Rigspolitiet afviser anmodning om aktindsigt, fordi Indbliks chefredaktør vurderes at have en “relation” til aktivist

Foto: Rigspolitiet

Rigspolitiet nægter Indblik aktindsigt på baggrund af, at chefredaktør Claes Theilgaard har deltaget i en politisk podcast med en omstridt aktivist.

Af Jeppe Caspersen, jeppe@indblik.dk 

Indblik har i tidligere artikler skrevet om betjenten “E2442” fra Københavns politi, som gav en ulovlig ordre til aktivist og YouTuber Lars Kragh Andersen.

Den ulovlige ordre kan ses i en video på Lars Andersens YouTube-kanal.

I videoen ses betjenten med ID-nummeret “E2442”, komme gående imod Lars Andersen, som filmer begivenheden.

– Du må ikke filme mit ansigt, siger betjenten.

Lars Andersen svarer dog, at det må han gerne. Betjenten svarer hertil, at hvis Lars filmer hans ansigt og lægger det ud på internettet, vil han blive sigtet. Dog kan betjenten ikke oplyse, hvad Lars vil blive sigtet for. 

Læs mere om det her.

I et nyere tilbagesvar fra Københavns Politi og Den Uafhængige Politiklagemyndighed, fremgår det, at betjenten ikke får nogen straf.

Dog har Statsadvokaten nu omgjort Den Uafhængige Politiklagemyndigheds beslutning, hvilket betyder, at efterforskningen i den omtalte sag alligevel fortsætter.

Læs mere om det her.

Rigspolitiets afgørelse

Indblik har søgt aktindsigt i betjent “E2442”’s personalesag, men har i Rigspolitiets afgørelse fået afslag på anmodningen.

Rigspolitiet vurderer, at anmodningen om aktindsigt må “antages at tjene et retsstridigt formål”, da Rigspolitiet mener, Indblik vil kunne videregive oplysningerne fra aktindsigten til Lars Kragh Andersen.

Rigspolitiet har i deres afgørelse lagt vægt på, at Indbliks chefredaktør, Claes Kirkeby Theilgaard, vurderes at have en relation til Lars Kragh Andersen.

Denne vurdering baseres på, at Indbliks chefredaktør har medvirket i podcasten “Ytringspligt Podcast”, hvor Lars Kragh Andersen er vært, samt at han har medvirket i podcasten “Eventyrmand”, hvor den anden vært fra “Ytringspligt Podcast”, Alexander Valeur, er vært.

Rigspolitiet nævner desuden, at de tidligere har meddelt Lars Kragh Andersen afslag på hans anmodning om aktindsigt i en anden betjents personalemappe, med henvisning til chikanebestemmelsen i offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 2, ved Rigspolitiets brev af 28. maj 2019.

– Rigspolitiet har ved vurderingen efter offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 2, yderligere lagt vægt på, at Lars Kragh Andersen ved Retten i Lyngbys dom af 20. maj 2020 er idømt ni måneders ubetinget fængsel for chikane mod tjenestemænd, skriver de.

Denne dom er dog anket til Østre Landsret af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

Rigspolitiet har desuden lagt vægt på, at Lars Kragh Andersen tidligere har delt bl.a. statsminister Mette Frederiksens (S) og sundhedsminister Magnus Heunickes (S) personnumre på sociale medier.

Indblik har klaget over dette afslag, og efter efter mere end en måneds ventetid er der kommet svar fra Justitsministeriet, som oplyser, at man nu vil behandle sagen på ny.

Hverken Rigspolitiet eller Justitsministeriet har yderligere kommentarer til sagen.

Lars Kragh Andersens advokatfuldmægtige, Rasmus Munch Søndergaard, kalder over for Indblik afgørelsen for “problematisk”.

– Det er en vidtgående afgørelse som er undergravende for pressens kontrolopgave med staten, udtaler han.

Læs mere her.

[adning id="17957"]

Fik du læst?