Debatindlæg: Socialdemokratisk frihed.

Socialdemokratisk frihed er frihed til at gøre, hvad staten ønsker.
Overvågningskamera

Debatindlæg

Jens Paaske Klausen

Arbejdsmarkeds- og erhvervsordfører, Venstres Ungdom

Hvad er frihed?

Ja, det bliver vi nok aldrig rigtig enige om os mennesker, for svaret på spørgsmålet afhænger nok af, hvem man spørger.

Og spørger man kongerigets nuværende regering, er svaret klart. Den socialdemokratiske frihed[1] baserer sig på positiv frihed. Frihed til noget fremfor frihed fra noget.

Og er det ikke mere flatterende, end den negative frihed, vi borgerlige flager for, når vi ønsker at staten blander sig uden om vores liv? Frihed fra noget fremfor frihed til noget.

Og på baggrund af dette store 1 million kroners spørgsmål i bedste ”Hvem vil være millionær” stil vil jeg afsløre mit svar.

Nej.

For frihed må baseres på det enkelte menneskes prioriteringer og disponering over de år, som man har til rådighed på planeten, og bekender man sig kun til den positive socialdemokratiske frihed, så anerkender man præmissen, om at staten bedst ved, hvad du skal bruge dit liv på.

Dette har været gennemgående, de seneste år, hvor regeringen konsekvent har arbejdet for at fremme statens frihed til at begrænse borgerne fremfor at lade mennesker tage ansvar for egne valg.

Vi har set det med sundhedsreformsudspillet[2] om foreslåede indskrænkninger i unges adgang til alkohol, tobak og snus, selvom den unge generation er notorisk mere ansvarlig[3] end nogensinde før.

Men vent. Er rygning, alkohol og snus ikke usundt, uanset om du er 17, 43 eller 76? Tjo, men hvorfor dog genere Arne og de andre røde kernevælgere?

Og ikke nok med at du som 17-årig ungkarl for fremtiden skal se dig over skulderen, inden du drikker en fredagsøl efter at have brugt hele ugen på et gymnasium, som staten har valgt[4] til dig, så kan jeg jo minde dig om, kære unge menneske, at forbudsønskerne og detailstyringen af dit liv er indtruffet længe før, at du duftede til en Tuborg Classic første gang eller begyndte at drømme om en studenterhue.

For har du gået i privat daginstitution[5]  eller valgt et andet skoletilbud[6]  end det offentlige, har du med garanti også måttet skulle høre på den klassiske sang på den klassiske socialdemokratiske grammofonplade gennem årene, som lyder ”Det er vigtigere at folk vælger det offentlige, end at folk vælger det, der passer bedst til dem selv”.

Eksemplerne på hvordan den socialdemokratiske frihed skaber ufrihed er dermed talrige.

Men er det ikke herligt, at vi har så sympatisk en stat, at du ikke engang behøver at tænke eller handle selv? Mette løser det for dig. Slap nu af.

Egentlig ikke.

For frihed kan ikke defineres af staten.

Den skal du selv definere. For det er dit liv. Ikke statens.

Derfor er det kun dig, som kan svare på spørgsmålet:

Hvad er frihed?

 

[1] https://www.justitsministeriet.dk/ministerens-indlaeg/tryghed-og-frihed-haenger-uloeseligt-sammen/

 

[2]https://sum.dk/Media/637831953766403005/Regeringens%20sundhedsudspil%202022%20(tilg%c3%a6ngelig%20PDF).pdf

 

[3] https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/de-unge-er-mere-ansvarlige-end-nogensinde

 

[4] https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/jun/210610-ny-aftale-om-elevfordeling-bremser-polarisering–parallelsamfund-og-hjaelper-gymnasier

 

[5] https://politiken.dk/indland/art8410166/%C2%BBDet-slukker-trangen-til-at-skabe%C2%AB

 

[6] https://www.berlingske.dk/ledere/socialdemokratiet-undergraver-det-frie-skolevalg

 

[adning id="17957"]

Fik du læst?