En rigtig møgsag for Banedanmark

Politi, Rigsrevisionen, Kammeradvokaten og Christiansborg blev i marts informeret om sag, der kan plette Banedanmarks ry som aldrig før. Der kan være tale om mulig bestikkelse og tyveri i en længere årrække.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

En rigtig møgsag for Banedanmark

Politi, Rigsrevisionen, Kammeradvokaten og Christiansborg blev i marts informeret om sag, der kan plette Banedanmarks ry som aldrig før. Der kan være tale om mulig bestikkelse og tyveri i en længere årrække. Folketinget blev orienteret om de store linjer. Den interne korrespondance peger på et groft sammenfald af interesser, viser en aktindsigt, Indblik.net har fået.
Af Lars Abild, redaktion@indblik.net
Det var sag, der røg helt til topchefen i Banedanmark, og den blev betegnet som ”vigtig” af den konstituerede adm. direktør, Peter Jonasson, da han sendte en mail 6. marts i år til den øverst placerede medarbejder i Rigsrevisionen, rigsrevisor Lone Strøm. Sagen handler om det, man sjældent ser i offentlige institutioner. Potentiel svindel og bedrag med offentlige midler. Det kommer i al fald sjældent til offentlighedens kendskab, når det sker.
Det fremgår af mailen, at det var pressen, nærmere bestemt Berlingske Tidende, som fik sagen til at rulle. Peter Jonasson skrev: ”Kære Lone Strøm, Banedanmarks sagsgennemgang i forbindelse med en række henvendelser fra Berlingske Tidende peger på en række kritisable forhold blandt ansatte i Banedanmark. Banedanmark har herefter på baggrund af Kammeradvokatens vurdering valgt at igangsætte en ekstern undersøgelse, som går i gang inden for de nærmeste uger. Det vil i den forbindelse skulle afklares om og hvorledes de 23 navngivne tidligere og nuværende ansatte i Banedanmark, som indgår i Berlingske Tidendes henvendelser, inddrages i undersøgelsen. Banedanmark vil endvidere foranlediget af Kammeradvokatens vurdering tage skridt til at politianmelde en tidligere Banedanmark ansat.”
Henvendelsen skal givet ses i lyset af, at Rigsrevisionen på et senere tidspunkt vil gennemgå sagen, som kan munde ud i en beretning.
Next stop Christiansborg
Banedanmark vedligeholder og udbygger jernbanen. Den adm. direktør siden 1. april er Hakon Iversen. Kort forinden han tiltrådte, havde Banedanmark også travlt med at komme på Christiansborg for at forsikre Folketingets Trafikudvalg om, at der bliver taget hånd om situationen. ”Redegørelse om kritisable forhold i Banedanmark”, hedder det i PowerPoint-præsentationen, der angiver, at udvalget skulle informeres 18. marts.
Kammeradvokaten, politiet, Rigsrevisionen og informationer til folketingsmedlemmer så er fronterne trukket op. Indblik.net skrev om selve undersøgelsen og dens budget på mellem 2,8-3,2 mio. kr. 28 maj.
Berlingske har endnu ikke skrevet om den ”vigtige” sag, men Indblik.net har via en aktindsigt i Banedanmark fået indblik i, hvad dele af sagen handler om. I præsentationen bliver der brugt ord som mistanke om, bestikkelse, embedsmisbrug, og tyveri i forhold til: ” … 23 nuværende og tidligere ansatte i Banedanmark.” Ligeledes, at Banedanmark formoder, at det har stået på i en længere årrække. Der skal genskabes mere end: ”… 600.000 mails for perioden 2011 – 2018.”
Politianmeldt for mulig bestikkelse
Politikerne fik ligeledes at vide, at: ”Der er nu gennemgået 5 sager. Fundet en sag vedrørende potentiel bestikkelse (politianmeldt og en sag vedrørende potentiel bestikkelse (politianmeldt) og en sag vedrørende bistand til tilbudsskrivning ud over det tilladte (personalemæssige skridt).”
Kammeradvokaten undersøger mulige overtrædelser af straffeloven, konkurrenceretten, udbudsretten og forvaltningslovens regler om habilitet. Ligeledes om der er: ”… grundlag for at tage tjenstlige eller ansættelsesesretlige sanktioner samt om der har været sanktionerbare ledelsesmæssige svigt ift. de konkrete sager.” Og det er private virksomheder, der er. Da en del af undersøgelsen går på, om der kan rejses ”erstatningskrav over for involverede private virksomheder”. Undersøgelsen er i fuld gang og Banedanmark forventer, at undersøgelsen er på bordet i september.
Indblik.net har valgt at anonymisere de personer og virksomheder, der er nævnt, i en korrespondance mellem Berlingske og Banedanmark, men svarene fra Banedanmark viser, at avisen har fat i den lange ende.
Ordregiver og leverandør skriver tilbud i fællesskab
Den statslige institution er den helt store og afgørende indkøber på jernbanen i noget, der minder om et de facto monopol, og derfor kan det være en god ide, at man som leverandør er på god fod med skinneforvalteren. Men det kan også gå for vidt.
Der beskrives i korrespondancen en situation, der angiveligt er den omtalte: ”… bistand til tilbudsskrivning ud over det tilladte”, som er nævnt i præsentationen til Trafikudvalget.
Først sender en privat leverandør, der samlet har faktureret Banedanmark for knap 800.000 kr. inklusive moms, et forslag til en tilbudstekst til en ansat i Banedanmark. Det bliver skrevet om af medarbejderen og sendt retur til leverandøren blandt andet med teksten om, at leverandøren, som bor i Midtjylland, må have god fornøjelse med arbejdet.
”Er denne arbejdsmetode i overensstemmelse med retningslinjerne Banedanmark?”, lyder spørgsmålet: ”Nej, den beskrevne fremgangsmåde er ikke i overensstemmelse med, hvordan Banedanmarks medarbejdere bør samarbejde med eksterne samarbejdspartner. Banedanmarks medarbejdere skal følge reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, statens indkøbsregler og Banedanmarks interne regler for udbud og indkøb. Desuden gælder retningslinjerne om god adfærd i det offentlige. Medarbejderne skal yde relevant vejledning på egne fagområder inden for disse rammer, men den beskrevne situation går ud over vejledningsopgaven.”
Der bliver også spurgt til, om den pågældende medarbejder på forhånd har mandat til at love den samme leverandør flere opgaver: ”Nej. I Banedanmark skal der altid være minimum to personer involveret i et indkøb/tildeling af kontrakt, hvoraf den ene er ydelsesgodkender, og den anden er den budgetansvarlige. XX (Virksomhedens navn er anonymiseret red.) blev efterfølgende (fra dateringen af bilaget) tildelt forskellige opgaver vedr. Tommerup station, Stuer station, strækningen Langeå-Struer m.v.”.
Kindkysse-korrespondance
Banedanmark-medarbejderen mailer også meget kærlige vurderinger af den private leverandør såsom: ”… du skønne mand.” Banedanmark må træde på bremsen igen: ”Den form for sprogbrug, som fremgår af mailkorrespondancerne, er ikke acceptabel. Det går langt ud over, hvad der er normalt, er passende for et professionelt samarbejde mellem en ansat i staten og en samarbejdspartner.”
Det er endnu for tidligt at dømme, om der er tale om kriminelle handlinger, da undersøgelsen som nævnt først ventes færdig til september.
Send venligst restaurantregningen
Berlingske spørger til privatbespisning på en dyr restaurant af den offentlige institutions medarbejdere betalt af en jernbaneleverandør. Ikke overraskende har Banedanmark ikke den pågældende restaurantregning.
Banedanmark skriver, at man allerede har taget affære og råbt højt: ”Det er ikke i orden at have en omgang med en leverandør som beskrevet i eksemplet, og det lever ikke op til retningslinjerne for god adfærd i det offentlige. Dette har Banedanmark indskærpet meget kraftigt i organisationen, og dette er blevet understøttet af en omfattende uddannelsesindsats.”
Derfor er det næppe tilfældigt, at det også fremhæves i præsentationen, at: ”Kammeradvokaten løbende afrapporter på sager, hvor der er grundlag for sanktioner eller politianmeldelse, så Banedanmark straks kan handle.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4200″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”5156″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7231″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?