Jura er ikke nogen eksakt videnskab

Spørgsmålet om advokaters uafhængighed blev aktuelt, efter at Nye Borgerlige bestilte en advokatundersøgelse af politikere og embedsmænds roller i Minksagen. Mange mente med det samme, at advokatfirmaet, som udførte undersøgelsen, naturligvis ville komme med et resultat, som ville tilfredsstille Nye Borgerlige.

Samme spørgsmål er blevet rejst, efter at tre pensionerede juraprofessorer har udtalt sig om statsministerens mulige ansvar i minksagen, hvor de kom til det modsatte resultat af førstnævnte advokatundersøgelse.

Det er særdeles interessant, fordi lignende spørgsmål om uafhængighed normalt aldrig rejses om Kammeradvokaten.

Mange politikere mener, at Kammeradvokaten er en uafhængig advokat.

De store advokatfirmaer i Danmark har typisk den regel, at hvis en klient bidrager med mere end 5% af firmaets omsætning, er man ikke uafhængig mere.

Kammeradvokaten – repræsenteret af det private advokatfirma, Poul Schmith, er fuldstændig afhængig af opgaver fra staten.

Og det er her problemet er. De fleste mennesker har nok den opfattelse, at jura er en eksakt videnskab, men jura er bestemt ikke nogen eksakt videnskab. Tænk blot på, hvordan en sag kan ses fra to sider i en almindelig retssag med to advokater, der forklarer sagen på to helt forskellige måder.

Derfor kan en advokat let forfægte et hvilket som helst synspunkt som kan tilgodese klienten.

Hvis klienten bidrager med en stor del af advokatens indtægt år efter år, vil advokaten til enhver tid sørge for at gøre, præcis hvad klienten ønsker.

Det ville være særdeles underligt, hvis Kammeradvokaten ikke gjorde det, ja, det ville være utroværdigt, ansvarspådragende og illoyalt over for kunden, hvis det modsatte blev påstået.

Kammeradvokaten har gennem årene fået en sådan status, at hans udredninger næsten betragtes som lov. Myndigheder tager det for givet, at Kammeradvokatens konklusioner kan stå uimodsagte.

Når jeg siger, at Kammeradvokaten er statens advokat, er spørgsmålet så, hvem staten er. Det kan være politikerne, som ønsker en vurdering af, om et lovforslag strider mod andre love, men hovedparten af sagerne bestilles af embedsmændene i ministerierne. Ofte for at embedsmændene kan holde ryggen fri med henvisning til et responsum fra Kammeradvokaten.

Derfor er Kammeradvokaten embedsmændenes advokat, og embedsmændene kan i de fleste tilfælde få det resultat, som de gerne vil have, da jura ikke er nogen eksakt videnskab.

I den seneste sag om Mink-skandalen, blev Medarbejder- og Kompetencestyrelsen bedt om at bedømme mulige sanktioner mod embedsmændene. Styrelsen burde være i stand til selv at bedømme sagerne, men alligevel bad man Kammeradvokaten om hjælp. Resultatet blev, at nogle embedsmænd slap med advarsler og andre med foreløbig hjemsendelse. 

I forbindelse med de løbende diskussioner om Kammeradvokatordningen, bør politikerne overveje, om Kammeradvokaten kan siges at være uafhængig.

 

 

[adning id="17957"]

Fik du læst?