Konkurrencestyrelsen vil afskaffe advokaters guldæg

Advokaternes forbud mod at gå efter hinandens klienter står i vejen for fri konkurrence på markedet. Derfor vil Konkurrencestyrelsen lave reglerne om.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Konkurrencestyrelsen vil afskaffe advokaters guldæg

Advokaternes forbud mod at gå efter hinandens klienter står i vejen for fri konkurrence på markedet. Derfor vil Konkurrencestyrelsen lave reglerne om.
 Af Lars Abild, redaktion@indblik.net
 Er Danmark et lille smørhul, hvor advokater i høj grad slipper for konkurrence via en ældgammel regel, aftalt indbyrdes blandt advokatkollegaer? En særlig regel gælder for advokater, som ikke gælder for andre erhverv i Danmark – og resultatet er et mindre frit marked.
Det handler om det såkaldte forbud mod klientfiskeri, der går ud på, at en ”advokat ikke må fortrænge en advokat fra en sag”. Med andre ord, når en advokat har en sag, må andre ikke jagte den samme opgave eller på nogen måde gøre deres hoser grønne. Det skyldes blandt andet hensyn til sårbare klienter såsom personer, der er på vej igennem retssystemet.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ved at færdiggøre en rapport om konkurrence i advokatbranchen. Indblik.net er kommet i besiddelse af udkastet på knap 300 sider fra den ellers fortrolige rapport.
I rapporten står:  ”De advokatetiske reglers punkt 8.2 foreskriver således: “Advokaten må ikke fortrænge en advokat fra en sag. En advokat må ikke uopfordret foretage handlinger, der har til formål eller er egnede til at påvirke særligt udsatte eller sårbare – såsom sigtede eller tiltalte – personers valg af advokat i en konkret sag. Advokaten må ikke gennem markedsføringstiltag i Kriminalforsorgens institutioner, institutioner for ungdomskriminelle, asylcentre og lignende søge at påvirke de indsattes eller beboernes valg af advokat.”.”
Hvorvidt der overhovedet er advokater, som vil begive sig af med at markedsføre sig selv blandt ungdomskriminelle i varetægt, hvis reglen ikke eksisterede, er uvist. Men reglen om klientfiskeri har også en anden og helt anderledes voldsom betydning, for som Konkurrencestyrelsen skriver:
”Forbuddet i de advokatetiske regler om, at en advokat ikke må fortrænge en konkurrent fra en sag, omtales i branchen som forbuddet mod ‘klientfiskeri’” … ”Dette forbud gælder ikke kun retssager, men omfatter også rådgivningsopgaver, og det vedrører ikke kun sårbare klienter.”
Højere overskud end i andre erhverv
Ordet ”rådgivningsopgaver” er meget interessant. Det er et gigantisk marked for advokater, og området bliver år for år større. Konkurrencestyrelsen har i rapporten sat tal på markedet for advokatopgaver. I 2018 omsatte branchen for 14,4 mia. kr. med sine cirka 12.200 ansatte. Siden 2000 har omsætningen været stigende, og det er et erhverv, som formår at skabe solide overskud:
”Advokatbranchen har en overskudsgrad, som skønnes at være mere end dobbelt så høj som i de private byerhverv. Overskudsgraden er særligt høj i de store advokatfirmaer, som især sælger juridisk rådgivning til erhvervskunder og offentlige kunder,” står der i rapportudkastet.
Det kan kobles sammen med rådgivningens størrelse:
”Advokatfirmaernes omsætning stammer først og frem mest fra erhvervskunder. I 2018 drejede det sig om næsten 67 pct. af omsætningen. Det er særligt hos de store advokatfirmaer, at hovedparten af omsætningen kommer fra erhvervskunder.”
Altså et marked på op imod 9,6 mia. kr., hvor toppen af poppen, når det kommer til advokatfirmaets størrelse, har godt fat.
Forbuddet skader konkurrencen
Konkurrencestyrelsen beskriver også, hvad det lille ord klientfiskeri betyder, når det kommer til erhvervslivets indkøb af rådgivningstimer fra advokater:
”Især i relation til erhvervskunder kan forbuddet mod klientfiskeri have konkurrencemæssige konsekvenser. Hvis der er tale om et fortløbende klientforhold mellem et advokatfirma og en erhvervskunde, er der typisk tale om flere sager – eller opgaver – som med forbuddet bliver vanskeligere at konkurrenceudsætte.”
Reglerne forhindrer også, som styrelsen anfører, at en advokat ”fortrænger – en anden advokat fra en sag ved at tilbyde at løse den konkrete opgave for et lavere salær. Forbuddet gælder, uanset om klienten er en privatperson eller erhvervsdrivende”.
Det er ganske usædvanligt, at man i et land med stort set fri konkurrence i erhvervslivet ikke kan slå igennem med lavere priser, hvad styrelsen også påpeger. Den mener, at hvis forbuddet ophæves, vil det styrke dynamikken på markedet, og det vil gøre det lettere for de mest konkurrencedygtige advokatfirmaer at vinde nye kunder.
Konkurrencestyrelsen har gennemført en undersøgelse og siden en analyse af advokatbranchen. Om klientfiskeri står blandt andet: ”… godt hvert femte advokatfirma de seneste fem år har oplevet, at de advokatetiske reglers forbud mod klientfiskeri har påvirket deres mulighed for at tiltrække, vinde eller fastholde kunder.”
Den sidste turist i Europa
Der er ikke noget nyt i, at Konkurrencestyrelsen undersøger konkurrence på forskellige markeder i Danmark, men styrelsen har også undersøgt, hvordan det ser ud på europæisk plan:
”Der kendes ikke til et tilsvarende forbud inden for andre liberale erhverv i Danmark, ligesom der ikke er et lignende forbud i den europæiske pendant til de advokatetiske regler (Code of Conduct for European Lawyers).”
Med andre ord:  Den konkurrence, som revisorer, tømrer, købmænd og restauranter står op til hver dag, smyger advokater sig uden om, ifølge styrelsen, og det udgør tilsyneladende en særstatus i den europæiske advokatverden. Det har formentlig indflydelse på danske advokatvirksomheders overskudgrad.
Men det har også en effekt, når nye advokatfirmaer åbner kontoret: ”… Forbuddet mod klientfiskeri kan således gøre det svært for en ny advokat/et nyt advokatfirma at få fodfæste på markedet, da reglen gør det vanskeligere at vinde kunder fra de etablerede firmaer. Ligeledes kan forbuddet mod klientfiskeri påvirke etablerede advokatfirmaers mulighed for at vokse.”
Konkurrencestyrelsens bud på en løsning
Aftalen blev i sin tid indgået som en kollegial regel, og det forhold imponerer ikke Konkurrencestyrelsen. Den korte version er, at reglen minder om et åbent kartel, der senere blev til lov angiveligt med advokaters hjælp:
”I lyset af, at fokus er ændret fra hensynet til kolleger til hensynet til klienter, må bestemmelsen i dag opfattes som en beskyttelse for klienten mod, at udenforstående advokater uretmæssigt forstyrrer behandlingen af klientens sag.”
Konkurrencestyrelsens bud på en løsning er: ”Det anbefales, at punkt 8.2 (første punktum) i de advokatetiske regler om, at “Advokaten må ikke fortrænge en advokat fra en sag”, ophæves. Regler om klientfiskeri i straffesager eller sager vedr. særligt udsatte eller sårbare personer i punkt 8.2, 2. og 3. punktum berøres ikke af anbefalingen.”
Med andre ord – hvis politikere følger Konkurrencestyrelsens anbefaling, foretager de med ét trylleslag en fortsat beskyttelse af de ungdomskriminelle mod markedsføring fra advokater – og tillige at reel konkurrence i et milliardmarked kan tage sin begyndelse.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6992″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”8225″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”10383″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?