Konservative klar med finanslovsforslag: Vil skabe 34.000 arbejdspladser

Foto: Morten Pedersen/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

“Vi skal fortsætte den reformkurs, som siden årtusindeskiftet har gjort samfundet 250 milliarder kroner rigere”.

Af Jeppe Caspersen, jeppe@indblik.dk 

Sådan skriver Konservative om deres nye finanslovsudspil, ”En borgerlig vej for fremtidens Danmark”, på deres egen hjemmeside, hvor de lægger ud med at fortælle, at de ønsker sig et bedre og ikke mindst et rigere Danmark.

– Det er den ambitiøse reformvej, skriver de hertil.

De vil med finanslovsforslaget skabe ca. 34000 varige arbejdspladser og øge BNP med ca. 36 milliarder kroner allerede i 2025.

Dette skriver de her

Skattelettelser og øget beskæftigelse

Konservative vil samtidig sænke skatten og styrke konkurrenceevnen, hvilket de eksempelvis vil gøre ved, at sænke selskabsskatten fra 22 til 19 procent gradvist over tre år.

Ydermere vil Konservative sørge for, at 100.000 færre danskere skal betale topskat allerede fra næste år, og så vil de hæve beskæftigelsesfradraget med 0,2 procent, svarende til 1.400 kroner.

Dette vil øge beskæftigelsen med 500 personer, og vil samtidig øge velstanden med 300 millioner kroner.

Bedre hjælp til ældre og en fornuftig grøn omstilling

Partiet vil samtidig prioritere de ældre, da der, som de skriver, er steder i Danmark, “hvor ældre ikke behandles med den omsorg og respekt, de fortjener”.

De vil derfor afsætte 1 milliard kroner, til bl.a. at indføre et “1 times klippekort”, og indføre et krav i serviceloven om, at kommuner skal yde 1 times hjemmepleje, som de ældre ved hjælp af dette “klippekort”, selv råder over.

– Samtidig står Danmark overfor en af vores tids største udfordringer. At gennemføre en grøn omstilling, der ikke samlet gør os fattigere og sender virksomheder ud af landet, skriver de.

For at sikre dette, mener partiet, at det kræver, at vi klogt investerer flere penge i at løfte opgaven. Hertil skriver de, at dette kun kan lade sig gøre, fordi Konservative er villige til at prioritere i de offentlige udgifter.

– Det Konservative Folkepartis finanslov er gennemregnet og fuldt finansieret. Beregningen af provenu, BNP og beskæftigelseseffekter bygger på Finansministeriets regneprincipper, skriver Konservative afslutningsvis og fortsætter:

– Store dele af finansieringen findes ved at tilbagerulle regeringens politik. Det Konservative Folkeparti ønsker blandt andet, at kontanthjælpsloftet genindføres, Arne-pensionen afskaffes og jobcentrene effektiviseres.

Læs Konservatives fulde udspil her.

[adning id="17957"]

Fik du læst?