Mette Frederiksen øger uligheden uanset hvordan det vendes og drejes

Tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet og forhenværende formand for AE-Rådet, professor Christen Sørensen, har en i en kronik i Politiken skrevet om ulighed, hvor han bl.a. forsvarer Mette Frederiksens politik

Af cheføkonom og vicedirektør Mads Lundby Hansen, CEPOS

Christen Sørensen lægger ud med at skrive, at den globale ulighed er den højeste i 200 år ifølge Piketty. Det er decideret forkert. Ifølge Piketty har vi nu den laveste globale ulighed i 140 år og Piketty viser desuden, at den globale ulighed er faldet særlig markant de seneste 20 år. IMF finder også i en rapport, at den globale ulighed er faldet markant de to seneste årtier.  I Pikettys undersøgelse har han målt uligheden i indkomster i verden under ét. Dvs. som om verden var ét stort land. Og indkomstforskellene mellem de rigeste og fattigste har altså ikke været mindre i 140 år. Verden er blevet et meget bedre sted de seneste årtier, når det kommer til fattigdom og velstand: Den ekstreme fattigdom er ifølge Verdensbanken nedbragt markant, og velstanden er vokset. Desuden er både indkomst- og formueulighed faldet. Det er stik modsat det alarmistiske billede, som typisk males af venstrefløjen og Christen Sørensen.
Faldet i den globale ulighed skyldes bl.a., at verdens to mest befolkningsrige lande, Kina og Indien, er blevet mere velstående. Væksten i Indien og Kina har ligget på seks-ni procent i en lang årrække, mens vi i Vesten har haft en vækst på ca. 2 procent om året. I det perspektiv er det naturligt, at forskellen mellem rig og fattig i verden gradvist er blevet mindre.

Christen Sørensen forsøger at bortforklare, at Mette Frederiksen har øget uligheden. Dette selv om S-regeringens økonomer i Finansministeriet har vist, at Mette Frederiksens politik har øget uligheden målt ved Ginikoefficienten. De har også beregnet at alle indkomstgrupper (på nær nogle af de rigeste) får reduceret levestandarden som følge af Mette Frederiksens politik.  Og dem, der har fået reduceret deres levestandard mest, er de 10 pct. med lavest indkomst. Og det er ikke kun fordi man har øget tobaksafgiften (der gør mest ondt på de 10 pct. med lavest indkomst) og lettet afgifterne på elbiler (som hovedsageligt købes af dem med højest indkomst). Beregninger fra Finansministeriet viser, at selv når man ser bort fra tobaksafgifter så er det bund 10 pct. der får reduceret deres levestandard mest som følge af regeringens økonomiske politik, bl.a. fordi dimittendsatsen er reduceret og fordi Mette Frederiksen fjerner store dele af den grønne check, der gives til dem med lavest indkomst.

Christen Sørensen anfører, at man skal betragte ulighed i et livsperspektiv. Det er en fair pointe. Men man skal ikke foregøgle sig, at det ændrer på, at Mette Frederiksens politik øger uligheden.

Christen Sørensen er ikke afvisende overfor Pikettys forslag om en formueskat på 90 pct. for de allerrigeste danskere. Over en seks årig periode indebærer det, at de rigeste familier stort set får konfiskeret hele deres formue. Specifikt vil Anders Holch Povlsen og Kjeld Kirk Kristiansen få beslaglagt 99,8 pct. af deres formue. Det er så ekstremt og forslaget vil indebære formueflugt ud af Danmark. Det er ikke noget, der gavner de svageste i samfundet.
Christen Sørensen vil desuden forhøje ejendomsværdiskatten med 50 pct. for den gennemsnitlige danske boligejer. Og for de dyreste boligejere vil han fire-doble boligskatten. Hvis Christen Sørensens forslag gennemføres, vil boligejere blive hårdere beskattet end f.eks. aktier og obligationer. Det er ikke hensigtsmæssigt. Det skal også bemærkes, at Danmark i forvejen er et af de lande i EU, der beskatter boliger hårdest.

[adning id="17957"]

Fik du læst?