Miljøministeren retter bager for smed

Hun vil rydde op i Danmarks havbrug. Men kaotiske forhold i den statslige administration har bevirket, at havbrugene ikke har fået behandlet deres miljøtilladelser.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Miljøministeren retter bager for smed

Hun vil rydde op i Danmarks havbrug. Men kaotiske forhold i den statslige administration har bevirket, at havbrugene ikke har fået behandlet deres miljøtilladelser.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Miljøminister Lea Wermelin (S) vil ifølge en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet ”rydde op” i Danmarks havbrug med en ny handleplan. Den skal bl.a. omfatte et digitalt indberetningssystem, præcise krav til miljødokumentation og mere effektivt miljøtilsyn med Miljøstyrelsen i spidsen. Det skal sikre klare rammer i sektoren, hedder der i meddelelsen.
Ministeren begrunder sin handlingsplan med en rapport, som Kammeradvokaten lavede for ministeriet i 2019. Den fandt, at administrationen bestod af upræcise indberetningen og uklare krav til driftsjournaler. I det hele taget tegnede rapporten, som det hedder ”et mudret billede af miljøtilsynet med Danmarks 19 havbrug”.
Hvad rapporten imidlertid ikke gør meget ud af, er årsagen til det mudrede billede: Nemlig at der har været kaos i den offentlige administration af havbrugene. Havbrugene søgte efter reglerne placerings- og miljøtilladelser i 2014, men her i 2020 er de ikke blevet behandlet. Myndigheden er nemlig skiftet fem gange. Fra Fiskeriministeriet til Fiskeristyrelsen, dernæst till Natur og Erhvervsstyrelsen, hvorefter Landbrugs- og Fiskeristyrelsen overtog ansvaret, og senest blev ansvaret i 2018 overdraget til Miljøstyrelsen.
Det betød i første omgang, at miljøministeren besluttede at flytte tilsynet med havbrugene fra de lokale kommuner til Miljøstyrelsen i København. Det var hverken havbrugene eller kommunerne tilfredse med. Men ingen var blevet spurgt.
Formanden for havbrugenes forening, Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard, siger:
”Vi synes det er vigtigt, at de, der indgår i politiske drøftelser, kender branchens vilkår og synspunkter. Desværre har miljøministeren endnu ikke ønsket at mødes med Dansk Akvakultur for at tale om havbrug. Den manglende dialogvillighed gør bl.a. at vi fortsat mangler at få svar på, hvilke faglige argumenter miljøministeren lægger til grund for at fratage kommunerne deres nuværende tilsynsopgaver.”
Og havbrugenes formand fortsætter:
”Vi går meget gerne i dialog om bedre regulering og rammevilkår. Denne handlingsplan ser vi som et resultat af et ønske om at imødekomme snævre særinteresser fra enkelte interesseorganisationer, der intet har med havbrugene at gøre. (Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, red.) Det er problematisk, og derfor vil Dansk Akvakultur opfordre regeringen til at lytte til erhvervet, så vi sammen kan fremme en bæredygtig og klimavenlig fødevareproduktion.”
Som eneste borgerlige parti har Konservative tilsluttet sig aftalen. Indblik.net har derfor sendt miljøordfører Mette Abildgaard følgende spørgsmål:

  1. Mener KF at det er rimeligt at staten gennemfører en “oprydning” af et erhverv UDEN at tale med erhvervet om det?
  2. Mener KF, at det er rimeligt, at et flerårigt kaos i administrationen af havbrug skal komme erhvervet til skade?
  3. Mener KF, at det er rimeligt, at et velfungerende kommunalt tilsyn med havbrugere (det siger begge parter) skal fjernes med en pennestrøg uden begrundelse?
  4. Er det konservativ erhvervspolitik at prioritere udokumenterede miljøhensyn over erhvervets mulighed
    for at eksistere?

Mette Abildgaard svarede:
”Jeg går på sommerferie og barsel i dag, og når ikke at besvare dine spørgsmål. Men jeg kan bekræfte, at Det Konservative Folkeparti bakker op om aftalen, og ønsker at reagerer på de kritikpunkter som fx Kammeradvokaten har rejst af branchen.”
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4448 “][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6096″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6345”][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?