Ny, omfattende rapport: Sådan sikrer vi erhvervslivets retssikkerhed under næste pandemi

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) og Statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemøde om coronasituationen i Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 8. december 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Et nyt læk tyder på, at tæppet kan blive revet helt væk under erhvervslivet i tilfælde af  en fremtidig epidemi eller pandemi. Tænketanken Justitia og Advokatsamfundet peger dog i en ny rapport på en anden løsning, der kan sikre erhvervslivet for fremtiden.

Af Claes Theilgaard, claes@indblik.dk 

Da coronavirus tilbage i marts 2020 gjorde sit indtog i Danmark, blev store dele af dansk erhvervsliv tvangslukket. Hjemlen til de vidtgående nedlukninger og restriktioner var en midlertidig epidemilov, som Folketinget i al hast vedtog i marts.

Denne epidemilov indeholdt dog ikke tilfredsstillende beskyttelse af hverken borgernes eller virksomhedernes retssikkerhed, og derfor blev der siden vedtaget en ny epidemilov den 1. marts i år, som forbedrede førstnævnte betragteligt. 

Bl.a. blev den parlamentariske kontrol med coronahåndteringen forbedret i form af det epidemiudvalg, som nu skal stemme for, hvis en ny coronarestriktion skal blive til virkelighed.

Bedre retssikkerhed for landets virksomhed har derimod ladet vente på sig. Spørgsmålet om virksomhedernes ret til kompensation er nemlig blevet udskudt til senere forhandlinger.

Dermed er virksomhederne for nu efterladt i en limbotilstand, hvor de ikke ved, hvad fremtiden bringer, og hvor nye, såkaldte “hjælpepakker” skal forhandles på plads af politikerne, hver gang, der indføres nye coronarestriktioner.

Læk fra regeringens ekspertgruppe

Et nyt læk fra en ekspertgruppe, som regeringen har nedsat, tyder nu på, at erhvervslivet kan få endnu sværere kår under fremtidige epidemier eller pandemier.

I sidste uge kom det nemlig frem i Berlingske, at denne ekspertgruppe ikke mener, at virksomheder skal have retskrav på erstatning og kompensation fra staten, hvis de bliver tvangslukket eller ramt af restriktioner.

Ifølge Berlingskes oplysninger anbefaler ekspertgruppen i stedet en form for forsikringsmodel, hvor virksomhederne selv skal polstre sig mod restriktioner.

Erhvervsminister Simon Kollerup og Folketingets partier præsenterer aftale om hjælpepakker til natklubber, barer, restauranter og andre virksomheder, der bliver ramt af de nye restriktioner i forhold til natteliv og julefrokoster, i Erhvervsministeriet torsdag den 9. december 2021. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021)

Samlet juriststand i samarbejde med erhvervsorganisationer: Virksomheder skal have retskrav på kompensation

I en ny, omfattende rapport erklærer den juridiske tænketank Justitia og Advokatsamfundet sig lodret uenige med regeringens ekspertgruppe.

De peger i stedet – bl.a. på baggrund af udtømmende interviews med erhvervslivets brancheorganisationer – på en helt anden vej frem for erhvervslivet, så retssikkerheden og retten til kompensation vil være sikret i tilfælde af fremtidige restriktioner og nedlukninger under enten coronaviruspandemien eller en fremtidig pandemi eller epidemi.

I virkeligheden er løsningen ganske ligetil, fremgår det af rapporten: Hvis en virksomhed bliver udsat for tvangsindgreb efter epidemiloven, skal de have retskrav på erstatning eller kompensation.

Denne kompensation skal tilrettelægges efter en ny model, som med særlige sagsbehandlingsregler og IT-systemer skal sikre virksomhederne ordentlig vejledning og mulighed for at klage.

“Virksomhederne er stadig nærmest retsløse i tilfælde af en ny nedlukning”

– Retsstaten bør og skal beskytte alle, både borgere og virksomheder. Derfor opfordrer vi politikerne til at rette op på den skæve retstilstand for virksomhederne, når de skal se på den kommende epidemilovgivning. 

– Politikerne har heldigvis rettet op på en del af hastelovgivningens problemer for borgernes vedkommende, men virksomhederne er stadig nærmest retsløse i tilfælde af en ny nedlukning. 

– Derfor er det vigtigt, at epidemilovgivningen i fremtiden indeholder en række retlige garantier for virksomhederne, så de har ret til en form for erstatning, hvis de lider tab, og et regelgrundlag som modvirker vilkårlig sagsbehandling og forkerte afgørelser, siger Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet i en pressemeddelelse i forbindelse med udgivelse af rapporten.

– Ingen af de hovedanbefalinger, som vi foreslår i analysen, findes i lovgivningen i dag. Det er potentielt et meget stort problem for virksomhederne. 

– Selvfølgelig har både borgere og erhvervsvirksomheder i det danske samfund måttet holde for under coronaepidemien, men som lovgivningen er nu, har erhvervsvirksomhederne – store som små – ikke et egentligt retskrav på erstatning eller kompensation, når de lider tab som følge af forskellige tvangsindgreb, hvilket er retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt, lyder det endvidere fra den anden af hovedkræfterne bag rapporten, Henrik Rothe, projektleder i Justitia og adjungeret professor i erhvervsret.

Erhvervslivets forhold i tilfælde af fremtidige pandemier eller epidemier vil blive afgjort til forhandlinger blandt Folketingets partier i det nye år. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Politiske forhandlinger venter i det nye år

Om det bliver modellen, som Justitia og Advokatsamfundet peger på, eller den, som regeringens ekspertgruppe foreslår, der bliver til virkelighed, vil vise sig i den kommende tid.

Regeringens ekspertgruppe forventes at være færdigt med sit arbejde ved årsskiftet, og derefter vil følge politiske forhandlinger, der skal munde ud i en lov, der kommer til at afgøre virksomhedernes retssikkerhed fremover.

På forhånd har partier som Venstre erklæret sig kritiske overfor det lækkede forslag fra ekspertgruppen, mens erhvervsminister Simon Kollerup (S) ikke vil udtale sig, før ekspertgruppen har færdiggjort sit arbejde.

[adning id="17957"]

Fik du læst?