Alle tager det FOR seriøst

Endnu et af de talrige klimarealistiske debatindlæg, som er afvist af medierne. (Denne gang fra Knud Larsen, Ph.D. Afvist af Jyllandsposten.) Fremlagt af Karl Iver Dahl-Madsen - på baggrund af debatindlægget - som altså er skrevet af Knud Larsen.
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Kære Jesper Theilgaard, tidligere agtværdig/ sympatisk meteorolog hos DMI:

Du skriver 13/6 i JP under rubrikken ”Kloden er rekordvarm. Ingen tager det seriøst” om tørke, skovbrande o.s.v. Jamen, herregud: Senest siden oraklet Greta Thunbergs opkomst er der da stort set ingen, der har turdet andet end at tage hende seriøst, tale hende efter munden, anvende grønvask på alt og intet?

Men du ved selv, at ingen seriøse statistikker siger, at der nu er flere tørker, skovbrande, oversvømmelser o.s.v. end i forrige århundreder. Der er større opmærksomhed om dem p.g.a. den intensiverede kommunikation, ja. Men de menneskelige og økonomiske omkostninger er faldende.

Og du ved, at vi befinder os sent i en mellemistid, der begyndte for 12-15.000 år siden. Samt, at sådanne plejer at vare 10-15.000 år, og skiftet kan ske forbavsende hurtigt (seriøst bevist ved iskerneboringer).

Du ved også godt, at da nordboerne for godt 1000 år siden bosatte sig i et folketomt Grønland, var klimaet så varmt, at de kunne de dyrke korn. De uddøde nogle århundreder senere under ”den lille istid”, hvor de ikke kunne omstille sig/ holde stand mod de indvandrende inuit.

Du ved, at i romernes storhedstid for ca. 2000 år siden var klimaet også seriøst varmere. Imperiet smuldrede, da det igen blev køligere, og andre folk indvandrede.

Ligesom du ved, at da Egtvedpigen for godt 3000 år siden blev begravet i en af tusindvis danske bronzealder-høje, var klimaet seriøst inde i en varmeperiode, en kulturel storhedstid.
Klimaet og dermed livet skifter i bølger, som det altid har gjort. Også før vor nye, stadig mangelfulde viden om atmosfærens kemi og klimaets udviklinger. Menneskets tiltagende CO2-udledninger bidrager da lidt til de p.t. stigende temperaturer, men i aftagende grad (Lambert-Beers lov, og loven om aftagende merudbytte).

Og selvfølgelig burde vi alle leve mere luthersk-protestantisk-asketisk-afholdende, hvis vi virkelig gik ind for ”DEN grønne omstilling”. Jeg lever seriøst spartansk. Ingen flyrejser til fjerne destinationer flere gange om året. Men jeg nægter at underkaste mig parolerne fra skinhellige ”økologer”, veganere, ”extinction rebels” o.s.v.

Selv IPCC (FN’s ”klimapanel”) anerkender, at køers metan-bøvser seriøst kun svarer til ét éngangs-udslip engang i fortiden, da det nedbrydes hurtigt: Evig recirkulation af de samme C-atomer. Og Danmarks kvægbestand er halveret på 40 år, mens den øges i resten af verden.
Resten af verdens 8.000.000.000 mennesker søger af al magt at efterligne os, eller endnu hellere at migrere hertil for at skyde genvej til forbrugsfesten. Afrikas befolkning ventes fordoblet inden 2050 (FN). Hver kvinde i Niger føder 7 børn.

Befolkningsudviklingen skal sættes i bakgear, før nogen som helst seriøs ”grøn omstilling” vil virke. Og til den tid er vi alligevel på vej ind i den næste istid, som jo var den gennemgående frygt så sent som for 50 år siden. Det husker du sikkert?

Mundus vult decipi

[adning id="17957"]

Fik du læst?