Børneekspert: Børnene – især de yngste – har brug for at komme i skole igen

Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Af Nina Waage, nina@indblik.dk
Skolerne er lukkede, og derfor står det ikke godt til med skolebørnenes trivsel og den naturlige glæde ved at lære. Især de yngste skolebørn har hårdt brug for at vende tilbage til skolen igen. Det er svært for forældrene at sikre tilstrækkeligt med støtte i undervisningen, og dermed forsvinder den fællesskabsfølelse, som skolen giver, og som er vigtig for børnene. 
Det forklarer professor ved Institut for Kulturvidenskaber, Ane Qvortrup, til B.T. Hun har fulgt et stort antal skolebørn gennem hele pandemien. 
– De savner deres kammerater, deres lærere, og det at gå i skole, men de yngste er hårdest ramt, udtaler hun. 
– De bliver også ramt på selve glæden ved at lære noget. Børnene oplever i høj grad at sidde alene med det, og at de ikke er gode til at lære. Det er ellers en af de allervigtigste ting, som børnene skal opleve ved at gå i skole.
Professoren påpeger, at børnene har brug for at være hos andre børn og tæt på deres lærer. Hun henviser til, at mange børn hun har talt med, har en oplevelse af, at de ikke er gode til at gå i skole og til at lære.  
Også formand for skolelederne Claus Hjortdal udtaler til B.T. at han mener regeringen skal sørge for at de yngste børn kommer i skole igen. Han mener at især de yngste børn har brug for at være sammen med deres kammerater, så de kan udvikle sig socialt. Og han påpeger at de yngste børn også er dem, der har sværest ved at blive fjernundervist.
Børne- og undervisningsministeriet har tidligere i en mail til Indblik oplyst, at baggrunden for at de mindste klasser fortsat skulle møde op til undervisning i december, da de ældste klasser blev sendt hjem, var at der efter ministeriet vurdering var risiko for, at mange elever i de yngste klasser ville opleve et markant mindre fagligt udbytte af nødundervisning.  
 
Regeringen har selv meldt ud, at den højeste prioritet i forbindelse med genåbningen er, at de mindste klasser skal tilbage i skole igen, da det har stor betydning for deres trivsel og for samfundsøkonomien. Desuden vil smittetrykket kun blive påvirket i ringe grad.
Ifølge grundlovens paragraf 76 har alle børn i den undervisningspligtige alder ret til fri undervisning i folkeskolen. Lige nu lever regeringen ikke op til grundlovens krav om dette, men grundlovens rettigheder er ikke uindskrænkede. Dog opstiller grundloven en grænse for, hvor længe regeringen kan holde skolerne lukkede. Der vil være tale om en afvejning mellem smittefaren og børnenes ret til at gå i skole. 
Der var ifølge Danmarks Statistik pr. 1. oktober 2019 59.093 børn i 0. klasse, og 315.889 børn i 0. – 4. klasse. De yngste børn har været sendt hjem fra skole siden 21. december, og i foråret var de hjemsendt fra 13. marts til 15. april. Mange af eleverne har endvidere været hjemsendt i perioder grundet udbrud af smitte på skoler.  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?