Cepos-kommentar til pensionistcheck og finansieringsfinten bag Den grønne Fond

Regeringen bruger skatteborgernes penge unødigt og fremrykker et skatteprovenu.

Jeg undrer mig over udbetalingen af pensionistchecken. Pensionister er heldigvis ikke fattige – og heller ikke dem med lavest indkomst. Det har både Pensionskommissionen og Cepos dokumenteret. En enlig folkepensionist i lejebolig, der får ældrecheck, har typisk en indkomst efter skat på 14.400 kr. Det er langt over niveauet for f.eks. kontanthjælps- og SU-modtagere.”.

Den grønne Fond

“Jeg er meget kritisk over for den grønne fond. Vismændene har vist at der er op til 4 gange dyrere at håndtere CO2-udledningen via tilskud til virksomheder frem for en ensartet CO2-afgift”,

“Det er positivt at man øger beskæftigelsesfradraget og letter elafgiften”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

“Finansieringen af den grønne fond sker gennem en finansieringsfinte, hvor man øger grænsen ved indbetaling til alderspension. Det betyder i praksis at man får mere ind i skat i dag og mindre i fremtiden – der er alene tale om fremrykning af skatteprovenu. Dermed tæres der på en finanspolitiske holdbarhed. Dermed sker finansieringen af den grønne fond ved at man tærer på holdbarheden af de offentlige finanser.”.

[adning id="17957"]

Fik du læst?