”Dybt kritisabelt”: Klimaministeren afsløret i at vildlede i sag med 800 millioner på spil

Foto: Ulrik Jantzen/Klimaministeriet

Klimaminister Dan Jørgensen (S) bliver nu mødt med hård kritik fra Folketingets partier.

Af Sebastian Borgå, sebastian@indblik.dk

Klimaministeriet annoncerede i februar beslutningen om at etablere en omdiskuteret gasledning til Lolland-Falster.

Ledningen vil være fyldt med CO2-udledende gas og skal levere gas til Danmarks næststørste CO2-udleder Nordic Sugar.

Som argumentation for at indføre gasledningen understregede regeringen i en pressemeddelse, at løsningen skulle hjælpe hele området og ikke blot sukkerfabrikkerne.

Konkret skrev Klimaministeriet, at hele 15-25 andre virksomheder på Lolland-Falster havde tilkendegivet, at de gerne ville kobles på gasledningen.

Men nu har Jyllands-Posten fået udleveret dokumenter, der fortæller en anden historie. Dokumenterne er fra Seas-NVE, som er et datterselskab under energikoncernen Andel, der skal levere gassen i den nye ledning.

Det beskrives her, at 26 virksomheder havde givet udtryk for en ”interesse mundtligt”, uden at skrive under på noget, og at 13 virksomheder havde underskrevet en såkaldt ”hensigtserklæring”.

Og stik imod Klimaministeriets pressemeddelelse står der i hensigtserklæringen, at det ikke er en tilkendegivelse om at blive koblet på gasledningen. Tværtimod skrev virksomhederne blot under på at ”modtage et attraktivt tilbud”.

– Denne skrivelse er ikke bindende men udelukkende en tilkendegivelse om interesse, hvis infrastrukturen bliver besluttet etableret, fastslås det i hensigtserklæringerne.

Jyllands-Posten har derfor adspurgt klimaminister Dan Jørgensen til, om han mener, at det er retvisende at bruge 15-25 virksomheder som argument for at etablere gasledningen. I en mail svarer han ikke på det.

En vildledning af sagen

Radikale og Enhedslisten kritiserer ministeren for at vildlede i sagen. Klimaordfører Søren Egge Rasmussen (EL) mener, at det er dybt kritisabelt ”at finde på flere argumenter og gå ud med tal som ikke er korrekte”.

Søren Egge Rasmussen har selv for nyligt adspurgt klimaminister Dan Jørgensen, hvilke virksomheder der var tale om.

Til det svarede ministeren, at ministeriet ikke ligger inde med ”konkrete og detaljerede oplysninger” om det, til trods for ministeriet ellers selv netop fremhævede konkrete oplysninger i pressemeddelelsen.

Og præcist hvilke virksomheder der har skrevet under på at modtage et godt tilbud, er overstreget i de dokumenter, som Jyllands-Posten har fået agtindsigt i.

I pressemeddelelsen fremhævede Klimaministeriet også at Crispy Food, virksomhed i Nakskov, agtede at blive koblet på ledningen, men selvsamme virksomhed afviser over for Jyllands-Posten at have givet endeligt tilsagn om at tilslutte sig gasledningen.

De Radikale mener, at mørklægningen er et problem, eftersom det kan forhindre debatten om, hvorvidt selskaberne kan omlægge til mere bæredygtige energikilder, fremfor at blive koblet på en ledning som vil være fyldt med CO2-udledende gas.

Samme bekymring deles af professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen. Han frygter, at beslutningen vil binde Lolland-Falster til et stort CO2-udledende naturgasforbrug de næste mange år frem for en omstilling til den grønne strøm, som laves på og omkring Sydhavsøerne.

– Langt de fleste af de virksomheder – hvis ikke alle – ville kunne være elektrificeret. Det er helt afgørende, at vi tænker strategisk, for det er slet ikke et mål i sig selv at få så mange på gas som muligt.

Selv om de 15-25 virksomheder blev fremhævet i ministeriets pressemeddelelse, påstår Dan Jørgensen nu, at interessen fra andre virksomheder ikke har været en afgørende faktor for beslutningen.

Gasledningen kommer til at koste knap 800 millioner kroner, som i overvejende grad skal betales af naturgaskunder via tariffer på regningen.

Energinet har ifølge Ingeniøren tidligere beregnet, at ledningen kommer til at koste omkring 13.200 kr. for en stor naturgasforbrugende virksomhed. For en husstand vil den koste cirka 37 kroner ekstra om året.

[adning id="17957"]

Fik du læst?