Fritaget for mundbind? Så kræver denne forlystelsespark at se en lægeerklæring

Wikipedia

Sundhedsmyndigherne siger ellers, at borgere ikke skal fremlægge dokumentation for deres fritagelse.

Af Frank Ulrich, frank@indblik.net

Indblik har tidligere skrevet om, hvordan forlystelsesparken Bakken krævede, at alle gæster skulle bære mundbind i parkens forlystelser – også selvom de var fritaget fra mundbindskravet.

Læs mere om det her.

Bakken fjernede dog dette krav i vejledningen på deres hjemmeside, efter de løb ind i noget af en shitstorm på både anmeldersitet Trustpilot og deres Facebookside.

Kræver dokumentation for fritagelse for mundbind

Bakken oplyste dog ikke om det omstridte mundbindskrav stadig var gældende.

Derfor tog Indblik kontakt til Bakken for at få afklaret dette spørgsmål.

Marketingkoordinator Steen Heiberg Olsen, fra A/S Dyrehavsbakken, gav efterfølgende dette skriftlige svar til Indblik:

– Bakken følger de vejledninger og retningslinjer, der er givet af myndighederne ud fra den sundhedsfaglige vurdering om sundhedsmæssig forsvarlig indretning af forlystelsesparker, hvor der er et krav om at personer på 12 år og opefter skal bære mundbind.

– Vejledningen er udformet, så det er pålagt de enkelte forlystelsesparker selv at foretage en vurdering af, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt og ikke medfører øget smitterisiko for personale og øvrige gæster. Og her vejer sikkerheden for vores gæster og medarbejdere tungest.

– Udgangspunktet er derfor, at alle personer på 12 år og opefter skal bære mundbind, som tiltænkt i vejledninger og retningslinjer. Fremvises troværdig dokumentation for fritagelse, vil det naturligvis indgå i de enkelte vurderinger.

Som det fremgår af Bakkens svar, så kræver de at se dokumentation for fritagelse for fritagelse for mundbind, hvilket vil være kundernes sundhedsoplysninger, da Steen Heiberg Olsen skriver, at dokumentationen skal være troværdig.

Kan kunden ikke fremskaffe denne dokumentation for sin fritagelse, kan de tilsyneladende føle sig tvunget til at bære mundbind i Bakkens forlystelser – med de sundhedsmæssige konsekvenser dette kan have for folk, som er fritagede.

Følger ikke sundhedsmyndighedernes vejledning

Selvom Bakken påstår andet, følger de ikke sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger beskriver nemlig tydeligt, at en virksomhed som Bakken ikke kan kræve at se sundhedsoplysninger for borgernes fritagelse fra mundbindskravet.

Således skriver Sundhedsstyrelsen i deres vejledning:

– Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der er ikke et krav om dokumentation, hverken i kollektiv transport, på restauranter, butikker mv.

– Vi anbefaler, at personer der af ovenfor nævnte grunde ikke anvender mundbind eller visir, ikke bortvises eller bliver nægtet adgang.
– Tvivlen bør altid komme den enkelte til gode.

Læger: Vi skriver ikke lægeerklæringer for fritagelse

Indblik har også snakket med PLO, som er de Praktiserende Lægers Organisation, om dokumentation for fritagelse af mundbind.

PLO oplyser til Indblik, at de har orienteret deres medlemmer om, at borgere ikke har brug for lægeerklæringer for at blive fritaget fra krav om at bære mundbind.

De praktiserende læger har således ikke en grund til at udskrive lægeerklæringer, da borgerne ikke har behov for at fremvise dem.

Derfor udskriver de praktiserende læger ikke lægeerklæringer for fritagelse af mundbind og borgerne har derved ikke nogen mulighed for at kunne fremskaffe en sådan dokumentation.

Kan være brud på handicaplov

Ved at Bakken har dette mundbindskrav, kan de derved skabe en situation, hvor en borger kan føle sig tvunget til at bære mundbind, selvom dette kan være sundhedsskadeligt for dem.

Derfor kan Bakkens mundbindskrav også være en overtrædelse af handicapdiskriminationslovens §5, stk. 4, som omhandler chikane.

Således er det ulovligt at krænke en handikappets værdighed, ved at skabe et miljø, som virker truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt for den pågældende.

Indblik har forsøgt at få svar på nogle af disse spørgsmål fra Bakken. Forlystelsesparken har dog ikke yderligere kommentarer til sagen.

[adning id="17957"]

Fik du læst?