Historiske konflikter imellem Rusland/Sovjet og Ukraine

Ukraine erklærede sin uafhængighed fra Rusland første gang i 1917 og i 1991 stemte over 90% af befolkningen i landet sig væk fra Rusland.
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

I det 18. århundrede var Ukraine og Rusland begge inkluderet i det russiske imperium, som blev styret af Det Russiske Monarki. Som sådan var der ikke meget interaktion mellem de to enheder men derimod mellem det russiske imperiums herskere og det ukrainske folk. I løbet af denne tid var Ukraine stort set landbrug, med en betydelig del af befolkningen bestående af bønder. Det russiske monarki havde betydelig kontrol over regionen og implementerede ofte politikker, der var beregnet til at gavne imperiet som helhed i stedet for specifikt at gavne Ukraine.

I begyndelsen af det 19. århundrede fortsatte Ukraine og Rusland med at være dele af det russiske imperium, og i løbet af denne tid var der betydelige kulturelle og politiske bevægelser i Ukraine, der søgte større autonomi og uafhængighed for regionen. Disse bevægelser blev ofte mødt med modstand fra den russiske regering, som forsøgte at bevare sin kontrol over imperiet. Dog blev der også gjort en indsats for kulturel og økonomisk sammenhæng imellem Ukraine og Rusland. For eksempel var det ukrainske sprog og kultur anerkendt og accepteret i imperiet, og der blev gjort en indsats for at forbedre transport og kommunikation mellem de to regioner.

Før den russiske revolution i 1917 var der adskillige konflikter mellem Rusland, Ukraine og andre.

 • Khmelnytsky-oprøret (1648-1654): Dette var et oprør ledet af den ukrainske kosakleder Bogdan Khmelnytsky mod det polsk-litauiske styre i Ukraine. Oprøret begyndte som en protest mod de sociale og økonomiske forhold, som de ukrainske kosakker stod over for, men udviklede sig til sidst til en national befrielsesbevægelse. Rusland, som havde sit eget design på regionen, ydede støtte til oprørerne i form af penge, våben og militære rådgivere.
 • De russisk-tyrkiske krige (1686-1700 og 1735-1739): Det var en række krige, der blev udkæmpet mellem det russiske imperium og det osmanniske imperium, som på det tidspunkt kontrollerede store dele af Ukraine. Ruslands mål var at udvide sit territorium og få adgang til Sortehavet, mens osmannerne søgte at bevare deres kontrol over regionen.
 • Den polsk-sovjetiske krig (1919-1921): Efter den russiske revolution i 1917 søgte den nydannede sovjet-regering at udvide sin indflydelse og sit territorium. I 1919 invaderede sovjetiske styrker Polen, som på det tidspunkt kontrollerede store dele af det vestlige Ukraine. Krigen sluttede med Riga-traktaten i 1921, som etablerede den nuværende grænse mellem Polen og Ukraine.
 • Sovjet-ukrainsk krig (1917-1921) Bolsjevikregeringen under Lenin og Trotskij forsøgte at udvide deres territorium, og Ukraine var i vejen. Adskillige anti-bolsjevikiske styrker, ledet af Nestor Makhno og andre, forsøgte at modstå invasionen af sovjetiske styrker. Til sidst lykkedes det Sovjetunionen at erobre Ukraine som en republik under Sovjetunionen.

Det er værd at bemærke, at historien mellem Rusland og Ukraine er kompleks og mangefacetteret, og disse konflikter var blot nogle få af de mange begivenheder, der har formet forholdet mellem disse to lande gennem århundreder.

Der har været en række militære konflikter, der involverer Ukraine gennem årene:

 • Den russiske borgerkrig (1917-1922): Ukraine var også fanget af den russiske borgerkrig, som fulgte efter den russiske revolution i 1917.
 • Anden Verdenskrig (1939-1945): Ukraine var en stor slagmark under Anden Verdenskrig, hvor meget af kampene fandt sted på landets territorium.
 • Opløsningen af Sovjetunionen (1991): Ukraine erklærede uafhængighed fra Sovjetunionen i 1991, hvilket førte til en række konflikter og spændinger med Rusland.
 • Den Orange Revolution (2004-2005): Denne politiske krise i Ukraine blev udløst af påstande om bedrageri ved præsidentvalget i 2004 og resulterede i omfattende protester og krav om en gentagelse af valget.
 • Den russisk-ukrainske krig (2014-nutid): Denne igangværende konflikt begyndte med Ruslands annektering af Krim i 2014 og er eskaleret til en fuldskala krig i det østlige Ukraine.

 

Uddybning

Under den russiske borgerkrig (1917-1922) var Ukraine en region af stor strategisk betydning og var stedet for mange kampe og ustabilitet. I begyndelsen af krigen var Ukraine fanget i kampen mellem den bolsjevikiske (kommunistiske) regering i Rusland og de forskellige anti-bolsjevikiske kræfter, der var imod den. Den bolsjevikiske regering med Vladimir Lenin i spidsen søgte at sprede sin ideologi og kontrol i hele Ukraine, mens de anti-bolsjevikiske kræfter, som omfattede en blanding af monarkister, demokrater og andre grupper, søgte at modstå bolsjevikkernes styre.

I de første år af krigen oplevede Ukraine en række skiftende alliancer og magtkampe, hvor forskellige fraktioner kæmpede om kontrol. Den Ukrainske Folkerepublik, en demokratisk regering, erklærede uafhængighed fra Rusland i 1917. Den Ukrainske Folkerepublik kæmpede for at etablere kontrol over landet, men blev til sidst tvunget til at søge støtte fra centralmagterne (Tyskland og Østrig-Ungarn).

Bolsjevikregeringen dannede i mellemtiden den Ukrainske Socialistiske Sovjetrepublik, som den forsøgte at påtvinge Ukraine. Efterhånden som krigen skred frem, blev Ukraine en vigtig kampplads mellem de bolsjevikiske og anti-bolsjevikiske styrker, hvor begge sider kæmpede for kontrol over regionen. Konflikten blev yderligere kompliceret af tilstedeværelsen af udenlandske tropper, som greb ind på forskellige sider i krigen.

Til sidst gik de bolsjevikiske styrker sejrrige ud, og Ukraine blev en del af Sovjetunionen. Krigen efterlod imidlertid Ukraine ødelagt og dets folk dybt traumatiseret.

I 1991 erklærede Ukraine sig uafhængigt af Sovjetunionen. Dette skete efter flere års politiske og sociale omvæltninger i regionen, da et stigende antal mennesker i Ukraine søgte større autonomi og uafhængighed fra Moskva.

Uafhængighedserklæringen blev efterfulgt af en folkeafstemning, hvor mere end 90 % af ukrainerne stemte for uafhængighed. Dette førte til oprettelsen af den uafhængige ukrainske stat, som har eksisteret lige siden.

Ukraine i nutiden

Ukraine er et land med en betydelig industri- og landbrugsbase. Nogle af Ukraines styrker på disse områder i dag inkluderer:

 • Landbrug: Ukraine er en af de førende landbrugsproducenter i verden og er især kendt for sin store produktion af korn såsom hvede og byg, samt for sin produktion af solsikker, sukkerroer og grøntsager.Landets frugtbare jordbund og gunstige klimaforhold gør det velegnet til at dyrke en række forskellige afgrøder. Derudover har Ukraine en stor og erfaren landbrugsarbejdsstyrke og har en lang tradition for landbrugsproduktion.
 • Industriel: Ukraine har en diversificeret industrisektor med særligt fokus på tung industri som stål- og jernproduktion samt på maskinbygning og produktion af landbrugsudstyr. Landet er også kendt for sin produktion af elektricitet og sin kulminedrift. Ukraine er en af verdens største eksportører af jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder stål og aluminium, samt elektrisk energi.
 • Transportinfrastruktur: Ukraine har en veludviklet transportinfrastruktur, herunder et stort netværk af motorveje, jernbaner og havne, som gør landet i stand til effektivt at flytte varer og ressourcer til markeder både nationalt og internationalt.
 • Arbejdsstyrke: Landet har en stor og veluddannet arbejdsstyrke, hvilket er en af nøglefaktorerne for udviklingen af forskellige sektorer.

Ukraines styrker inden for landbrug og industri og dets geografiske position har medvirket til at gøre landet det til en vigtig spiller i regionen.

Vladimir Putin vil rimeligvis gerne have del i Ukraines ressourcer – det handler ikke kun om russisk nationalisme…

[adning id="17957"]

Fik du læst?