Inger Støjberg dømt i Rigsretten: Får 60 dages fængselsstraf

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Der er netop faldet dom i rigsretssagen mod Inger Støjberg.

Af Claes Theilgaard, claes@indblik.dk

Der er i dag, mandag den 13. december, blevet afsagt dom i rigsretssagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i sagen om adskillelse af asylpar, hvor den ene part var mindreårig.

Inger Støjberg bliver idømt 60 dages ubetinget fængselsstraf, lød det kl. 13 fra Thomas Rørdam, højesteretspræsident og formand for Rigsretten foran de fremmødte i lokalerne i Eigtveds Pakhus i København, hvor rigsretssagen mod Støjberg har fundet sted.

Anklagerne gik efter mindst fire måneders fængsel, mens forsvarerne gik efter fuldstændig frifindelse. Kun en ud af i alt 26 dommere i Rigsretten stemte for frifindelse, lød det endvidere fra Thomas Rørdam.

Sagen mod Inger Støjberg tog sin begyndelse tilbage i 2016, hvor hun som daværende udlændinge- og integrationsminister for Venstre gav en instruks til Udlændingestyrelsen om, at ingen mindreårige måtte indkvarteres sammen med en ægtefælle eller samlever på danske asylcentre.

Dette skete med et ønske om at sætte en stopper for de såkaldte “barnebrude”. Med instruksen omgik Støjberg den individuelle sagsvurdering af asylparrene, som ellers var et lovkrav. Dette førte til anklager om, at Støjberg skulle have overtrådt ministeransvarlighedsloven.

Siden fulgte undersøgelser fra Folketingets Ombudsmand, Instrukskommissionen og to uvildige advokater, der alle fandt, at Støjbergs instruks stred imod forvaltningsretlige grundsætninger samt den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der begge kræver, at der foretages en individuel vurdering for hvert asylpar.

På baggrund af disse undersøgelser blev rigsretssagen mod Inger Støjberg vedtaget den 2. februar 2021 med et markant flertal i Folketinget. 

Den 2. september i år begyndte rigsretssagen, og siden er fulgt 38 retsmøder med afhøringer af såvel Støjberg som en lang række andre involverede embedsmænd og politikere.

Kort efter at rigsretssagen blev vedtaget af Folketinget, forlod Inger Støjberg Venstre for at blive løsgænger.

Støjberg blev første gang valgt ind i Folketinget i 2001, hvor hun blev valgt for Venstre i Skivekredsen i Jylland. Hendes politiske CV tæller ud over posten som udlændinge- og integrationsminister desuden poster som ligestillings-, bolig- og beskæftigelsesminister i forskellige Venstre-ledede regeringer samt poster internt i Venstre som politisk ordfører og næstformand.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg er kun den sjette rigsretssag i Danmarkshistorien. En rigsretssag er et ekstraordinært politisk tiltag, der kan kræves af Folketinget eller regeringen i tilfælde af, at en minister har overtrådt reglerne for embedsførelse, Grundloven eller loven i øvrigt.

Rigsretten består af de anciennitetsmæssigt 15 ældste højesteretsdommere og et tilsvarende antal af Folketinget efter forholdstal for seks år valgte medlemmer. For hver af de folketingsvalgte medlemmer er der valgt to stedfortrædere.

Den fulde domsafsigelse kan læses på Rigsrettens hjemmeside her.

[adning id="17957"]

Fik du læst?