Kammeradvokat: Mulig bestikkelse i Banedanmark

En stor advokatundersøgelse om muligt svindel og bedrag viser masser af kritisabel opførsel i Banedanmark. Der er foreløbig en enkelt sag, hvor statens advokat vurderer, at der kan være tale om bestikkelse.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kammeradvokat: Mulig bestikkelse i Banedanmark

En stor advokatundersøgelse om muligt svindel og bedrag viser masser af kritisabel opførsel i Banedanmark. Der er foreløbig en enkelt sag, hvor statens advokat vurderer, at der kan være tale om bestikkelse.
Af Lars Abild, redaktion@indblik.net
Rundt om hjørnet er der tid for sne, brunkager og julefrokoster og andet, der glæder og styrker julehjerternes tid. Men ét ligger helt fast.
Som en leverandør til en offentlig styrelse som Banedanmark med sine 2.500 ansatte, der vedligeholder og udbygger den danske jernbane, skal man helt og aldeles lade være med at forsøge at fremme sin egen position ved at smide nogle tusinde kroner ind til medarbejderens arrangementer. Så risikerer du at få en straf for bestikkelse.
Det kan man læse i Kammeradvokatens netop afsluttede rapport på knap 200 sider, der afdækker, hvad der fandt sted i Banedanmark, da ansatte hos leverandører og i skinneforvalteren var lovlig tæt på hinanden.
Indblik.net beskrev sagen i flere artikler, blandt andet denne fra maj i år.
Kritisabel adfærd
Kammeradvokaten konstaterer ”kritisabel” opførsel, og en nuværende medarbejder i Banedanmark står til en skriftlig advarsel. I rapporten står:
”På baggrund af den samlede gennemgang af det materiale, som indgår i denne undersøgelse, er det Kammeradvokatens vurdering, at der på en række områder har været tale om kritisabel adfærd blandt et antal Banedanmarkmedarbejdere. Samtidig viser materialet, at en række leverandører ligeledes har udvist kritisabel adfærd.”
Det ligger nogle år tilbage, hvor nuværende som tidligere medarbejdere i Banedanmark af leverandører blev inviteret til julefrokoster, cirkusforestillinger, gokart-arrangementer ligesom medarbejdere fik julegaver af dem, de købte ind hos.
Mulig bestikkelse
Men det, som springer i øjnene hos Kammeradvokaten, er en bestemt leverandør:
”Derudover er der i forbindelse med undersøgelsen konstateret tre tilfælde, hvor en entreprenør i perioden 2012-2014 har tilbudt sponsorater til daværende Banedanmark-medarbejdere. Det drejer sig om et sponsorat på kr. 4.000 til en fodboldklub, et sponsorat på kr. 5.000 i forbindelse med et svømmestævne og et sponsorat på kr. 7.500 til en julefrokost. En sådan adfærd kan efter Kammeradvokatens vurdering muligvis udgøre en overtrædelse af straffelovens regler om bestikkelse.”
Der er flere forhold, som er blevet politianmeldt, og Kammeradvokaten vurderer ikke, at der er behov for flere anmeldelser, men det sker, på baggrund af at sagerne er blevet for gamle:
”Kammeradvokaten har bl.a. på baggrund af forældelsesregler og statsadvokatens afgørelse vurderet, at der ikke er grundlag for yderligere politianmeldelser.”
Så nu er det op til Anklagemyndigheden, om politianmeldelsen skal føre til en retssag.
Kammeradvokatens arbejde har blandt andet fundet sted via indsigt i flere end 1,2 millioner e-mails. Der har rundt om Banedanmark været solide historier om, hvordan medarbejdere i Banedanmark foretrak specifikke leverandører og derved tilsidesatte andre. Men det har vist sig, at der ikke var tilstrækkeligt kød på historierne.
I rapporten står: ”Derimod har Kammeradvokaten kun fundet ganske få eksempler på mulige tilsidesættelser af udbudsreglerne i perioden før 2016 samt ingen overtrædelser af konkurrencereglerne, ligesom der ikke er fundet eksempler på overtrædelser af straffelovens regler om formueforbrydelser (tyveri m.v.).”
Ny kultur i Banedanmark
Banedanmark har selv gjort en dyd ud af sige, at der er blevet ryddet op. Der er en anden kultur nu, og medarbejderne er blevet undervist i, hvordan de skal opføre sig overfor leverandører. Det anerkender Kammeradvokaten, og skriver:
”Undersøgelsens resultater peger i retning af, at der er sket en kulturændring i Banedanmark efter 2015 i forlængelse af, at der gennemførtes en større organisationsændring i Banedanmark i 2015 kombineret med væsentligt ændrede interne regler for f.eks. gavemodtagelse, skærpet intern finansiel og forvaltningsretlig controlling, skærpede interne retningslinjer i Banedanmarks Medarbejderhåndbog i 2016 samt oprettelsen af en whistleblowerordning i januar 2018.”
Det var en stribe henvendelser fra Berlingske, der førte til, at undersøgelsen blev sat i gang. Berlingske må have givet udtryk for at være i besiddelse af mere materiale, end hvad Banedanmark havde, for som det fremgår af rapporten:
”Afslutningsvis bemærkes, at Banedanmark løbende har opfordret Berlingske til over for Banedanmark at uddybe henvendelsen om de kritisable forhold eller i øvrigt bidrage med oplysninger, som ville kunne hjælpe til sagens nærmere oplysning. Banedanmark har ikke modtaget oplysninger fra Berlingske som følge af opfordringerne.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4200″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”5156″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7231″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?