Klimabedrag

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., ekstern rådgiver, Bæredygtigt Landbrug, Nørre Allé 54, 5500 Middelfart
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Danske politikere vil pålægge landbruget en CO2-afgift. Ikke med saglig begrundelse, men ud fra politiske ønsker og ”grønne” holdninger.

Faktum:

Landbruget optager mere CO2, end det udleder, og har således positivt klimabidrag, hvad CO2 angår. Men optaget indgår ikke i det politisk fastlagte regnskab.

Landbruget udleder CO2-e i form af metan og lattergas (fra biologiske processer), men ikke mere end i fortiden. F.eks. er kvægbestanden, som metan især forbindes med, mere end halveret gennem de seneste 50 år. Verdens natur udleder i øvrigt metan (tundraen) og lattergas (bl.a. vådområder) i betydelige mængder.

Tilvæksten i atmosfærens CO2 kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer (kul, olie og gas til industri, trafik, opvarmning, afkøling, osv.) gennem især det seneste århundrede. CO2-indholdet i atmosfæren er steget proportionalt med verdensbefolkningen.

Alligevel beslutter danske politikere (og kun danske!) nu, at landbruget skal beskære eller endog nedlægge dele af dansk fødevareproduktion, hvilket vil føre til fødevareknaphed og udflytning af produktion til andre lande med større klimabelastning.

Konsekvenser:

  • Dansk fødevareproduktion skades.
  • Dansk økonomi forværres.
  • Dansk mad bliver dyrere.
  • Den globale udledning af CO2-e forøges.

Alt sammen fordi politikerne fortrænger den reelle forklaring på atmosfærens stigende CO2-indhold. Og denne fortrængning er kun mulig, fordi den politiske debat er ukvalificeret.

[adning id="17957"]

Fik du læst?