Kommuner: Det kan vi lære af corona og nedlukning

Når velfærdssamfundet skal befris for unødig styring, er erfaringer fra coronatiden nyttige, lyder det fra KL.

Nedlukningen af samfundet som følge af coronapandemien har gjort det nødvendigt for de danske kommuner at tænke helt forfra, når en række af de vigtigste velfærdsopgaver skulle løses under krisen.
Og de erfaringer er værdifulde at tage med i udviklingen af velfærdssamfundet i de kommende år.
Sådan lyder det fra formanden for Kommunernes Landsforeningen, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S), i en tale ved Kommunaløkonomisk Forum, der samler alle de kommunale spidser en gang om året.
– Vi tror på, at vi kan bruge de erfaringer, vi har gjort os under coronakrisen, til at skabe nærværende velfærd for borgerne i Danmark, og at vi skal gøre op med procesregler, med standarder og øremærkede puljer og tage fat på at skabe noget velfærd sammen med borgerne.
– Der har coronatiden vist os, at det kan vi gøre, og at vi også er stand til at skabe hurtige forandringer, siger Jacob Bundsgaard.
Jacob Bundsgaard nævner beskæftigelsesområdet som eksempel.
Nedlukningen af jobcentrene tvang kommunerne til at tænke nyt. KL foreslår på baggrund af erfaringerne helt at droppe krav om en række samtaler i jobcentreret for de ledige, der vurderes til selv at kunne finde et job.
– På trods af at alle regler har været suspenderet, har vi stadig kunnet levere en god og nærværende opgaveløsning for borgerne og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.
– De erfaringer skal vi tage med videre ind i en modernisering og en reform af hele beskæftigelsesområdet.
– Det er et opgør med systemtankegang, og at vi skal endnu tættere på borgerne. Det har vi vist, at vi er i stand til, siger KL-formanden.
Erfaringerne skal bruges i forbindelse med regeringens nærhedsreform, der skal ændre kulturen i den offentlige sektor, og i sundhedsvæsnet.
En sundhedsreform skal forhandles på plads i år. Den har blandt andet til formål at skabe bedre sammenhæng på tværs af sektorerne.
– Der har vi også vist vejen i forbindelse med coronakrisen i et meget tæt og forpligtende samarbejde både med regionerne, sygehusene og de praktiserende læger.
– Det kommer vi til at bruge til at sikre, at vi kan lykkes med at lave en sundhedsreform, der styrker det nære sundhedsvæsen, siger han.
Også skatteminister Morten Bødskov (S) kvitterer for kommunernes og de ansattes indsats under krisen og i det kommende arbejde med reformerne.
– Regeringen vil fortsætte med at arbejde for bedre rammer for nærhed i velfærden, men det er i høj grad op til jer i kommunerne at vise kreativitet og også viljen til at skabe de nødvendige resultater, siger han.
Kommunaløkonomisk Forum plejer at foregå i Aalborg, men er på grund af corona i år virtuelt.
/ritzau/

[adning id="17957"]

Fik du læst?