Konservativ fiskeriordfører: Kameraovervågning er udansk

Det er et udtryk for en udansk mistillid, at fiskeriminister Mogens Jensen fortsat insisterer på at kameraovervåge fiskerne i Kattegat. Det mener den konservative fiskeriordfører, Per Larsen.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Konservativ fiskeriordfører: Kameraovervågning er udansk

Det er et udtryk for en udansk mistillid, at fiskeriminister Mogens Jensen fortsat insisterer på at kameraovervåge fiskerne i Kattegat. Det mener den konservative fiskeriordfører, Per Larsen.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Det Konservative Folkeparti træder nu også ind i kampen mod statens kameraovervågning af jomfruhummerfiskerne i Kattegat. Dermed slutter partiet sig til Venstre, der allerede har meldt ud, at man er imod ordningen, og fiskerne selv, der samler underskrifter ind mod ordningen.
Den omstridte kameraovervågning indfases efter planen i de første 15 fiskefartøjer i slutningen af året og har til formål at mindske bifangsterne af torsk, da torskebestanden i Kattegat er truet. Mange af fiskerne mener imidlertid, at overvågningen er ude af proportioner med problemets omfang, og at tiltaget er et indgreb i deres personlige frihed og ret til privatliv ombord på deres egne kuttere.
Indtil nu har fiskernes kamp været noget op ad bakke, men de får nu altså også støtte fra Per Larsen, der er fiskeriordfører hos Konservative. Han har stillet fiskeriminister Mogens Jensen (S) en række § 20-spørgsmål om sagen, men har ikke på baggrund af svarene ændret holdning til ordningen, som han opponerer stærkt imod, fortæller han til Indblik.net.
Udansk med tiltag baseret på mistillid
Per Larsen mener, i lighed med de berørte fiskere, at kameraovervågningen er et indgreb i fiskernes frihed. Han peger på, at der i forvejen findes en masse kontrolforanstaltninger, som burde være tilstrækkelige eller i det mindste burde suppleres med mindre indgribende tiltag end konstant overvågning.
”Vi kender til meldepligten, og til at fiskerne skal registrere fangsten i kilo og arter, så det hele står klar til, at kontrollen kan gå ombord på skibet og se, om det nu også stemmer. Jeg synes simpelthen, at det er så voldsomt og helt ude af proportioner, at man vil tage det her redskab i brug,” siger Per Larsen, der selv foreslår, at alle ombordtagne torsk smides ud igen.
Den konservative fiskeriordfører giver ikke meget for, at Mogens Jensen i et af sine svar argumenterer, at der i forvejen findes kameraovervågning i mange andre erhverv, og at ordningen ombord på kutterne ikke er væsensforskellig fra disse.
”Når man siger, at taxachauffører også har kamera i bilerne, og at der er kameraer i nogle butikker, så er det ikke sammenligneligt. De kameraer, taxachauffører har i taxaerne, bliver jo brugt, hvis der sker et overfald eller noget uhensigtsmæssigt. Det er ikke noget, som der er nogen, der skal sidde og gennemse, medmindre der er sket et overfald eller en ulykke,” påpeger Per Larsen, der ligefrem mener, at kameraovervågningen strider mod danske værdier:
”Jeg synes, det er udansk og en voldsom skærpelse i forhold til at sikre fiskerne ordentlige arbejdsvilkår, at de skal filmes. Det er udansk, at man opbygger et system, der kun tager udgangspunkt i mistillid.”
Indkalder ministeren i samråd
Hummerfiskerne har i forvejen strakt sig langt for at foreslå alternative løsninger på problemet med den truede torskebestanden, siger fiskeriordføreren, der tilslutter sig opfattelsen af, at ministeren ikke har været lydhør.
”Fiskerne har været imødekommende. Det, de vender sig imod, er, at man bibeholder alle de kontrolforanstaltninger, der er i forvejen, og så lægger det her oveni. Jeg sætter spørgsmålstegn ved proportionaliteten i det,” siger Per Larsen.
Hans bekymringer affejes dog af fiskeriminister Mogens Jensen, der finder kameraordningen både proportionel og formålstjenlig. Fiskeriministeren understreger, at tiltaget holder sig inden for de rammer, der er udstukket i en lovgivning, som Konservative selv var med til at stemme igennem under den tidligere regering.
I et andet af svarene på Per Larsens i alt ni § 20-spørgsmål gør ministeren desuden gældende, at de eksisterende kontrolmekanismer ikke fungerer efter hensigten:
”… data fra Fiskerikontrollen og forskerne viser entydigt, at der er store problemer med overholdelsen af reglerne. Elektronisk monitorering er den mest effektive og omkostningseffektive vej at gå for at sikre overholdelsen af landingsforpligtelsen. Jeg mener derfor, at elektronisk monitorering er et proportionelt tiltag i forhold til udfordringen med beskyttelsen af torsken i Kattegat.”
Per Larsen har dog ikke tænkte sig at affinde sig med det svar og lader det da heller ikke blive ved kritikken i pressen.
”Jeg vil nu indkalde ministeren til samråd for simpelthen at få det boret noget mere ud. Jeg synes simpelthen, at arbejdsbetingelserne bliver så ringe, at man ikke kan være det bekendt,” siger han og tilføjer om de bredere perspektiver:
”Jeg ved heller ikke, hvor det stopper henne. Hvilke arbejdspladser vil man i øvrigt sætte kameraer op på uden at lave en aftale om det, og uden at det er frivilligt?”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4279″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7090″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7836″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?