Lærlingeboom trods coronakrise

Foto: Guilherme Cunha/Unsplash

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Virksomhederne har gjort en kæmpeindsats for at skaffe praktikpladser i 2020, selvom mange har været hårdt ramt. 
Af Carsten Steno, carsten@indblik.net 
Selvom mange virksomheder i bestemte brancher lider under coronakrisen, er det alligevel lykkedes danske virksomheder at øge antallet af praktikpladser for lærlinge med næsten 4.000 i corona-året 2020.
Ved udgangen af 2020 var der indgået 47.855 nye praktikpladsaftaler mod 43.856 i 2020. Heraf er tre-fjerdedele indgået i den private sektor, mens det offentlige tegner sig for resten.
Det er særligt i byggebranchen, at der er indgået mange aftaler, mens det kniber mere i den hårdt coronaramte oplevelsesindustri.
Ikke desto mindre finder underdirektør i Dansk Industri, Lone Folmer Berthelsen, anledning til at rose virksomhederne for at gøre en ekstraordinær indsats for lærepladser i en vanskelig tid.
– Det er meget positivt, at de private virksomheder, som i store dele af 2020 har været påvirket af corona, alligevel har formået at fastholde og mange steder øge deres uddannelsesaktivitet med flere elever og lærlinge inden for en lang række uddannelser, siger Lone Folmer Berthelsen.
En af forklaringerne på det store antal nye praktikpladsaftaler kan være en trepartsaftale, som blev indgået i foråret 2020 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. 
Aftalen, der udløb ved årets udgang, øgede det tilskud, som virksomhederne kan få, når de ansætter lærlinge i praktik. Løntilskuddet var på henholdsvis 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler.
– Vi er spændte på at se, hvordan det går i 2021, hvor tilskuddet er tilbage på normale vilkår, tilføjer Lone Folmer.
Pengene hobede sig op
Pengene til løntilskuddene i 2020 kommer gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). AUB finansierer bl.a. løntilskud til lærlinge og skolepraktikydelse til elever i skolepraktik. Arbejdsgiverne indbetaler årligt omkring 5 mia. kr. i lovpligtigt bidrag til AUB, og omfatter alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, dvs. både private og offentlige arbejdsgivere.
Der har over en længere årrække oparbejdet sig en større opsparing i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), fordi de arbejdsgiverindbetalte indtægter i ordningen har oversteget udgifterne.
 Ved udgangen af 2019 udgjorde den samlede opsparing i AUB 4,0 mia. kr., og i foråret 2020 var der en forventning om et overskud på 1,4 mia. kr. Derfor var der midler til rådighed,  som i 2020 bl.a. er brugt til at hjælpe virksomheder, der ansætter lærlinge.
– På den måde kunne vi dels holde hånden under lærlingene og uddannelsen af fremtidens faglærte samtidigt med, at vi fik disse midler tilbage til virksomhederne, forklarer Lone Folmer Berthelsen.
Hæmmet af restriktioner
Med udgangen af 2020 er knap 73.000 elever i praktik i en virksomhed. Mange af dem har dog været hæmmet af coroanedlukninger af erhvervsuddannelserne. 
Da der er tale om praktiske uddannelser, er mulighederne for at omlægge undervisningen til online meget begrænsede.. 
Eksempelvis er transportuddannelserne hårdt ramt, fordi lærlingene ikke kan få de beviser, der skal til, som f.eks.  et stort kørekort. 
– Derfor er der al mulig grund til at prioritere erhvervsuddannelserne i genåbningsplanerne, slutter Lone Folmer Berthelsen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?