Loud kan have brudt sendetilladelse på flere punkter

Problemerne hagler fortsat ned over Radio Loud. En gennemgang af radioens programvirksomhed sår tvivl om, hvorvidt radioen lever op til betingelserne i sendetilladelsen.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Loud kan have brudt sendetilladelse på flere punkter

Problemerne hagler fortsat ned over Radio Loud. En gennemgang af radioens programvirksomhed sår tvivl om, hvorvidt radioen lever op til betingelserne i sendetilladelsen.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Ungdomsradioen Radio Loud lever på flere områder ikke op til kravene i den sendetilladelse, der udgør radiostationens eksistensgrundlag. Det viser en gennemgang af flere punkter i tilladelsen, som Indblik.net har foretaget.
Ambitionerne var ellers tårnhøje, da konsortiet bag Radio Loud for knap et år siden lagde billet ind på sendetilladelsen til DAB-radionettet. Eneste reelle konkurrent til tilladelsen var den veletablerede og uhyre populære taleradio Radio24Syv, som imidlertid måtte se sig besejret af Radio Louds løfter om satire- og aktualitetsprogrammer af høj kvalitet, men altså alene målrettet unge mennesker. Med afgørelsen slap danske politikere af med en træls og nærgående journalistisk vagthund, mens landets ungdom fik sin helt egen taleradio.
Siden må hverdagen siges at have indfundet sig på Radio Loud. Det står i dag klart for de fleste, at målgruppen mellem 15 og 32 år slet ikke hører DAB-radio. Radio Loud har kun sjældent lyttertal, der når tærsklen for det målbare, og markante stemmer i den danske mediedebat har gentagne gange spurgt, hvad det egentlig er, danskerne får for det statstilskud på 261 millioner kroner, stationen modtager over de næste fire år.
Sammenholder man sendetilladelsen med den faktiske programvirksomhed, tegner der sig da også et billede af, at der ikke helt leveres som lovet.
Minimal lytterinddragelse
Særligt i forhold til lytterinddragelse og digital tilstedeværelse halter det for ungdomsradioen. Ansøgningen blev ellers på dette punkt tildelt karakteren ”meget tilfredsstillende” for sine garantier om, at lytterne ville spille en central rolle og løbende interagere med værterne.
Af programtilladelsen fremgår det således af punkt 54, at Radio Loud ”gennem direkte liveudsendelser [vil] være i dialog med lytterne dagligt gennem flere sendetimer”. I praksis er det dog meget få – eller ingen – lyttere, der gør sig umagen at ringe ind til stationen. Billedet er det samme for så vidt angår sendetilladelsens punkt 61. Her forpligtes Radio Loud til at bringe et dagligt kulturprogram, hvor ”lytterne er kulturagenter” og kan anbefale ”film, de har set, spil, de spiller, bøger de læser, teaterstykker, de har set eller overvejer at se osv.” Også her kniber det gevaldigt, og det er ikke lykkedes Indblik.net at finde frem til et afsnit af programmet, hvor lytteranbefalinger har spillet en nævneværdig rolle.
Punkt 62 omhandler et lignende program, hvor lytterne skal anbefale tv-serier, men det findes efter alt at dømme slet ikke.
Punkterne 55, 65 og 66 forpligter Radio Loud til at designe sin hjemmeside og app på en måde, der tilsvarende ”understøtter og udvikler interaktion med lytterne”. Heller ikke her ser Radio Loud ud til at leve op til kravene: Den eneste interaktion, der er mulig gennem hjemmesiden, er mailhenvendelser, og i appen findes muligheden slet ikke.
Vil satse på podcasts
Radio Loud har ydermere i punkt 70 givet tilsagn om, at ”kanalen vil have høj aktivitet på sociale medier med prioritet af Instagram og Facebook”, og at der ”vil der være tale om tilstedeværelse med både programmer, interaktion, dialog og communities”. Det er heller ikke lykkedes Indblik.net at finde frem til aktivitet på de sociale medier, der understøtter dette tilsagn.
Der tegner sig dermed et samlet billede af, at lytterne ikke inddrages i det omfang, det er blevet lovet. Noget af forklaringen skal givetvis findes i førnævnte faktum, at Radio Loud næsten ingen lyttere har, mens den manglende efterlevelse af andre punkter – blandt andet omhandlende produktioner med samarbejdspartnere som teatret Mungo Park og Lex.dk – givetvis kan forklares med corona-virussen.
Kanaldirektør Ann Lykke Davidsen kunne for nylig afsløre, at man har taget konsekvensen af de lave lyttertal på radioen og i stedet vil satse på en såkaldt ’podcast first’-strategi. Her har Radio Loud dog også arbejdet skåret ud for sig, idet man 1. april til 1. juli efter eget udsagn havde omkring 45.000 downloads af de af radioens programmer, der er uploadet som podcast. Det svarer til godt 3.500 om ugen – eller cirka det samme som Radio4’s ugentlige podcast ”Syv vilde år med The Beatles”.
Hvordan tallene ser ud i dag, ved kun Radio Louds ledelse, som har fravalgt at optræde på Podcastindex.dk. Radio Louds tal blegner dog med overvejende sandsynlighed stadig i forhold til de mere etablerede konkurrenter. Således blev episode 116 af true crime-podcasten ”Mørkeland” downloadet eller streamet 94.633 gange alene i uge 36, mens Ekstra Bladets podcast Bandeland netop har rundet en million downloads og streams fordelt på ti afsnit.
Sendetilladelsen kan inddrages
Indblik.net har forelagt professor i mediejura Sten Schaumburg-Müller oplysningerne om Radio Louds manglende lytterinddragelse. Han forklarer, at Radio- og tv-nævnet kan tilbagekalde sendetilladelsen, hvis en radiostation ”tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på”.
”Min umiddelbare vurdering er, at ikke enhver mindre ikke-overholdelse giver ret tilbagekaldelse, mens omvendt en længere række længevarende ikke-overholdelser kan være tilstrækkelig grund,” forklarer Sten Schaumburg-Müller.
Han understreger, at han ikke har detailkendskab til de faktisk forhold eller til Radio Louds konkrete sendevirksomhed, men siger:
”Oplysningerne – som jeg ikke kan tjekke – ser pænt alvorlige ud, ikke mindst i sammenhæng: Der er ikke bare tale om ét forhold, men mange. På de anden side kan noget af ikke-opfyldelsen skyldes corona (interaktion med Mungo Park, der vel har ligget stille noget tid), andre kan næppe forstås således, at de skal være opfyldt fra dag 1, som radioen går i luften. Sammenlagt er der i hvert fald tale om bekymringspunkter, som på et tidspunkt kan medføre en ret til tilbagekaldelse, uden at jeg her vil sige noget nærmere om, hvornår dette tidspunkt foreligger.”
Denne artikel er baseret på research af Silas Mikkelsen, som driver satiresiden Loudmigirøven og tidligere har fået lukket en tilsvarende side på Radio Louds forlangende. Indblik.net har valgt at bringe artiklen, da vi mener, at oplysningerne har offentlighedens interesse. Ledelsen på Radio Loud er blevet foreholdt kritikken, men ønsker ikke at forholde sig til den under henvisning til Silas Mikkelsens medvirken.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7008″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7696″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7913″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?