Louise kæmper for at få minkavlen i gang igen: Sigter efter at genstarte erhvervet i 2023

Louise Simonsen. (Privatfoto)

Louise Simonsen er formand for foreningen Danske Mink, der kæmper en brav kamp for at få det danske minkerhverv til at genopstå.

Af Claes Theilgaard, claes@indblik.dk 

Forbuddet mod minkavl blev for nyligt forlænget til og med 2022. 

Dermed må minkerhvervet, der blev så godt som aflivet med statsminister Mette Frederiksens (S) grundlovsstridige ordre tilbage i november 2020, udskyde sit comeback helt til 2023.

Baggrunden for det forlængede forbud er en udskældt, politisk bestilt risikovurdering fra Statens Serum Institut.

Læs mere om det her.

Minkervhervet er under hårdt politisk pres

Samtidig erklærer flere af regeringens støttepartier åbent, at de gerne ser et permanent forbud mod minkavl indført.

Det er således ingen hemmelighed, at minkerhvervet er under hårdt politisk pres. Derfor har de minkavlere, der ønsker at genstarte deres erhverv, organiseret sig i foreningen Danske Mink.

Foreningen har til formål at få minkerhvervet til at genopstå, og formand Louise Simonsen fortæller over for Indblik, at det forlængede forbud mod minkavl er en mavepuster for de mange minkavlere, der går og håber på snart at kunne komme i gang med arbejdet igen.

Samtidig retter hun en hård kritik af den vurdering fra Statens Serum Institut, som ligger til grund for det fortsatte forbud mod minkavl. 

En vurdering, som ifølge Louise Simonsen “ikke er det papir værd, som den er skrevet på”.

Indblik har talt med Louise Simonsen for at blive klogere på hende og Danske Minks arbejde for at få minkavlen tilbage.

Louise Simonsen er ikke selv minkavler, men kommer ud af en familie, der har haft en stor pelsvirksomhed. 

Derfor har hun fra hun var lille været med til at rejse rundt til avlere i forskellige steder i verden, hvor familien har købt pelse ind, ligesom også pelsauktionen hos Kopenhagen Fur har været en del af hendes opvækst.

Læs interviewet herunder.

Foreningen Danske Mink kæmper for, at minkerhvervet skal bestå

Ganske kort: Hvad er Danske Mink – og hvad er jeres mål?

Vi er en nyopstartet forening, der har det formål, at minkerhvervet skal bestå. Vi startede som en arbejdsgruppe, man fandt ud af, at det gav bedst mening at være en forening i stedet. Det skyldes, at vi som forening har mere politisk slagkraft, og at vi så bedre kan samarbejde med andre.

Alle minkavlere, der ønsker at fortsætte med deres avl, kan melde sig ind i foreningen. 

Vi arbejder bl.a. med en advokat og kører fælles søgsmål på vegne af vores medlemmer. Det skyldes, at mange af vores medlemmer føler sig voldsomt uretfærdigt behandlet. Nogle vil gerne køre søgsmål ift. skindprisen for de mink, der blev aflivet, så de bliver kompenseret efter handelsprisen og ikke efter en statsbestemt pris. Andre vil gerne køre retssager af mere følsom karakter, f.eks. ift. EU-retten og menneskerettighederne.

Det er alt sammen meget fint og muligt, og vi hjælper med det.

Mest af alt har vi lagt kræfter i at kunne genoplive erhvervet i 2022. Nu, hvor forbuddet er blevet forlænget med yderligere et år, får vi så et “sabbatår” mere til at kæmpe de andre kampe. Og der er nok at tage fat på. 

F.eks. er økonomien væsentlig. Staten skylder stadigvæk minkavlerne kompensation. Avlerne skal jo holdes skadesløse, da det her på ingen måde er en situation, som de selv har bragt sig i.

Vi sigter stadig efter at genstarte erhvervet i 2023. I den sammenhæng er det en gåde, at man fra regeringens side ikke gider undersøge tingene. Andre lande har stadig mink uden problemer. Nogle af dem vaccinerer dyrene, det gælder f.eks. Finland og USA. Andre gør ikke.

Det ville være en langt mere rimelig løsning at undersøge mulighederne for at genstarte erhvervet, og det arbejder vi også på at skabe opmærksomhed omkring.

Louise Simonsen. (Privatfoto)

Planlægger at starte op igen i 2023

Hvad betyder det fortsatte forbud mod minkavl for jer?

Konsekvensen er jo, at vi står med et helt år mere, hvor det er forbudt at lave minkavl. Til gengæld har det også den effekt, at forbuddet ikke kan forlænges yderligere, da L77 (loven, der forbyder minkavl i Danmark midlertidigt, red.) kun kan forlænget et år.

Dermed er det nu sikkert, at vi kan starte op i 2023, og det er godt. Ingen kan holde den usikkerhed ud, som avlerne har måttet leve under.

En minkavler er ikke lavet til at sidde stille, men alligevel har avlerne været låst på hænder og fødder uden at vide, hvornår de igen kunne komme i gang med deres erhverv.

Derfor er det rart med vished om, at det bliver i 2023 – hvis ikke inden – at erhvervet starter igen.

“Der er nogle ting, som jeg ikke kan få til at hænge sammen”

Frygter du, at forbuddet mod minkavl kan blive permanent? Flere støttepartier er jo helt åbne om, at de ønsker et sådant permanent forbud.

Jeg tror ikke, at forbuddet bliver permanent. Den socialdemokratiske regering og andre har jo sagt, at det alene var pga. corona og smittefare, at man lukkede erhvervet ned. Socialdemokratiet har direkte sagt, at man ikke vil lukke erhvervet for bestandigt. Dermed bliver det svært at lave en komplet kovending. 

De ville ikke kunne se sig selv i øjnene, hvis de så sagde noget andet om nogle måneder, tror jeg.

Dog vil jeg sige, at der er nogle ting, som jeg ikke kan få til at hænge sammen. Der er simpelthen en manglende umage ift. at få undersøgt tingene korrekt og ift. at melde ud i ordentlig tid og opføre sig, som man bør, som minister.

Fødevareminister Rasmus Prehns opførsel viser jo f.eks., at der ikke er den store interesse i at holde erhvervet i live.

Hård kritik af risikovurdering

Hvad mener du om den faglige vurdering, som det nuværende forbud er baseret på?

Jamen, den er ikke det papir værd, som den er skrevet på. Regeringen beder direkte om, at Statens Serum Institut ikke skal finde en løsning ift. at få minkerhvervet op at køre igen. Og som man spørger, får man svar.

Risikovurderingen er fuldstændigt ubrugbar, mener jeg. Man burde undersøge løsninger på at få erhvervet på fode igen. 

Fødevareministeren påstår, at han fortsat vil have minkerhvervet, men det klinger meget hult, når han ikke vil lave en reel risikovurdering.

Hvad mangler i risikovurderingen?

Man burde have hørt Dansk Veterinær Konsortium ad i den her slags, men det har man ikke. Man har ikke hørt fagkundskaben.

Normalt havde man gjort sig umage med den slags her, men fordi det er mink, har man ikke gjort det, siger Louise Simonsen til Indblik.

Det er tidligere kommet frem, at regeringen endda har stoppet de undersøgelser af mulighederne for at genstarte minkerhvervet, som netop Dansk Veterinær Konsortium var i gang med.

Læs mere om det her.

[adning id="17957"]

Fik du læst?