Ministerium erkender fejl i miljødata

Fejl i data skyldes ukontrolleret udledning fra byernes spildevandsanlæg til vandmiljøet, siger faglig rådgiver for Bæredygtigt Landbrug.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ministerium erkender fejl i miljødata

Fejl i data skyldes ukontrolleret udledning fra byernes spildevandsanlæg til vandmiljøet, siger faglig rådgiver for Bæredygtigt Landbrug.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
For nylig udsendte Miljø- og Fødevareministeriet en pressemeddelelse om, at ”dele af datagrundlaget som benyttes i beregningen af kvælstof- og fosforudledningen muligvis indeholder fejl. Det kan betyde, at der gennem det seneste årti er udledt mere kvælstof og fosfor til havet end i de officielle beregninger”.
Faglig konsulent i interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, cand.agro. Poul Vejby-Sørensen skriver i en kommentar, at ”meddelelsen må betragtes som danmarksrekord i underdrivelse”.
Poul Vejby-Sørensen begrunder sin vurdering med, at mens landbrugets udledning af især kvælstof fra det dyrkede areal er medregnet til sidste gram, så er udledningerne af både kvælstof og fosfor fra spildevand overhovedet ikke under kontrol. Mange rensningsanlæg har end ikke registreret omfanget af deres udledninger.
Spildevand er i alle måder langt værre for miljøet end udledningerne fra dyrkningsfladen, skriver han:

  1. Spildevandets kvælstofindhold er i ammoniumform, som er iltforbrugende og giftigt for fisk, mens landbrugets udledning er i nitratform, som ikke er iltforbrugende og ikke giftig for fisk.
  2. Spildevandets fosforindhold, som gennem årtier er udledt fra toiletter og vaskemidler, ligger stadig i recipienternes sediment og fremtvinger fysiologiske kvælstofbegrænsninger i fjorde og kystvande. Landbrugets dyrkningsflade udleder stort set ikke fosfor, når afvandingen er i orden. Men der kan opstå problemer med oversvømmelser omkring dårligt vedligeholdte vandløb og i forbindelse med vådområder, der gør fosfor vandopløseligt og mobilt.
  3. Spildevand indeholder oceaner af kemiske forbindelser – herunder hormonlignende stoffer – som hverken ministeriet eller rensningsanlæggene har styr på.

”Det djævelske ved situationen er, at fosforudledningen fra især spildevandet via de stærkt kritiserede kvælstof(computer)modeller fører til stærke restriktioner på landbrugets vigtigste plantenæringsmiddel, kvælstof,” siger faglig konsulent Poul Vejby-Sørensen.
Systemfejl i vandmiljøindsatsen
Han mener, at der er tale om en systemfejl i vandmiljøindsatsen, som forskerne har lukket øjnene for, og som politikerne ikke forstår den økonomiske omfang af. Fejlen betyder groft sagt, at hvis rensningsanlæggene lukker fosfor ud i fjordene ved spildevandsudslip (og det gør de), er reaktionen ikke at begrænse disse udslip, men i stedet at stille nye krav til landbruget om at reducere udledningen af kvælstof.
”Det er fuldstændigt på månen, at slendrian i kommunernes spildevandshåndtering fører til afstraffelse af landbruget,” siger Poul Vejby-Sørensen.
Miljø- og Fødevareministeriet siger i sin pressemeddelelse om fejlen: ”For ca. 10 år siden moderniserede DMI (Danmarks Meteorologisk Institut) sin målemetode, og det kan ifølge Aarhus Universitet muligvis have ført til fejl. Det vil nu blive undersøgt. DMI, GEUS (Danmarks geologiske undersøgelser) og Aarhus Universitet er ved at udarbejde en faglig redegørelse til Miljø- og Fødevareministeriet om sagen.”
Det er nedbørstallene fra DMI, som forskerne lægger ind i deres komplicerede regnemodeller, og hvis de er forkerte, bliver regnestykkerne forkerte.
Manglende målinger en gåde
Poul Vejby-Sørensen:
”Det er en gåde, hvorfor ministeriet ikke sørger for at gennemføre de målinger af overfladevandets beskaffenhed, som Danmark er forpligtet til gennem to årtier, og som EU-Kommissionen gentagne gange har krævet. Uden målingerne er der ingen, der ved, hvad der løber gennem vandløbene og forhindrer bedre økologisk tilstand. Derfor ved ministeriet intet om årsagen til alt det, som landbruget fejlagtigt bliver beskyldt for.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4894″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”5507″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7387″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?