Myten om de 97% enige klimaforskere holder ikke

Seniorforsker ved DTU Space Jens Olaf Pepke Pedersen, har gennemgået myten om ”de 97% klimaforskere” og påviser, at tallet intet har med virkeligheden at gøre.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Myten om de 97% enige klimaforskere holder ikke

Seniorforsker ved DTU Space Jens Olaf Pepke Pedersen, har gennemgået ”de 97%” klimaforskere, som angivelig er konsensus. Pepke påviser, at tallet intet har med virkeligheden at gøre.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Påstanden om, at 97% af alle klimaforskere er enige om, at klimaændringerne er menneskabte på grund af udslippet af CO2, florerer overalt i klimadebatten. Og den er forkert. Det viser en undersøgelse af selve grundlaget for påstanden, som seniorforsker ved DTU Space Jens Olaf Pepke Pedersen lavede helt tilbage i 2018.
Selv om også andre end den danske forsker har undersøgt tallene bag påstanden, florerer 97%-myten i bedste velgående. Den står endog på den amerikanske rumfartsorganisation, NASA’s, hjemmeside med følgende ordlyd:
“Multiple studies published in peer-reviewed scientific journals show that 97 percent or more of actively publishing climate scientists agree: Climate-warming trends over the past century are extremely likely due to human activities. In addition, most of the leading scientific organizations worldwide have issued public statements endorsing this position.”
I USA kæmper den liberale tænketank Competive Enterprise Institute med NASA om at få påstanden ændret, men foreløbigt uden held. Argumenterne, som tænketanken bruger, er de samme, som den danske forsker fremhæver:
Basis for 97%-myten er en undersøgelse, som i 2013 blev udarbejdet af samfundsforskeren John Cook og hans medarbejdere på University of Queensland i Australien:
Et stort antal studenter og andre frivillige medarbejdere gennemgik 12.000 videnskabelige klimaartikler, skrevet i perioden 1991-2011.
Første gennemgang viste, at 66% af artiklerne slet ikke udtrykte nogen mening om årsagerne til global opvarmning. Forskergruppen valgte derfor kun at se nærmere på de 34%, som gav udtryk for en holdning, og her viste det sig, at 97% gav udtryk for, at menneskelige aktiviteter bidrager til den globale opvarmning.
3% af artiklerne udtrykte usikkerhed eller mente, at mennesket var årsag til mindre end halvdelen af opvarmningen eller angav ligefrem, at der ikke var et menneskabt bidrag til opvarmningen.
Her kommer tallet 97% fra. Men det holder ikke ved en nøjere gennemgang.
Forskerholdet inddelte herefter de ca. 4.000 artikler i tre kategorier:
Kategori 1: De artikler, som direkte beregnede det menneskelige bidrag og opgjorde bidraget til at stå for mere end 50% af klimaændringerne: Til denne gruppe hører 2 pct. af artiklerne.
Kategori 2: Denne gruppe artikler angiver blot, at mennesket i et eller andet omfang bidrager til opvarmningen – uden at bestemme, hvor stort dette bidrag er. I denne kategori finder 23% af artiklerne.
Kategori 3:  Artiklerne i denne gruppe angiver indirekte, at mennesker bidrager til den globale opvarmning. 72% af de videnskabelige artikler i undersøgelsen hører til i denne kategori.
Det er ikke John Cook og hans team, som har optalt og inddelt artiklerne i de kategorier, man ellers gjorde sig den ulejlighed at definere. Det arbejde har Jens Olaf Pepke Pedersen og en række andre forskere så gjort efterfølgende.
Og denne undersøgelse viser med al tydelighed, at der IKKE er videnskabelig konsensus om, at klimaændringerne er menneskeskabte.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?