Nu startes en advokatvurdering af Mette Fredriksens rolle i Minkskandalen.

Tusindvis af danskere betaler advokatregningen.
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Brev fra Pernille Vermund

 

Takket være tusindvis af danskere har vi nu indsamlet de mere end 750.000 kroner, som en uvildig advokatvurdering har vist sig at koste.

Det betyder, at vi nu har lavet en aftale med det anerkendte advokathus Lund Elmer Sandager, der skal vurdere, hvorvidt der kan rejses en rigsretssag mod Mette Frederiksen eller andre ministre.

De røde partier og Radikale Venstre vil feje skandalen ind under gulvtæppet og nægtede at medvirke til en uafhængig advokatvurdering, da Folketinget for nogle uger siden skulle tage stilling til det.

Men så let får de ikke lov at slippe. Minkskandalen er det største politiske magtmisbrug i vores tid og skal vurderes til bunds.

Og det bliver den nu, hvilket er helt naturligt, når alle partier er enige om, at statsministeren har et personligt ansvar for lovbrud og et nærmest sammenbrud i principperne for god regeringsførelse.

Mette Frederiksen skal ikke have lov til at misbruge sine lydige støttepartier til blot at frikende sig selv med en såkaldt næse – en gang ligegyldig FY-skamme – for sine ulovlige beslutninger, slettede SMS’er og vildledning af danskerne.

Danskerne er trådt i karakter og vil have sagen fulgt til dørs.

Det ville da også være helt uantageligt for retsbevidstheden og ødelæggende for folkestyret, hvis Mette Frederiksen med aftaler i porten blot kunne slippe af krogen, som om intet er hændt.

Nu skal den tørre jura tale

Jeg er oprigtigt glad for, at et advokathus, som er bredt anerkendt for dets saglighed og faglige dygtighed, står for vurderingen.

Det er nemlig meget vigtigt, at vurderingen vil blive respekteret som uvildig og upartisk af alle politiske partier, da den ellers ikke vil kunne bruges til noget, når den i løbet af september er gennemført og bliver afleveret til Folketinget.

Minkkommissionen, der retter en sønderlemmende kritik mod regeringen, anbefaler at drage flere embedsmænd til ansvar, men i forhold til statsministeren og de andre ministre tager kommissionsrapporten ikke stilling.

Den beskriver, hvad der er foregået og kritiserer forløbet voldsomt, men om Mette Frederiksen eller andre ministre kan stilles for en rigsret, tages der ikke stilling til.

Og det er helt efter bogen. For kommissionen skulle ikke afgøre, om der kan rejses en rigsretssag.

Det er det, vi skal bruge advokatvurderingen til. Den advokatvurdering, der takket være danskerne nu kommer, selvom Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blokerede.

Det er nu, den tørre jura skal tale, og det er mit håb, at det giver os mulighed for at lade retfærdigheden ske fyldest til gavn for vores demokrati.

Måske kan juristerne ikke give et entydigt svar. Eller måske når juristerne frem til, at selvom statsministeren har handlet ulovligt, så er der blot tale om almindelig uagtsomhed og ikke om det, der i jurasprog hedder ‘grov uagtsomhed’.

Så kan der ikke rejses en rigsretssag. Men det er det, der er så vigtigt at få afprøvet.

Jeg synes, vi skylder retsfølelsen og folkestyret at gøre, hvad vi kan for at få sagerne rejst. Hvis der KAN rejses en rigsretssag, så SKAL der rejses en rigsretssag.

Ingen mørklægning

Tak til jer, der har bidraget. Og tak til alle jer, der hver dag kæmper for et borgerligt Danmark.

Det er fantastisk, hvad vi kan, hvis vi vil – sammen.

Tænk, at det er lykkedes os at indsamle mere end 750.000 kroner til at gøre en uafhængig advokatvurdering mulig.

Vi ville ikke lade sagen falde. Vi holdt fast. Ikke fordi Mette Frederiksen er en socialdemokrat, der skal ned med nakken, men fordi vi elsker vores land og vil kæmpe for folkestyret.

Jeg ser frem til den dag, advokatvurderingen er færdiggjort. Og jeg lover, at der kommer mest mulig åbenhed i offentliggørelsesprocessen.

[adning id="17957"]

Fik du læst?