Socialdemokratiet vil have kvindekvote på 40 procent – men i partiets egen folketingsgruppe er der kun 25 procent kvinder

Tidligere forsvarsminister Trine Bramsen (S) overdrager til forsvarsminister Morten Bødskov (S) i Forsvarsministeriet i København, tirsdag den 8. februar 2022. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)

Tusindvis af private virksomheder skal pålægges en kvindekvote på 40 procent, mener den socialdemokratiske regering, der dog langtfra selv lever op til dette mål – hverken i folketingsgruppen eller på ministerholdet. Det har ikke været muligt at få svar fra transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen på, om der også skal indføres kønskvoter i politik.

Af Claes Kirkeby Theilgaard, claes@indblik.dk 

Efter 10 års modstand vender den socialdemokratiske regering 180 grader og bakker nu op om et EU-direktiv fra 2012, der skal sikre 40 procent kvinder i bestyrelserne i de største virksomheder.

Udover at bakke op om det omstridte EU-direktiv, ønsker regeringen anført af den nyudnævnte transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen (S) endda at gå endnu længere, skriver Berlingske.

Den 9. februar fremsatte Bramsen, der for nyligt fratrådte som forsvarsminister i en ministerrokade affødt af transportminister Benny Engelbrechts (S) afgang, nemlig et lovforslag, der lægger op til at underlægge endnu flere virksomheder kvindekvoter.

EU-direktivet lægger op til, at alle virksomheder med over 250 medarbejdere skal forpligtes til at opstille såkaldte måltal for kønssammensætningen i bestyrelserne. 

Regeringens lovforslag fra den 9. februar vil derimod forpligte alle virksomheder med mere end 50 medarbejdere til at opstille disse måltal løbende, indtil der er 40 procent kvinder i såvel bestyrelse som den øvre ledelse.

Det vil i praksis, hvis lovforslaget bliver vedtaget, betyde, at 2400 private virksomheder bliver ramt af kvindekvoter, mens 1100 offentlige myndigheder bliver ramt. Med EU-direktivet vil det kun være 40-45 af de største børsnoterede danske virksomheder, der bliver ramt.

Regeringen lever langtfra selv op til kvindekvote på 40 procent

Men selvom regeringen således vil til at pålægge mange private virksomheder og offentlige myndigheder kvindekvoter på 40 procent, er der endnu lang vej til, at sammensætningen på ministerholdet eller i Socialdemokratiets egen folketingsgruppe lever op til denne målsætning.

På ministerholdet er det således kun 6 ud 20 ministre, der er kvinder. Det svarer til 30 procent. I folketingsgruppen er der kun 25 procent kvinder.

Indblik har forsøgt at få transport- og ligestillingsminister Trine Bramsen til at svare på, hvordan hun forholder sig til, at der er så kvinder på ministerholdet og i Socialdemokratiets folketingsgruppe og om hun ønsker at indføre kvindekvoter for ministerholdet eller for Socialdemokratiets folketingskandidater.

Det har ikke kunnet lade sig gøre at få Trine Bramsen i tale, da hun ifølge Transportministeriets pressechef har været til rådsmøde i Ministerrådet i EU.

Pressechefen henviser dog til en udtalelse, som Bramsen har givet til Jyllands-Posten om samme emne. 

– Nu er det jo statsministeren, der sammensætter regeringen. Men vi har da en udfordring, når det handler om at sikre, at politik er attraktivt for både mænd og kvinder. Både vi og andre partier har meget fokus på at rekruttere, så der er bedre kønsfordeling i partierne, har Trine Bramsen således udtalt til Jyllands-Posten som svar på, om regeringens sammensætning ikke kan ses som udtryk for, at et ledelsesorgan fungerer bedst, hvis det sammensættes udelukkende efter kompetence og ikke køn.

Indblik arbejder fortsat på at få et svar fra transport- og ligestillingsministeren.

[adning id="17957"]

Fik du læst?