Tidligere departementschef: ”Vi er på vej mod politiske embedsmænd”

”Barbara Bertelsen er Mette Frederiksens personlige departementschef,”
Hør artikel

Den tidligere topembedsmand Peter Loft, der nu er folketingskandidat for Liberal Alliance, undrer sig over statsminister Mette Frederiksen.  ”Barbara Bertelsen er Mette Frederiksens personlige departementschef,” siger han til Indblik.dk. ”En ny statsminister vil formentlig måtte fyre hende straks”.

Indtil videre har Minkkommissionens rapport ikke haft nogen konsekvenser for de involverede topembedsmænd, selvom kritikken af bl.a. departementschefen i Statsministeriet Barbara Bertelsen har været særdeles hård. Kommissionen finder samlet set, at: ”Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf.”

Indblik.dk har spurgt en tidligere departementschef, hvordan han vurderer situationen.

Peter Loft, du er tidligere departementschef. Hvilke konsekvenser mener du, at regeringen bør drage af minkkommissionens rapport?

– Hidtil har det altid været kutyme, at topembedsmænd, der er udsat for hård kritik, hjemsendes, mens anklagerne undersøges. Ofte sker hjemsendelse alene på grundlag af kritik i pressen f.eks.

Her ligger der en grundig kommissionsrapport, der er udarbejdet efter talrige afhøringer og under forhold, der ligner en egentlig retssag. De ti embedsmænd har fået meget alvorlig kritik – og alligevel fortsætter de, som om ingenting var hændt. Hvad der derefter skal ske efter hjemsendelsen ved jeg ikke. Normal fremgangsmåde ville være en tjenestemandssag.

Hvorfor tror du, at Mette Frederiksen indtil videre har valgt at lade statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen blive på sin post?

– Det er svært at svare på. Almindelig arrogance? Frygt for kritik for at smøre ansvaret af på embedsmændene?

Hvilke konsekvenser mener du, at statsministerens ageren vil få på centraladministrationen i Danmark?

– Tilliden til centraladministrationen er i forvejen faldende. Dette hjælper ikke. Vi synes på vej mod politiske embedsmænd. Barbara Bertelsen er Mette Frederiksens personlige departementschef. En ny statsminister vil formentlig måtte fyre hende straks. Det er også bemærkelsesværdigt, at Mette Frederiksen har fyret alle sine departementschefer i de tre ministerstillinger, hun har haft.

At hun fortsat har tillid til bl.a. Barbara Bertelsen, er intet argument. I de sager, hvor hjemsendelse finder sted før en egentlig undersøgelse, må man vel antage, at ministeren havde tillid til de hjemsendte. Ellers er de jo dømt på forhånd. Hvorfor så overhovedet undersøge sagen? Det er vel også vigtigere, at vi alle har tillid til embedsmændene – og ikke at blot statsministeren har.

Hvad mener du, at en ny regering burde gøre, for at rette op på problemerne?

– De bør med det samme følge almindelig procedure og hjemsende de ti. Derefter er det et problem, at jeg ikke tror, at nogen længere har tillid til, at regeringen vil afgøre denne sag efter faglige – og ikke politisk opportune – principper. Måske en uvildig vurdering?

[adning id="17957"]

Fik du læst?