Amerikanske myndigheder blåstempler første SMR-reaktor

For første gang nogensinde er en civilbygget modulær atomkraftreaktor blevet endeligt godkendt af de amerikanske myndigheder.
Illustration: NuScale Power

Amerikanske myndigheder blåstempler første civile minireaktor

For første gang nogensinde er en civilbygget modulær atomkraftreaktor blevet endeligt godkendt af de amerikanske myndigheder.
Af Kasper Junge Wester, kjw@indblik.net
Hos NuScale Power i Portland, Oregon har man svært ved at få armene ned.
Virksomheden er den første i USA, der har modtaget de amerikanske myndigheders endelige godkendelse af en såkaldt SMR-reaktor. NuScale har produceret en 60 MWe letvandsreaktor, der er designet, så den er skalerbar og kan kobles sammen med op til 11 andre individuelle reaktorer.
SMR står for Small Modular Reactor og er betegnelsen for små a-kraftværker, som kan serieproduceres ét sted og installeres et andet. De regnes af mange for at være helt centrale for fremtidens atomenergi, idet de er både sikre, miljøvenlige og omkostningseffektive.
Blåstemplingen af NuScale Powers reaktor kommer efter en årelang godkendelsesproces, som er inddelt i seks trin. Med gennemførelsen af det sjette trin og udstedelsen af den såkaldte Final Safety Evaluation Report er processen tilendebragt og reaktoren endeligt godkendt. Dermed er vejen banet for, at NuScale Power kan sætte reaktoren i serieproduktion og sælge den til andre amerikanske forbundsstater og til lande i resten af verden.
Det vækker begejstring i virksomhedens ledelse.
”Dette er en vigtig milepæl, ikke blot for NuScale, men for hele den amerikanske nukleare sektor og de øvrige avancerede nukleare teknologier, der følger. Det understreger både NuScale’s og USA’s førerposition i arbejdet med at sende SMR-reaktorer ud på markedet,” siger NuScales bestyrelsesformand og administrerende direktør John Hopkins.
Hopkins roser de amerikanske politikere, der på tværs af partiskel har været enige om at hjælpe det civile erhvervsliv på vej i bestræbelserne på at fremme bæredygtig og sikker atomenergiproduktion.
”Den omkostningsdelte finansiering, som Kongressen har ydet i løbet af de sidste mange år, har fremskyndet NuScales vej gennem processen. Det er præcis, hvad energiministeriets SMR-program blev oprettet for at gøre, og vores succes skyldes i høj grad den tværpolitiske støtte fra Kongressen,” udtaler John Hopkins.
NuScale Power har allerede indgået købsaftaler med partnere internt i USA, ligesom virksomheden har skrevet kontrakter med Canada, Rumænien, Tjekkiet og Jorden. Flere aftaler er på vej, oplyser virksomheden. Blandt andet ser NuScale Power mod Storbritannien, hvor man har erklæret sig åbne overfor SMR-teknologien.
 
 

[adning id="17957"]

Fik du læst?