De nedslidte er sikret af VLAK-regeringen

Statsminister Mette Frederiksen (S) har nu indledt forhandlinger om at sikre nedslidte lønmodtagere en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – et af Socialdemokratiets markante valgløfter. Der er sat 3 mia. kr. af om året til formålet.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

De nedslidte er sikret af VLAK-regeringen

Statsminister Mette Frederiksen (S) har nu indledt forhandlinger om at sikre nedslidte lønmodtagere en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – et af Socialdemokratiets markante valgløfter. Der er sat 3 mia kr. af om året til formålet.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Spørgsmålet er imidlertid, om hun kan lave en reform, som er bedre for de nedslidte end den, som den tidligere regering fik vedtaget sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en måned inden folketingsvalget i juni. Og om hun kan få politisk flertal for den – da de Radikale er forpligtet på den gamle aftale
4.000 kan få pension 3 år før normalt
Beregninger fra Finansministeriet viser, at 3 mia. kr. kan finansiere, at 8.500 fuldtidsbeskæftigede trækker sig tilbage et år tidligere end ellers. Hvis 3 mia. kr. skal finansiere, at nedslidte kan trække sig tilbage 3 år tidligere end normalt, vil der være råd til at 2.850 fuldtidsbeskæftigede. Det svarer til ca. 4.000 ordinært beskæftigede (deltid indregnet)
Den senior-førtidspension, som blev aftalt den 2. maj 2019 omfatter 17.000 personer, når den er fuldt indfaset. Reelt vil der være 11.300 personer, som kan trække sig ud af arbejdsmarkedet via den nye senior-pensionsordning, som ikke havde mulighed for det med de gældende regler. Ordningen fra 2. maj træder i kraft den 1. januar 2020.
En nedslidt murer skal ikke i butik
Seniorpensionsaftalen indeholder bl.a. følgende punkter:

  • Borgere med en arbejdsevne på 15 timer ugentligt eller mindre skal have adgang til at forlade arbejdsmarkedet før tid
  • Adgang til ordningen afhænger af arbejdsevne og antal år på arbejdsmarkedet
  • 6 år før den egentlige pensionsalder skal borgerne kunne forlade arbejdsmarkedet. I dag er det 5 år med den gældende senior førtidsordning
  • Arbejdsevnen vurderes på grundlag af helbredsmæssige oplysninger og forhold i seneste job. Der skal ikke iværksættes indsatser med henblik på at udvikle arbejdsevnen
  • Det betyder, at man ikke kan blive henvist til andre typer job. Eksempelvis kan en murer, der ikke kan arbejde mindst 15 timer som murer, ikke blive henvist til et job i en butik
  • Ydelsen under seniorpension svarer til niveauet for førtidspension på 18.875 kr. om måneder for enlige og 16.044 kr. for gifte/samlevende
  • Der skal nedsættes en kommission til at se på befolkningens pensionsalder efter 2040, hvor pensionsalderen ventes at være 70 år.
  • Samlet set vil aftalen koste 6 mia. kroner frem til 2025. Der afsættes 650 millioner kr. årligt til selve seniorpensionsaftalen, når den er fuldt indfaset

Det er i øvrigt interessant at konstatere, at beskæftigelsen blandt de 60-64 årige har været konstant stigende se seneste 5 år. De hænger i nogen grad sammen med, at efterlønsalderen er steget gradvist i samme periode.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?