Feministisk mediebias: Er Danmarks Radio kritiske overfor feministiske ”eksperter”?

En database med kvindelige kilder skal ifølge Kvinfo gøre det lettere for medierne at finde eksperter til sine programmer. En advokat fra databasen har dog tidligere vakt massiv kritik for at opfordre en klient til at lave en usand incest-anklage. Politikere råber vagt i gevær.
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

»Hvis jeg var Advokatråd, ville jeg skride til eksklusion med det samme. Hun skal ud af vagten«.

Så klar var meldingen tilbage i 2005 fra John Halse, tidligere formand for Børns Vilkår. Den kontante kommentar handlede om advokat Jytte Thorbek, og kom i kølvandet på DR-dokumentaren Farvel Far, som handler om samværschikane. I dokumentaren blev der afspillet en lydoptagelse, hvor Thorbek høres opfordre sin klient til at anmelde sin medforælder for incest mod deres fælles barn.

Men incest-anklagen var uden hold i virkeligheden, ifølge Berlingske.

I dag står Jytte Thorbek i Kvinfo’s ekspertdatabase, som har til formål at styrke kvinders offentlige profil. Hendes kompetencer er ifølge databasen blandt andet jura, kvinderet, samværs- og familieret.

Indblik har forelagt disse informationer for Kvinfo’s presse- og kommunikationschef, Mai Rasmussen, men hun ønsker ikke at kommentere på enkeltpersoner eller hvorfor de er i databasen.

DR bruger databasen – hvem kontrollerer kilderne?

På Danmarks Radios P1-program Kulturen d. 28. april 2022 diskuteres diversitet i medierne, og godt en halv time inde i programmet fortæller værten Jesper Dein, at man på redaktionen bruger Kvinfo’s database til at finde kilder.

»På vores redaktion går vi meget op i køn i øjeblikket – vi tæller hvor mange kvinder vi har i radioen, vi bruger Kvinfo’s ekspertdatabase«, siger Dein.

Han følger kort efter op: »vi vil jo bare gerne have at det er lidt nemt nogle gange«, udtaler han.

Letheden kommer dog med en risiko, for i Kvinfo’s ekspertdatabase findes følgende notits fra 2020, hvor det blandt andet fremgår, at det er eksperterne selv, der udfylder sine data til databasen:

»En forundersøgelse skal afdække behov og muligheder for en ny og moderniseret udgave af ekspertdatabasen. Vi optager pt. ikke nye eksperter i databasen, som i øvrigt er funderet på, at eksperter selv opdaterer deres data. De eksisterende eksperter i databasen er stadig søgbare, men databasen er ikke opdateret med nye navne«.

Fra Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune udtrykker Nye Borgerliges Niels Peder Ravn kraftig kritik:

»Det lyder jo helt gakkelak, at en public service-formidler anvender en database, som er stillet til rådighed af en interesseorganisation. Således vil vi kunne forvente, at DR’s database over teologiske eksperter er stillet til rådighed af den katolske kirke. Ikke at jeg har noget imod katolikker, men jeg måtte nok forvente ekspertudsagn med en anelse bias«, siger han til Indblik.

»En ekspertdatabase giver kun mening, hvis det er en database, som indeholder eksperter. Hvis det er en database over selvudråbte eksperter, som er kvinder, er det en frygtelig dårlig idé«, fortsætter han:

»En skatteyderbetalt public servicevirksomhed har pligt til at sikre, at ekspertudsagn er baseret på faktuel viden. Det har skatteyderne krav på«, fastslår politikeren.

Indblik har kontaktet både Jesper Dein og redaktør hos DR Kulturen, Mette-Line Thorup, for at bede om afklaring på hvordan man hos DR kontrollerer kilder fra Ekspertdatabasen.

De er begge på ferie og har ikke ønsket at kommentere på nuværende tidspunkt.

Faktafejl skaber utilfredshed

Danmarks Radios kildekritik kom under voldsom beskydning i 2020, i forbindelse med dokumentarserien “Alle Hader Feminister”. Efter en storm af klager gennemførte Detektor et faktatjek af serien. Det viste sig, at der var begået omfattende faktafejl i serien – men den ansvarlige redaktør, Anna Askov, ville kun i meget begrænset omfang erkende sine fejl og gå i rette med dem:

»Vi har brugt et halvt år på at researche det, vi har talt med de dygtigste på det her felt«, udtalte hun og henviste til blandt andet World Economic Forum, som hun beskrev som »cutting edge forskning på det her område«.

Netop World Economic Forums Gender Gap Index er ellers længe blevet kritiseret for tvivlsom metodik og forfejlede udlæsninger af den reelle grad af ligestilling.

Biolog Kåre Fog driver blandt andet bloggen Kønsdebat og har længe fordybet sig i spørgsmål om køn. Han forholder sig kritisk. Både til indekset og påstande om omfattende kønsdiskrimination. Han udtaler:

»Her bringes som kilder World Economic Forums gender gap report og en rapport fra Boston Consulting Group. Den omtalte gender gap report er en useriøs kilde, som er meget kritiseret for at anvende tendentiøse beregninger. Boston Consulting Group har sit tal fra den kilde, og er altså ikke en selvstændig kilde«. Biologen uddyber:

»Vi skal ikke afgøre, om tallet 27 % er retvisende – det kommer an på, hvilke lederposter man inkluderer. Kvindeandelen blandt ledere er givetvis meget forskellig i det offentlige og i det private. Men er det et problem, at kun en lav andel af lederne er kvinder? Det ville det være, hvis den lave andel skyldes diskrimination. Men der er ikke belæg for diskrimination her. Den dominerende forklaring synes at være kvindernes egne valg og prioriteringer«, afslutter han.

Også Niels Peder Ravn udtrykker overfor Indblik skuffelse over situationen:

»På mig virker det som journalistisk uredelighed, hvis DR vælger en mindre vidende kvinde, for at imødekomme en kvotetankegang, i stedet for at vælge en mand med ekspertviden. For kønskvoter er noget, som fanden og bl.a. Kvinfo har skabt. Og i dette tilfælde er risikoen, at vi alle bliver dummere. Det er noget rod«, udtaler han.

Politikere råber vagt i gevær

For nylig kom netop Kvinfo’s Ekspertdatabase i uføre i forbindelse med Indbliks afsløring af en skandale i foreningen Danske Filminstruktører (DFI). Efter en workshop med en kilde fra Ekspertdatabasen satte den tidligere DFI-formand, Christina Rosendahl, en feministisk inspireret linje – som altså siden har vist sig at bero på fejlagtig tolkning af data.

I dén forbindelse udtalte Dansk Folkepartis medieordfører – som siden er udtrådt fra partiet – og medlem af Kulturudvalget, Dennis Flydtkjær, til Indblik:

»Vi mener, at KVINFO i dag har udspillet sin rolle som statsfinansieret kønsforskningscenter. I dag er KVINFO voldsomt kønspolitiserende i sin forskning, og dyrker en radikal feminisme, der ikke bør støttes af staten. For Dansk Folkeparti er det en mærkesag at fratage KVINFO støtten. Hvis centeret ønsker at føre sine aktiviteter videre, kan det gøre det for private støttemidler eller gennem medlemsbidrag som en tænketank eller lignende«.

Også hos Nye Borgerlige er man skeptiske overfor Kvinfo. Fra partiets platform, Stop Frås, omtales Kvinfo specifikt:

»KVINFO er en politisk kamporganisation. KVINFO’s ansatte er i høj grad universitetsuddannede humanistiske kvinder, der for statsmidler propaganderer en feministisk fortælling om, at kvinder bliver systematisk forskelsbehandlet. Det skal de da have lov til, men at gøre det for skatteborgernes penge er frås«, står der på hjemmesiden.

Niels Peder Ravn uddyber:

»Min tillid til Kvinfo kan ligge på et ganske lille sted. Som borgerlig er jeg imod alle former for konstruerede kvoter og grupperettigheder, og det er mit indtryk, at Kvinfo i den grad går ind for positiv særbehandling. Det hører ikke til i et demokrati«, udtaler han og fortsætter:

»Feminisme handler om, at mænd skal indgå i samfundet på feminine præmisser. Den køber jeg ikke. De to køn skal agere på egne præmisser, men gøre det i gensidig respekt for hinanden«, afslutter han.

Indblik har forelagt sagen for medieordførerne i både Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, men har ikke i skrivende stund hørt tilbage.

https://www.berlingske.dk/samfund/massiv-kritik-af-kendt-skilsmisse-advokat

https://www.dr.dk/lyd/p1/detektor-radio/detektor-2020-09-12

https://www.kvinfo.dk/side/383/?action=2&profilid=394

https://www.dr.dk/lyd/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-2022-04-28-15-03

https://stopfraas.dk/fras/kvinfos-videncenter/

https://indblik.dk/bombe-i-dansk-film/

https://reelligestilling.dk/sandheden-om-the-global-gender-gap-report/

 

[adning id="17957"]

Fik du læst?