Flere borgere på offentlig støtte i 2. kvartal

I år er der kommet 6.900 flere offentligt forsørgede borgere i den erhvervsdygtige alder. Den udvikling skyldes især tidligere tilbagetrækning.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Flere borgere på offentlig støtte i 2. kvartal

I år er der kommet 6.900 flere offentligt forsørgede borgere i den erhvervsdygtige alder. Den udvikling skyldes især tidligere tilbagetrækning.
Af Morten Okkels, mok@indblik.net
For en uge siden skrev Indblik.net om den gode udvikling i antal borgere på offentlig forsørgelse, der er faldet med 125.000 personer i årene siden 2013. Nu viser friske tal imidlertid, at tallene for 2019 foreløbig peger den modsatte vej.
Ifølge Danmarks Statistik er antallet af personer på offentlig forsørgelse fra 1. til 2. kvartal 2019 steget med 6.900 personer. Tallene gælder folk under folkepensionsalderen, er fraregnet studerende og korrigeret for sæsonudsving.
Udviklingen skyldes ikke mindst, at antallet af personer på tidlig tilbagetrækning er steget, efter at pensionsalderen er gået op fra januar 2019. Blandt andet er der i 2. kvartal kommet 2.700 flere personer på førtidspension, som vil blive skrevet ud af denne statistik ved overgangen til folkepension.
Også typen af ledighed har ændret sig for en del mennesker, uden at det fremgår af det totale tal. Der er således 1.200 personer flere på dagpenge, som nogenlunde modsvares af 1.000 personer færre på kontanthjælp.
Se yderligere tal om beskæftigelse hos Danmarks Statistik her.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?