Helt urealistisk at nå de politiske klimamål

Fakta viser, at CO2 udledningen bliver ved med at stige i verden, og vedvarende energi slet ikke kan erstatte fossile brændstoffer.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Helt urealistisk at nå de politiske klimamål

Fakta viser, at CO2-udledningen bliver ved med at stige i verden, og vedvarende energi slet ikke kan erstatte fossile brændstoffer. 
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Mens danske og europæiske politikere opstiller politiske mål om at opnå store fald i udledningen af CO2 i løbet af nogle få år, viser fakta fra den virkelige verden, at energiforbruget og CO2-udledningen fortsætter med at stige. Tallene viser, at energiforbruget i verden i gennemsnit er steget med 2,2% om året i perioden mellem år 2000 og 2018, og nøgterne forudsigelser venter, at stigningen vil være uforandret indtil 2030. Produktionen af kul steg med 4,3% sidste år.
Tallene står i en artikel i det amerikanske erhvervsmagasin Forbes og er skrevet af professor Roger Pielke Jr. fra University of Boulder i Colorado, USA.
Roger Pielke tager i sin artikel udgangspunkt i FN’s klimapanels målsætning om, at den globale udledning af CO2 i 2030 skal falde 45% i forhold til udledningen i 2010 – for siden at nå ”net zero” i 2050.
”I artiklen vil jeg lave enkle matematiske beregninger af, hvad der skal til for at opnå 2030-målene,” skriver Roger Pielke Jr. i artiklen.
”Beregningerne viser, at verden er langt fra at være på en vej, som vil ende blot nogenlunde i nærheden af målet. Det er ikke noget, jeg mener, det er simpel matematik.”
Her er regnestykket
Ifølge BP Statistical Review of World Energi 2019 forbrugte man i hele verden 14.000 millioner tons olie-ækvivalenter (mtoe = den energi, som er indeholdt i en million tons olie) om året. Hvis energiforbruget fortsætter med at stige gennemsnitligt 2,2% om året til 2030, så vil verden forbruge 4.200 mtoe mere i 2030 – altså sammenlagt 18.200 mtoe. Hvis målet med at reducere CO2-udledningen med 45% mellem 2010 og 2030 skal nås, skal 10.000 mtoe erstattes af CO2-fri energi.
Det vil sige, at der skal etableres CO2-fri energiforsyning for 1.000 mtoe hver år fra nu af til 2030. Det er rigtig meget. I de seneste 10 år har den gennemsnitlige etablering af CO-fri energi været på 64 mtoe om året, dog satte man rekord i 2018 med 114 mtoe. For at nå målet skal verden accelerere etableringen af CO2-fri energi med 9 gange mere end i 2018 og 15 gange mere end gennemsnittet de sidste 10 år.
Samtidig må man straks stoppe udbygningen af kraftværker, som bruger fossile brændsler. I de seneste 10 år er forbruget af fossile brændsler steget med 150 mtoe i gennemsnit. Sidste års produktion af 114 mtoe fossilfri energi blev alligevel overgået af 275 mtoe fossil energi. Den CO2-fri energi supplerer altså den fossile energi, erstatter den ikke.
Skal man nå målet om at have energiproduktion uden CO2-udslip i 2050, skal man etablere et nyt atomkraftværk hver dag de næste 30 år, samtidig med at man udfaser en tilsvarende mængde fossile brændsler hver dag.
Professor Pielke skriver til slut i artiklen i Fortune:
”Selv om der er overvældende bevis for, at det er usandsynligt, at man når målet for 2030, så har man endnu ikke set denne realisme afspejle sig i den politiske klimadiskussion. Nogle går endog så vidt, at de hævder, at det nærmer sig klimafornægtelse blot at fremføre sådanne analyser, men kendsgerningen er, at verden ikke kan opfylde 2030-målet, hvad enten vi erkender fakta eller ej – så det klogeste er at gentænke vores klimapolitik.”
Vindmøller fylder hele UK og Irland
I en artikel i det konservative britiske ugemagasin ”The Spectator”, har den anerkendte videnskabsjournalist Matt Ridley regnet på, hvad der skal til af vindmøller, hvis fremtidens vækst i energibehovet skal opfyldes af vindenergi – altså kun godt 2% årlig vækst: Der vil være behov for 350.000 2MW-vindmøller. Det er halvanden gang så mange, som der overhovedet er bygget i hele verden, siden regeringerne rundt omkring begyndte at subsidiere vindmøller i starten af 2000-tallet. Og hvor meget vil 350.000 vindmøller fylde, hvis der skal være den optimale afstand mellem dem? De ville fylde mere end UK og Irland tilsammen. Og der er altså behov for 350.000 nye vindmøller om året – blot for at dække stigningen i forbruget af energi. 80% af den globale energiforsyning vil fortsat komme fra fossile brændsler.
Professor Pielkes regnestykke kan suppleres af tallene fra BP Statistical Review of World Energy 2019, som anses for en af de bedste kilder til energi-data.
• Den globale energiefterspørgsel steg med 2,9% og CO2-udledningen med 2% i 2018.
• Naturgasforbruget og produktionen steg med over 5% – en af de stærkeste vækststigninger for begge dele i over 30 år.
• Vedvarende energi voksede med 14% – næsten lige så meget som i rekordåret 2017, men stigningen er alligevel kun ca. en tredjedel af stigningen i den totale energivækst.
• Forbruget af kul steg med 1,4% og kulproduktionen med 4,3% – en stigning for andet år i træk efter et fald i de foregående tre år (2014-16).
• I USA oplevede man den største stigning nogensinde i noget land i produktionen af olie og naturgas. Den store stigning kommer hovedsagelig fra, at man udnytter forekomsterne af skiferolie og skifergas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”25px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1353″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”690″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2225″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?