Heunicke: “Jeg ser ikke for mig, at vi lukker landet ned på grund af influenza”

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

“Influenza kan være en alvorlig sygdom, men den er hverken kategoriseret som alment farlig eller samfundskritisk”, lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en kommentar til Indblik.

Af Claes Theilgaard, claes@indblik.dk 

Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, har skabt opsigt ved at argumentere for, at vi også bruger coronalignende restriktioner mod influenza.

Således er Lundgren klar til at tage såvel mundbindspåbud som forsamlingsforbud i brug, hvis der kommer et udbrud af influenza.

– Fremover bør vi bruge alle de nyttige redskaber, vi brugte mod covid-19, til at dæmpe større epidemier. Influenza kommer igen og vil slå masser unødigt ihjel, ligesom covid-19 fortsat vil ramme os de næste mange år. Jeg mener, at vi bør bruge de kontaktreducerende tiltag til kortvarigt enten lokalt, regionalt eller nationalt at tage toppen af en større epidemi, udtalte professoren i et interview med Politiken.

Læs mere om det her.

Heunicke bakker ikke op om influenza-nedlukning

Får Jens Lundgren sin vilje, vil det være en helt ny og vidtgående måde at håndtere influenza på.

Der er dog ikke meget, der tyder på, at Lundgren får held med at overbevise landets sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om idéen om at lukke landet ned på grund af influenza.

Indblik har rettet henvendelse til Sundhedsministeriets pressetjeneste, som oplyser, at Heunicke ikke har mulighed for at stille op til et interview.

Indblik kan således ikke få svar på, om ministeren entydigt vil afvise at lukke landet ned eller indføre restriktioner for at bekæmpe influenza, men fra Sundhedsministeriet har vi dog fået en skriftlig kommentar til sagen.

– Jeg ser ikke for mig, at vi lukker landet ned pga. influenza. Influenza kan være en alvorlig sygdom, men den er hverken kategoriseret som alment farlig eller samfundskritisk. Derudover er det en sygdom vi kender, er vant til at behandle, og som vi har vacciner imod. Og det er få uger om året den for alvor hærger. 

– Covid-19 har lært os, at vi kan gøre meget for at undgå at smitte andre. Og den læring skal vi også bruge i fremtiden til at standse smittespredning med influenza. Vi skal som befolkning holde fast i de gode vaner med at vaske hænder, bruge håndsprit, lufte ud og blive hjemme, hvis man er syg, lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke i denne skriftlige kommentar.

Samme kommentar er også blevet sendt til Politiken.

En kattelem muliggør nye restriktioner

Den 10. september ophørte coronavirus med at være klassificeret som en samfundskritisk sygdom. Det skete efter pres fra et flertal i Folketinget, og dermed bortfaldt regeringens vidtgående coronabeføjelser.

I forbindelse med denne udfasning af de sidste coronarestriktioner åbnede sundhedsministeren dog en kattelem der muliggør, at der igen kan blive indført restriktioner.

– … selv om vi lige nu står et godt sted, så er vi ikke ude af epidemien. Og regeringen vil ikke tøve med hurtigt at sætte ind, hvis pandemien igen truer vigtige funktioner i vores samfund, lød det således fra Magnus Heunicke i forbindelse med nedklassficeringen af coronavirus.

Skal restriktioner på ny indføres – imod såvel influenza som coronavirus – kræver det et flertal i Folketingets magtfulde epidemiudvalg.

KAN DU LIDE, HVAD DU LÆSER?

Det koster penge at lave kritisk journalistik. Som medlem er du med til at sikre, at vi på Indblik kan gøre det, vi er bedst til: At lave journalistik og skabe debat, der udfordrer konsensus i det øvrige mediebillede og i dansk politik.

Fik du læst?