Kammeradvokaten skal vise regningerne frem

Hvem er de store offentlige kunder hos Danmarks største advokatfirma, og hvor meget omsætter Kammeradvokaten som kurator?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Kammeradvokaten skal vise regningerne frem

Hvem er de store offentlige kunder hos Danmarks største advokatfirma, og hvor meget omsætter Kammeradvokaten som kurator? Det bliver måske afdækket på Christiansborg i dag tirsdag.
Af Lars Abild, redaktion@indblik.net
På et samråd på Christiansborg i eftermiddag tirsdag 16. juni skal finansminister Nicolai Wammen (S) redegøre for, hvad det offentlige årligt har af udgifter til Danmarks største advokatfirma Poul Schmith, som har kammeradvokat-aftalen med staten.
Det er formand for Retsudvalget, Preben Bang Henriksen (V), der har indkaldt ministeren. Spørgsmålet til ham lyder: ”Vil ministeren redegøre for den samlede omsætning, som det private advokatkontor Poul Schmidt (kaldet “Kammeradvokaten”) har, dels på arbejde for staten og dels for statens selskaber samt endelig den omsætning, der skabes hos det pågældende firma som kurator i konkursboer, hvori staten som hovedkreditor har udpeget firmaet som kurator.”
Samrådet skal ses, i lyset af at Preben Bang Henriksen, der selv er advokat, tidligere i år har forsøgt at få svar på spørgsmålet, men uden held. I et svar i Folketinget står: ”Finansministeriet er ikke bekendt med størrelsen af advokatfirmaet Poul Schmiths omsætning hos statsligt ejede selskaber …”
Udlicitering af kammeradvokatopgaver
Nicolai Wammen er også blevet bedt redegøre for, hvad regeringens holdning er til de ”omfattende” indkøb” hos advokatfirmaet, og Preben Bang Henriksen vil gerne vide, om regeringen har planer om ”at udbyde statens og statens selskabers advokatarbejde til andre advokatkontorer i Danmark”.
Der er ingen tvivl om, at staten er hovedleverandør af opgaver til advokatvirksomheden. I 2017 lød regningerne på 470 mio. kr. Sidste år blev der indkøbt for 531 mio.
Ikke overraskende kan det aflæses i antallet af ansatte i advokatfirmaet, og her går det stærkt.  Med udgangen af 2017 var der cirka 500 ansatte i virksomheden. I marts var der ifølge CVR-registret 695 ansatte.
Advokatfirmaet Poul Schmidt har valgt ikke at have åbne regnskaber. Men i forbindelse med en analyse af advokatbranchen, som Konkurrencestyrelsen er i gang med, er det via Finansministeriet blevet oplyst, at advokatkontoret har opgivet sin omsætning i 2018 til ”ikke var over 750 mio. kr.”
Her var statens indkøb 480 mio. kr. Så hvem køber for de 270 mio. kr., som udgør differencen? Det er en kompleks størrelse at gøre op, da staten hidtil har valgt ikke at have en samlet oversigt over, hvad ikke bare staten, men hele den offentlige sektor køber af advokatydelser hos Poul Schmith.
Indblik.net har via aktindsigter forsøgt at blotlægge, hvem nogle af de øvrige store offentlige kunder er.
Kommende milliardindkøb smitter af på Kammeradvokaten
DSB er i gang med at købe tog for 11 mia. kr., og oplyser, at man købte bistand fra advokatkontoret i 2018 for 18 mio. kr. Sidste år var beløbet på fakturaen strøget i vejret med yderligere 11 mio. kr. Banedanmark kan også være med. 8,8 mio. i 2018 og 3,7 sidste år. Det væsentligt mindre beløb sidste år er blandt andet et bevis på, at Banedanmark har valgt at løse nogle af opgaverne med egne jurister.
Landets to største kommuner er ikke store indkøbere. I 2018 blev det samlet et beløb på 2,2 mio. kr. De fem regioner har samme år købt for 2,7 mio. Andre af de mindre indkøbere er eksempelvis By & Havn og DR, som samme år købte ind for en halv mio. kr.
Det er heller ikke de ofte i pressen meget omtalte advokatundersøgelser – der typisk afdækker særdeles kulørte forhold – som tikker ind på kontoen med større beløb.  Men en fire-fem millioner er trods alt penge. Det er budgettet på to undersøgelser i Banedanmark og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
I et svar i Folketinget til Preben Bang Henriksen fremgår, at: ”I forbindelse med revurdering af statens indkøbsstrategi for juridiske ydelser er der i 2017 udarbejdet et overslag over den omsætning, som advokatfirmaet Poul Schmith har realiseret i de konkursboer, hvor Skatteministeriet står som rekvirent. Overslaget tager udgangspunkt i det samlede antal konkursbegæringer i Danmark og omsætning for konkursområdet. Det er ikke lykkedes at fremskaffe tal for 2018, men alene i de første seks måneder af året før var mindsteomsætningen hos Kammeradvokaten 32,2 mio. kr.
Ingen adgang i statens finansielle skraldemandsselskab
Finansiel Stabilitet, hvis formål er at rydde op i nødlidende banker, er helt anderledes interessant for Kammeradvokaten og ligeledes for andre advokatfirmaer. At det ikke kan gøres præcist op, hvem der fakturerer, og hvor mange millioner, der er tale om, skyldes, at den offentlige institution nok bruger advokater i et væk, men kun oplyser de samlede tal.
I Finansiel Stabilitets 2018-regnskab står: ”Udgifterne til førelse af ansvarssager mod tidligere ledelser i overtagne pengeinstitutter udgjorde 63 mio. kr. i 2018. Der forventes også i de kommende år betydelige udgifter til førelse af disse sager. Samlet udgør de akkumulerede omkostninger til ansvarssagerne mod de tidligere ledelser foreløbigt 386 mio. kr., og hertil kommer de idømte sagsomkostninger.”
En af sagerne var EIK Bank, hvor rigtig mange aktører var tiltalt. Revisorer, bestyrelsen og direktion. Kammeradvokaten var med i flere år i den 10 år lange sag, der endte med en mindre bøde til den tidligere administrerede direktør. Nu har Finansiel Stabilitet anket til Højesteret. Det bliver dog uden Kammeradvokaten, som er blevet skiftet ud.
Forsikringsselskaber og 100 millioner
Men der skal nok være rigeligt med arbejde for det store advokatfirma. Staten vil givet være stor indkøber i de kommende år, som den har været hidtil. Og så har partner Boris Frederiksen godt fat i et par ganske store sager. De to forsikringsselskaber Alpha Insurance og Qudos Insurance gik konkurs i 2018.
Danmarks Radio flyttede i en periode ind hos Kammeradvokaten og i en af fire udsendelser, som blev sendt i marts, fortalte medievante Boris Frederiksen, at han havde det helt ”fredsommeligt” med, at der var interesse for advokatfirmaet, og hvad dets ydelser koster. Han efterlyste ved samme lejlighed, at journalisterne også beskrev, hvad kunderne egentlig får for pengene.
Journalisten anslog, at regningen for at rydde op i de to selskaber kunne løbe op i mere end 100 mio. kr., hvilket Boris Frederiksen ikke afviste. Men tallet var naturligvis ikke på bordet. Det tager år, før sidste punktum i de to sager er sat.
Men spørgsmålet fra Preben Bang Henriksen om, hvor stor omsætning arbejdet som kurator i konkursboer, hvor det er staten, som har udpeget Kammeradvokaten som kurator, bliver næppe besvaret.
For Nicolai Wammen ved det ikke, fremgår det af et svar til Folketinget: ”Afslutningsvis bemærkes, at kuratorarbejde, udført af advokatfirmaet Poul Schmith, ikke udføres i henhold til Kammeradvokataftalen, hvorfor Finansministeriet ikke har adgang til oplysninger om størrelsen af de kuratorsalærer, som advokatfirmaet Poul Schmith modtager.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1780″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6992″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7438″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?