Klimarealistisk parti får fremgang i Holland

Et nyt parti i Holland, Forum Voor Democratie, (Forum for Demokrati) FvD, blev den store vinder i de netop overståede provins- og senatsvalg i Holland.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Klimarealistisk parti får fremgang i Holland

Et nyt parti i Holland, Forum Voor Democratie, (Forum for Demokrati) FvD, blev den store vinder i de netop overståede provins- og senatsvalg i Holland.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Partiet var det eneste, som gik til valg på bl.a. en klimapolitisk dagsorden, som afviger markant fra resten af de hollandske partiers:
FvD stiller spørgsmålstegn ved de holdninger, som udgår fra FNs klimapanel, IPCC, om at klimaændringerne næsten udelukkende er menneskeskabte og kravene fra Parisaftalen – hvad landene skal gøre ved klimaændringerne. Desuden mener partiet ikke, at Holland skal være verdens førende klimaduks, slet ikke, når det medfører store omkostninger for befolkningen.
Et flertal i det hollandske parlament har besluttet, at naturgas skal udfases som brændstof til husenes opvarmning, og det giver store meromkostninger for de enkelte borgere. Specielt set i lyset af, at Hollands CO2-aftryk er relativt beskedent. Den udvikling protesterer FvD imod.
Analytikerne af hollandsk politik er i tvivl om, hvorvidt det er klimapolitiken eller andre politiske emner, som har givet FvD fremgangen. En anerkendt analytiker, Syp Wynia, skriver bl.a., at FvD også slår på, at partiet repræsenterer folket og udnytter den manglende adgang til de store medier og TV til at positionere sig som anti-establishment. Partiet mener også, at Holland bør melde sig ud af EU og FN, og at indvandrerpolitikken skal laves om, så den ligner det australske system. Her gives ingen adgang til spontane asylansøgere, som anbringes på en fjern ø, men kun til de ansøgere, som henvender sig til australske myndigheder i udlandet og ansøger herfra. Kun de ansøgere, som kan klare sig selv og bidrage til samfundet, lukkes ind i Australien.
Men disse holdninger deles også af andre partier, bl.a. af Geert Wilders parti PVV, som ikke fik synderlig fremgang. Kun klimapolitiken er unik hos FvD.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?