Markant opbakning til nye nedlukninger og forsamlingsforbud: Ny undersøgelse tager temperaturen på danskernes holdning til nye coronarestriktioner

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

En ny undersøgelse viser, at der er stor opbakning til at indføre yderligere coronarestriktioner.

Af Sebastian Borgå, sebastian@indblik.dk

Sidste uge kunne Indblik afdække, at en relativ stor del af danskerne – 39 procent – er tilhængere af, at der i Danmark bliver indført vaccinetvang. 18 procent er endda i høj grad tilhængere af dette.

Læs mere om det her.

Men i hvor høj grad bakker danskerne egentlig op omkring diverse andre potentielle tiltag i coronabekæmpelsens navn?

Det giver nye data fra HOPE-projektet os et indblik i.

Et repræsentativt udsnit af den danske befolkning er blevet adspurgt til, i hvilken grad de på nuværende tidspunkt støtter indførsel af forskellige restriktioner mod spredningen af covid-19.

Respondenterne havde hertil fire svarmuligheder: ”i høj grad”, ”i nogen grad”, ”i mindre grad” og ”slet ikke”. Procentandelene for opbakning indebærer derfor dem, som har svaret, at de ”i høj grad” eller ”i nogen grad” støtter de forskellige restriktioner.

Og her ses det eksempelvis, at op imod 40 procent af den danske befolkning bakker op omkring nedlukning af alle såkaldt ”ikke-essentielle” arbejdspladser. Eneste undtagelser er f.eks. lægehuse og supermarkeder. Samtidig bakker omtrent halvdelen op omkring nedlukning af uddannelser.

Derudover bakker hele 90 procent af danskerne op omkring coronapas på offentlige steder med mange mennesker, mens et sted mellem 80 og 90 procent bakker op omkring coronapas på uddannelser og jobs. Også et sted mellem 80 og 90 procent støtter indførsel af mundbind på offentlige steder samt i kollektiv transport.

Grafik fra HOPE-projektet.

De lodrette streger viser den statistiske usikkerhed (95 procent konfidensinterval).

Der er i undersøgelsen blevet adspurgt 523 danske borgere, hvilket fandt sted i perioden fra den 9. til den 10. december 2021. For at give et retvisende og repræsentativt billede af den samlede danske befolkning, vægtes andelene på baggrund af en række demografiske og politiske variable.

Det oplyses, at data er indsamlet efter sidste uges pressemøde om coronasituationen.

HOPE-projektet beskæftiger sig med at forske i borgernes adfærd og ageren under covid-19 og ledes af professor Michael Bang Petersen.

[adning id="17957"]

Fik du læst?