Naturgasnettet – en vigtig medspiller i en grøn fremtid

Konsulenthuset Incentive har undersøgt mulighederne for at indføre grønne brintløsninger i Danmark og i EU. Og i Danmark kan brinten fordeles i naturgasnettet – i begyndelsen blandet op med naturgassen.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Naturgasnettet – en vigtig medspiller i en grøn fremtid

Konsulenthuset Incentive har undersøgt mulighederne for at indføre grønne brintløsninger i Danmark og i EU. Og i Danmark kan brinten fordeles i naturgasnettet – i begyndelsen blandet op med naturgassen.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Danmark er godt stillet, når fremtidens brintteknologier for alvor skal rulles ud. Vi har nemlig et veludbygget naturgasnet, som sandsynligvis transporterer brint i stedet for naturgas ud til brugerne den dag, brinten kan produceres tilstrækkeligt billigt. Det kan den ikke i dag, og det vil vare en rum tid, inden det er så vidt.
Konsulenthuset Incentive undersøger i sin rapport “Incentive Potential for Power-to-X in Denmark and the EU” mulighederne for at komme i gang med at bruge den klimavenlige brint som brændstof i stedet for kul, olie og naturgas.
Selv om et nyt konsortium, bestående af de virkelig tunge danske virksomheder Ørsted, A.P. Møller, DSV Panalpinae, DFDS, SAS og Københavns Lufthavne nu vil etablere en stor brintfabrik i Danmark, konstaterer Incentives analytikere, at udviklingen stadig kun er i sin vorden, og at der er lang vej til, at brint kan produceres i store mængder og så billigt, at det af sig selv kan udkonkurrere fossile brændstoffer.
”Den store udfordring er, at brint fra elektrolyse stadig er i sin helt tidlige vorden,” siger director og partner i Incentive, Torben Franch. ”Selv om der globalt i dag anvendes brint til industrielle formål, er der ikke nogen industri, som producerer eller forbruger brint til energiformål. Der findes kun små elektrolyseanlæg, og der mangler infrastruktur til at transportere brint.”
Efterspørgsel efter brint
”Herhjemme har vi jo et vidt forgrenet naturgasnet, og det bør vi inddrage i bestræbelserne på at skabe en grøn fremtid,” siger Torben Franch. ”Hvis vi vil fremme de klimavenlige brintteknologier, er det vigtigt, at vi skaber en efterspørgsel efter dem. Det kunne fx ske ved, at vi besluttede at kræve, at der iblandes 10-20 procent brint i naturgassen – så ville der opstå et incitament til at producere den. Man kan også forestille sig, at der gives et tilskud til brintproduktion – ligesom det skete med vind og sol i begyndelsen – og efterhånden ville prisen blive konkurrencedygtig med andre energiformer.”
Torben Franch ser også en mulighed for, at naturgasnettet kan udnyttes i forbindelse med planerne om at indfange CO2 fra røgen. Ved at kombinere traditionel brintproduktion med carbon capture kan man accelerere opbygningen af brintproduktion og bidrage til at skabe en energiforsyning af brint.
”Man kan forestille sig, at den indvundne CO2 på sigt kan udnyttes sammen med brint fra elektrolyse af vand med vindenergi til at lave forskellige biobrændstoffer, som eksempelvis metanol, og at CO2’en kan bidrage til at udnytte den superinfrastruktur, som naturgasnettet er, i den grønne omstilling,” siger Torben Franch.
Men gas er stadig i en rum tid en hjørnesten i den europæiske energiforsyning, og indtil der er etableret en brintproduktion og et distributionssystem til brint, bør vi plukke de lavthængende frugter til at reducere CO2-udslip, mener Torben Franch. Og det betyder, at vi skal følge anbefalingen fra Det Internationale Energiagentur og bruge naturgas til at udfase kul på kraftværkerne.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”4347″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7331″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7845″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?