Nu træder en ny udgave af ”tryghedsloven” i kraft: Her er politiets nye, vidtgående magtbeføjelser

Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix

Den oprindelige ”tryghedslov” blev måske nedstemt, men en ny udgave af loven er netop trådt i kraft. Det betyder, at politiet får nye og vidtgående magtbeføjelser.

Af Philip Friis, philip@indblik.dk

– En tur i byen med vennerne skal være festlig, fornøjeligt og ikke mindst tryg. De få personer, der skaber utryghed ved at begå vold eller anden alvorlig kriminalitet i nattelivet, kan fremover blive udelukket fra overhoved at vise sig i byen efter midnat.

Sådan indleder Politiet et Facebook-opslag fra den 1. juli.

Det er nemlig sådan, at pr. 1. juli har domstolene fået mulighed for at uddele forbud til personer, som begår eller har begået vold. Forbuddet kan også gives i forbindelse med anden alvorlig kriminalitet, og forbuddet vil indebære en udelukkelse fra nattelivet.

Nattelivsforbuddet blev stemt igennem af et flertal i Folketinget, og indebærer også muligheden for politiet at oprette såkaldte ”nattelivszoner”.

Forbuddet indgik som en del af den socialdemokratisk regerings stort anlagte ”tryghedslov”. Fra regeringens side ønskede man også at give politiet beføjelser til at indføre generelle opholdsforbud, som ville ramme alle borgere, i områder, hvor der var blevet udvist ”utryghedsskabende adfærd”.

”Tryghedsloven” blev dog nedstemt i Folketinget, og det generelle opholdsforbud blev altså ikke til noget. Men de nye initiativer rettet mod nattelivet er en del af den oprindelige ”tryghedslov”, som nu er blevet gennemført.

Læs mere her.

Nattelivszonerne, som politiet nu kan oprette, indebærer helt konkret, at politiet kan oprette et bestemt område, hvor netop de personer, der er idømt det føromtalte nattelivsforbud, ikke må opholde sig.

Det vil sige, at de personer, domstolene dømmer fra den 1. juli, ikke må gå på bar eller bodega fra midnat til klokken fem om morgenen, hvis politiet har oprettet en tilhørende nattelivszone samt i nogle tilfælde uden.

Både nattelivszonerne såvel som de forbud, domstolene kan uddele, vil kunne gælde hele landet om det er Gothersgade i København eller Jomfru Ane Gade i Aalborg, men kan endda også udvides til et festivalsområde.

På deres hjemmeside uddyber politiet, at de udover det nye nattelivsforbud også nu får flere muligheder for at beslaglægge personers ejendele og værdier, hvis disse personer har gæld til det offentlige.

 

[adning id="17957"]

Fik du læst?