Opinion: Derfor er Nick Hækkerups “overvågning giver frihed”-argument så farligt

Justitsminister Nick Hækkerup (S) under et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet i København onsdag den 24. februar 2021. (Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix)

“Nej, Nick Hækkerup; overvågning øger ikke friheden, men indskrænker den. Det skaber i bedste fald den spæde støbeske til et overvågningssamfund, hvor generel og ubegrundet overvågning hersker og hvor formynderi, mistillid og kontrol udvander de værdier, som det danske samfund bygger på”, skriver Mads Bjerggaard Hansen i dette debatindlæg.

Af Mads Bjerggaard Hansen, medlem af Liberal Alliances Ungdom og kandidatstuderende på Statskundskab

”Uden tryghed, ingen frihed. Det følger logisk heraf, at med overvågning stiger friheden”. I december 2019 fik justitsminister Nick Hækkerup ræsoneret sig frem til denne mildest talt bekymrende fejlslutning. Man kunne formaste sig til at tro, at der forelå undskyldelige omstændigheder, og at Hækkerups udtalelse blot var udtryk for en freudiansk fortalelse. Hækkerup genkaldte sig dog argumentet i Politiken i august måned sidste år, hvor han udtrykte, at ”den fine kunst er at ramme den rette balance” mellem overvågning og frihed.

Hækkerups faretruende retorik er udtryk for en bredere politisk tendens, hvor lovgivningsmagten ønsker at gøre endnu dybere indgreb i borgernes frihedsrettigheder, skønt de plæderer for straks det modsatte. Barnepigestaten skal kontrollere, overvåge og føre opsyn med borgerne bredere, dybere og oftere, indtil vi alle er umyndiggjorte rekvisitter, hvis frihed afhænger af statsmagtens nåde. Man må forstå, at bolværket mod kriminalitet og terrorisme kun kan bevares ved øget overvågning af borgerne, også selvom at en brøkdel af selvsamme rent faktisk har den ønskede virkning. 

Justitsministeren skal dog ikke udelukkende stå på mål for statsmagtens overvågning. Gennem en længere årrække har den danske stat opretholdt ulovlig logning af danskernes teledata, selvom en lang række europæiske lande har stoppet denne praksis, da det er en åbenlys krænkelse af menneskerettighederne i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

Overvågning kan være et brugbart redskab til opklaring af kriminalitet, men logning af teledata overvåger alle borgere med en mobiltelefon i hånden. Det kræver ikke en konkret mistanke om en kriminel handling, for at statsmagten kan overvåge borgerne. 

Politikere og eksperter ved udmærket godt, at denne praksis er ulovlig og forventes at anticipere Højesterets dom i marts måned ved at udforme en ny telelovgivning med udvidelse af politiets tilgang til data, således at dommen ikke vedkommer aktuel lovgivning. Således er det fuldt ud muligt at opretholde en ulovlig praksis, hvor retten til privatliv er en by i Rusland.

Samtidigt med dette, er der et kontinuerligt fald i kriminalitetsstatistikerne gennem de seneste tyve år, ligesom at verden er blevet et markant mere sikkert sted gennem de seneste årtier. Det står i kontrast til regeringens konstante dommedagsretorik upåagtet af emnet, som påtegner en grå tristesse i et samfund, hvor man får indtrykket af at ulyksaligheden står for døren uafhængigt af om det er covid-19, kriminalitet, EU eller udlændinge. 

Fortalere for masseovervågning ville fremføre ideen om, at øget overvågning har medført lavere kriminalitet. Virkeligheden er dog straks ed anden og påstanden har ingen hjemmel i data. 

”Jeg stoler på regeringen og har desuden ikke noget at skjule!” er et klassisk argument for de personer, der ikke ser overvågning som et uproportionalt indgreb i friheden. Men stoler du også på magthaverne om fem, ti eller tyve år? Kan du være sikker på, at overvågning bliver brugt til at opklare kriminalitet og ikke til at forfølge særinteresser eller diskrimination af personer på baggrund af etnicitet, seksualitet eller indkomst? 

Retssikkerhed og frihed er ikke en temporær størrelse, som kan påberåbes ved lejlighed. Frihedsrettighederne er i store træk den eneste beskyttelse af borgerne overfor en omnipotent lovgivningsmagt, hvis kådhed efter øget overvågning og indskrænkelse af frihedsrettigheder skriger mod himlen. 

Så nej, Nick Hækkerup; overvågning øger ikke friheden, men indskrænker den. Det skaber i bedste fald den spæde støbeske til et overvågningssamfund, hvor generel og ubegrundet overvågning hersker og hvor formynderi, mistillid og kontrol udvander de værdier, som det danske samfund bygger på.

Dette er et debatindlæg og repræsenterer alene skribentens egne holdninger. Har du selv noget på hjerte? Send os et debatindlæg her.

[adning id="17957"]

Fik du læst?