Oversvømmelser i Gudenåen er politisk bestemt

Det er ikke kun øgede regnmængder, som får åer og vandløb til at gå over deres bredder.  Politikerne har mange steder accepteret, at der aflejres grus og sten på bunden og øget bevoksning på bredderne af åerne. Det medfører, at der ikke kan strømme samme mængder vand gennem åen og vandløbene, som det tidligere var tilfældet, og så bliver der oversvømmelser.
Foto: Silkeborg Kommune

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Oversvømmelser i Gudenåen er politisk bestemt

Det er ikke kun øgede regnmængder, som får åer og vandløb til at gå over deres bredder.  Politikerne har mange steder accepteret, at der aflejres grus og sten på bunden og øget bevoksning på bredderne af åerne. Det fører til oversvømmelser.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Februars store regnmængder gik hårdt ud over mange landmænd, som fik deres marker oversvømmet.  Det rejste igen diskussionen om, hvorvidt vore åer og vandløb i Danmark generelt er ordentligt vedligeholdt, så vandet har mulighed for at strømme igennem uden at gå over bredderne.
Organisationen Bæredygtigt Landbrug besluttede sig for at få fakta på bordet og bad derfor en uafhængig ekspert, hydrolog Steen Kaalby, om at undersøge forholdene for Gudenåen mellem Silkeborg og Randers og det grundlæggende Vandløbsregulativ fra år 2000.
Den undersøgelse er nu klar.
Den viser, at middelvandstanden i åen er steget med en halv meter i de små 20 år, der er gået siden år 2000.  Og Gudenåens evne til at føre vandet frem er reduceret er reduceret betydeligt.  På strækningen fra Silkeborg til Tange Sø er vandføringsevnen reduceret med 39 % i sommerperioden og med 16 % om vinteren.
Politikerne kendte risikoen
Og det interessante er, at politikerne i de gamle Viborg og Århus amter var bekendt med risikoen, da de vedtog vandløbsregulativet i år 2000. De vidste, at det ville medføre oversvømmelser. Det hedder således i disse citater fra regulativets redegørelse:
”Beregningerne viser, at oversvømmelse af vandløbsnære arealer allerede vil ske ved almindelige nedbørssituationer, og at større dele af de tilgrænsende arealer vil blive oversvømmet ved median-maksimum, der over en længere årrække vil forekomme hvert andet år.”
”På strækningen fra Silkeborg til Tange Sø vil ca. 20 % af venstre brink og ca. 30 % af højre brink blive udsat for oversvømmelser hvert år. Dette afspejles af de vandløbsnære arealer, der er præget af planter, som er tolerante overfor periodiske oversvømmelser.”
Rapporten viser med al tydelighed, at der er behov for en oprensning af Gudenåen for at genetablere åens vandføringsevne.  Steen Kaalby skriver i rapporten, at ”såfremt 2000-regulativet var baseret på de faktiske fysiske forhold, svarende til opmålingen i 1997 og med en tilladt reduceret vandføringsevne på ca. 20 % hævet vandstand, så var oprensning af bund og siden allerede påkrævet i 2011”.
Rystet efter gennemlæsning
Direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup, var lettere rystet, da han læste rapporten:
”Vi havde selvfølgelig håbet, at rapporten ville give ny viden om, hvad der er gået galt omkring Gudenåen. Men vi havde ikke ventet at finde en køreplan for, hvordan myndighederne helt bevidst har vedtaget et mangelfuldt regulativ for det formål, at området forsumpes, uden at borgerne skal have erstatning.”
Bæredygtigt Landbrug har sendt rapporten til borgmestrene i kommunerne omkring Gudenåen og til de relevante politikere.
”Vi håber, at vi derved har givet de folkevalgte et værktøj til at få ændret tingenes tilstand og sørge for, at kommunerne påtager sig deres vedligeholdelses-ansvar for vore vandløb. Og vi håber, at vi også har givet de berørte landmænd den dokumentation, de har brug for, hvis de ønsker at kræve erstatning fra myndighederne, som har gjort deres marker ubrugelige.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”1438″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”5749″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6393″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?