Pernille Vermunds advokatrapport – finansieret af 6000 danskere er landet – Der er noget at komme efter.

Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager er meget klar i deres konklusion: Mette Frederiksen har handlet groft uagtsomt under minkskandalen og kan stilles for en rigsret
Vejle/Denmark, Aug. 3, 2014
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Først skal man gøre sig klart, at opdraget til mink-kommissionen ikke var at vurdere ministrene men at forholde sig til sagens forløb inkluderende embedsmændene.

Efterfølgende kunne der eventuelt udarbejdes en advokatundersøgelse for at fastslå, om der var noget at komme efter med hensyn til ministrenes ansvar – dette skete som bekendt i sagen om den ulovlige instruks, der førte til en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Så langt kom det ikke i minksagen, fordi de røde støttepartier slog vognborg omkring regeringen og frikendte den. Efterfølgende frikendte statsministeren sine embedsmænd! Dog kom der lidt advarsler hist og her fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der refererer til – nå ja – Statsministeriet.

Reelt set smed Mette Frederiksen Minkkommissionen arbejde i skraldespanden!

De blå partier var ikke tilfredse med det forløb og Pernille Vermund fra Nye Borgerlige tog affære, startede en indsamling og samlede 750.000 DKK sammen fra 600 private bidragsydere.
I dag klokken 13 blev resultatet af undersøgelse fremlagt.

Det er vigtigt at nævne, at hverken Pernille Vermund eller andre kendte resultatet af advokatfirmaets undersøgelse. Målet med undersøgelsen har været at fastslå om der kan placeres ansvar hos ministre på baggrund af Grundloven og Lov om ministres ansvar.

Der er tre elementer:
·      Der må ikke mangle hjemmel til en beslutning
·      Der må ikke gives ulovlige instrukser til myndigheder
·      Der må ikke ske vildledning af folketinget
I den forbindelse vurderes uagtsomhedskriterier ud fra graderne simpel uagtsomhed og grov uagtsomhed, da ingen mener der har været tale om et fortsæt.

Advokatfirmaet mener, at der har været tale om grov uagtsomhed på baggrund af det møde der blev afholdt i Koordinationsudvalget 4. nov. 2020. Her gives en ulovlig instruks om, at alle mink skal aflives. Der sker i samme ombæring en grov vildledning af offentligheden og minkavlerne.

Det er kendt at der var tale om et forceret møde, hvor det væsentlige materiale først blev overdraget mødedeltagerne 6 minutter før mødets start. Der blev ikke givet læsepause.

Den reelle grund til, at det er groft uagtsomt i relation til statsministeren og fødevareministeren er, at der træffes en beslutning om at aflive alle mink og nedlægge et erhverv, uden at det var forberedt eller var behandlet i ”coveret”.
Samtidigt blev der beslutte en tempobonus for at slå sine mink ned, som blot var opstået som en ide dagen før.
Mette Fredriksen har hidtil forsvaret sig med, at hun ikke kendte til det manglende lovgrundlag – men det er ikke det drejer sig om.

Advokatfirmaet lægger vægt på følgende:
·      Manglende oplysning eller forbehold for manglende hjemmel på KU-mødet den 3. november 2020.
·      Manglende afklaring af hjemmel efter KU-mødet og før pressemødet den 4. november 2020.
·      Groft vildledende udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020.
·      Ulovlig instruks om aflivning af alle mink.
·      Manglende underretning af statsministeren og manglende standsning af de ulovlige aktiviteter efter viden om manglende hjemmel blev opnået den 5. november 2020.
·      Læst fødevarestyrelsens brev af 6. november 2020 den 7. november uden at foretage sig noget.
·      Gentagelse af udmeldinger på pressemødet den 7. november 2020.
·      Usand oplysning til Folketinget om hvornår viden om hjemmel blev opnået.

Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager fastslår, at statsministeren har handlet groft uagtsomt.
På et spørgsmål om der er grundlag for en rigsretssag mod tidligere fødeminister Mogens Jensen og statsminister Mette Frederiksen svarer repræsentanter for advokatfirmaet ”ja”.

Rapporten kan downloades HER

[adning id="17957"]

Fik du læst?