Søren Pind: Fastkurspolitikken er blevet religiøs

Tidligere justitsminister Søren Pind ærgrer sig over den manglende politiske interesse for at sætte effektivt ind. Han opfodrer politiske partier og tænketanke til at tænke kreativt – også diskutere – om kronens værdi kan opskrives.
Hør artikel

Inflationen i Danmark steg til 11,4 pct. i oktober. Det er den højest målte inflation siden 1997.

Indblik.dk har stillet Søren Pind fem skarpe spørgsmål:

– Inflation er et fænomen, vi ikke rigtigt har set siden 1980’erne. Hvad mener du, er de største skadevirkninger ved inflationen?

”Inflationens største skadevirkning er, at den er velstandsdestruerende for den lille mand. Reagan kaldte berømmeligt inflationen for “den lille mands tyv”. Det er så sandt, som det er sagt. Det undergraver tilliden til den generelle økonomi. For folk, der ikke har mulighed for at placere penge i inflationssikrede genstande eller varer, forsvinder velstanden som dug for solen. Det er en dybt urimelig – uretfærdig – tilstand.”

– Du har påpeget, at inflationen i Danmark fortsætter uden, at nogen partier kommer med gode bud. Hvad er grunden til, at partierne holder sig tilbage?

”Det er vanskeligt at forestille sig, at regering og Nationalbank kan komme med meldinger om fastkurspolitikken i forhold til inflationen. Men det kan undre, at tænketanke og politiske partier ikke i højere grad blander sig, men blot ser til, at store værdier forvitrer og forsvinder, hvis der findes et alternativ.”

– Hvordan kan det være?

”Jeg kan ikke se andet end, at det skyldes, at bestemte områder af vores økonomi – ikke mindst fastkurspolitikken – har udviklet sig til dogmer. Det er en skam, at dele af vores økonomiske diskussion er omgærdet af religiøsitet.”

– Danmark fører fastkurspolitik i forhold til euroen. Hvordan ser du på forholdet til EU i pengepolitiske spørgsmål?

”Jeg er selv EU-tilhænger, og jeg ville også af politiske årsager stemme for euroen, skulle afstemningen komme i morgen. Men intet tyder på netop det. Og i mellemtiden må man efter min opfattelse drive dansk økonomi fremad pragmatisk og sætte den bedst tænkelige ramme for opsparing, investering og formuesikring.

Jeg mener, at vi må diskutere alt relevant, der kan gøre noget ved inflationen. Inflationsbekæmpelse bør være den vigtigste politiske økonomiske opgave, fordi større inflationen er undergravende for tilliden som sådan.”

– Hvad mener du, vi kan gøre i Danmark?

”Grundlæggende har jeg forstået, at der er tre forhold, man kan påvirke nationalt: Man kan suge købekraft ud ved at forhøje skatterne, man kan lave offentlige besparelser eller man kan kigge på, hvordan det vil stille kronen, såfremt man kigger på fastkurspolitikken.

Man kunne godt forestille sig modeller, hvor kronens værdi vil stige betragteligt i forhold til den nu til euroen bundne kurs og spænd. Det er en logisk antagelse al den stund, vi i Danmark har et enormt overskud på betalingsbalancen og har en underliggende bomstærk offentlig økonomi.

Hvad vil en sådan stigende krone gøre for danskernes privatøkonomi? Hvad vil den gøre både ved inflationen og renten? Og den lange række af spørgsmål, der måtte melde sig. De er ikke klarlagt, og det tænker jeg ville være hensigtsmæssigt så godt som muligt at få gjort. Efter en sådan klarlæggelse, ville der ligge et mere åbenlyst diskussionsgrundlag uhildet af religion og følelser.”

[adning id="17957"]

Fik du læst?