”Stand with Ukraine” – det er flertallet i den vestlige verden nok enige i. Men hvad doneres, hvem gør det og med hvor meget?

Nødhjælp, våben og finansiel hjælp kan let blive til en sammenligning af æbler med bananer. Tænketanken IfW - Kiel Institute of World Economy - har opbygget et tracking system, så bidragene kan omsættes til Euro og sammenlignes.
Demonstrator holding "Stand with Ukraine" placard
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

USA er – som de sidste to gange Europa har været i knibe – langt den største bidragsyder.

Man kan gå så langt som til at sige, at uden USA havde Ukraine været russisk territorie for længe siden…

USA bidrager med mere end dobbelt så meget som alle EU-institutioner og alle EU-lande til sammen – og det er faktisk lidt pinligt for Europa og EU!

Ukraine Support Tracker

Tænketanken IfW oplister og kvantificerer den militære, finansielle og humanitære bistand, der er givet som tilsagn til Ukraine siden 24. januar 2022 og til 3. oktober.

Den dækker 40 lande, specifikt EU-medlemsstaterne, andre medlemmer af G7, samt Australien, Sydkorea, Tyrkiet, Norge, New Zealand, Schweiz, Kina, Taiwan og Indien. Desuden er EU-institutionerne inkluderet som en separat donor. Trackeren lister regering-til-regering forpligtelser.

Private donationer eller donationer fra internationale organisationer såsom IMF er ikke inkluderet. Strømme, der går ind i andre lande som f.eks. Moldova, er ikke inkluderet. Databasen omfatter ikke andre former for støtte, det vil sige donationer fra privatpersoner, virksomheder, kirker og ikke-statslige organisationer.

 

 

 

Se mere her:

https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker/

 

 

[adning id="17957"]

Fik du læst?