Sundhedsstyrelsen ser bort fra forskning om e-cigaretter

Britiske myndigheder anbefaler, at rygere trapper ned ved hjælp af e-cigaretter eller opvarmet tobak. Men det fraråder Sundhedsstyrelsen.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sundhedsstyrelsen ser bort fra forskning om e-cigaretter

Britiske myndigheder anbefaler, at rygere trapper ned ved hjælp af e-cigaretter eller opvarmet tobak. Men det fraråder Sundhedsstyrelsen.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Sundhedsstyrelsen har for første gang udsendt en rapport om ”E-cigaretter og opvarmet tobak”. I sammenfatningen hedder det, at det er ”foruroligende, at udbuddet af nikotin og tobaksprodukter bliver større og i stadig højere grad henvender sig til børn og unge, for disse produkter er dybt afhængighedsskabende og sundhedsskadelige”.
Og videre hedder det:
”Der er ingen evidens for, at e-cigaretter eller opvarmet tobak er effektivt som rygestopmiddel, og som det fremgår af rapportens resultater oplever en stor del af brugerne af e-cigaretter og de, der ryger opvarmet tobak, at de fortsætter med traditionelle cigaretter. Der er dermed risiko for at blive dobbelt bruger og dermed blot øge sin afhængighed og sin sundhedsrisici.”
E-cigaretter anbefales ikke
Derefter fastslår Sundhedsstyrelsen med syvtommersøm:
”Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor ikke e-cigaretter eller opvarmet tobak som rygestopmidler eller et alternativ til at ryge cigaretter eller rulletobak”.
Sundhedsstyrelsens konklusion er helt anderledes end den, de britiske sundhedsmyndigheder (Public Health England) drog, da de fremlagde en forskningsrapport fra King’s College London den 4. marts i år.
Således sagde professor John Newton, direktør for Sundhedsfremme (Health Improvement) i Public Health England, da den nye forskningsrapport blev fremlagt:
”E-cigaretter er langt mindre skadelige end (tobaks)rygning, som forårsager 220 for tidlige dødsfald i England hver dag. Vort råd til alle rygere forbliver, at det vigtigste (for sundheden) er at holde op med at ryge, og at e-cigaretter kan være en effektiv måde at hjælpe rygere til netop af gøre det.”
E-cigaretter som hjælp til rygestop
Og han blev suppleret af Chief Medical Officer for England, professor Chris Whitty:
”Det bedste, en ryger kan gøre for sit helbred, er at holde helt op med at ryge. Elektroniske cigaretter kan hjælpe nogle mennesker med at stoppe rygningen og er et sikrere alternativ.”
Senior Policy Manager i Cancer Research UK George Butterworth, siger:
“E-cigaretter er et relativt nyt produkt, de er ikke uden risiko, og vi kender ikke langtidseffekterne af deres virkning.  Så vi henstiller, så kraftigt vi kan, til at ikke-rygere undlader at bruge dem. Men forskningen viser indtil videre, at dampning (vaping) er mindre skadelig end at ryge tobak og kan hjælpe folk til at stoppe rygning. Denne rapport (Sixth Independent e-cigarette report) forsikrer rygerne yderligere i, at e-cigaretter gør relativt ringere skade på sundheden end rygetobak. Og så viser rapporten også, at der ikke er tegn på at ikke-rygere eller børn begynder af bruge opvarmet tobak. Og det er godt nyt.”
Balancegang i New Zealand
I New Zealand har sundhedsmyndighederne samme syn på e-cigaretter. I februar i år forelagde sundhedsministeren et lovforslag i parlamentet, som har til formål at regulere brugen af e-cigaretter. Man ønsker en balance mellem at sikre, at e-cigaretter er til rådighed for de rygere, som ønsker at ryge e-cigaretter som en led i nedtrapningen mod at blive røgfri, samt at hindre, at e-cigaretter bliver markedsført og solgt til børn og unge.
I pressemeddelelsen om lovforslaget skriver New Zealands sundhedsministerium:
”Eksperter mener, at e-cigaretter er meget mindre skadelige end ryge-tobak, men ikke fuldstændig harmløse. En række giftstoffer er fundet i e-cigaretter. Inklusive nogle kræftfremkaldende stoffer, men generelt er niveauet langt lavere end det, man finder i cigaretrøg eller på et så lavt niveau, at de formentlig er skadesløse. Rygere, som skifter til e-cigaretter, vil højst sandsynligt formindske risikoen for deres eget helbred og for deres omgivelsers.”
Sundhedsstyrelsen: Begrænset bevis
Indblik.net har forelagt artiklen for Sundhedsstyrelsen, og enhedschef for forebyggelse Niels Sandø svarer:
”Når Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler, at man bruger e-cigaretter i forbindelse med rygestop, skyldes det, at der fortsat er begrænset bevis for, at e-cigaretter kan være effektive hjælpemidler til at fremme rygestop. Yderligere er de langsigtede helbredskonsekvenser ved brug af e-cigaretter endnu ukendt, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at man benytter e-cigaretter som alternativ til traditionelle cigaretter. Såfremt man har et ønske om at stoppe med at ryge anbefaler vi, at man bruger en kombination af professionel rygestoprådgivning og godkendt rygestopmedicin, idet der herved er den største sandsynlighed for et varigt rygestop.”
UK har en anden tilgang, der oftest omtales ”harm reduction”, fortsætter enhedschef Niels Sandø.
”Denne tilgang støtter Sundhedsstyrelsen og de fleste andre sundhedsmyndigheder i EU, da vi som sagt endnu ikke kender de langsigtede konsekvenser af e-cigaretter, da e-cigaretter indeholder skadelige stoffer, og da der er begrænset bevis for, at e-cigaretter er et effektivt rygestopmiddel.”
WHO: Sundhedsgevinst fra e-cigaretter
”Faktisk er verdenssundhedsorganisationen WHO enig med de britiske og new zealandske sundhedsmyndigheder,” siger Bjørn B. Christiansen, direktør i Brancheforeningen for e-cigaretter (BEGIG).
”En helt ny rapport fra 2020 anbefaler faktisk, at man høster sundhedsgevinsten for voksne rygere – de har nemlig sundhedsmæssig gevinst af at gå fra tobak til e-cigaretter. Den danske regulering er på det punkt lodret i strid med WHO- anbefalingerne. På alle andre punkter følger vi WHO,” siger Bjørn B. Christiansen.
”Følger vi WHO-anbefalingen, kan vi både gøre noget for at forhindre, at de unge begynder at ryge, og vi kan give rygerne en mulighed for at træde ud. Netop udtræden til andre smage end tobak er her afgørende, og derfor bliver vi nødt til at finde en klog løsning på det problem. Vi arbejder i BECIG med en samlet løsning, der kan tilgodese begge hensyn. Modellen vil vi drøfte for politikerne efter sommer, så vi får en endnu bedre tobaksforebyggelse for både voksne og unge – der er nemlig for lidt fokus på de voksne i tobaksplanen, og det er præcist det problem, vi vil adressere.”
Niels Sandøs kommentar:
”Vi har læst den seneste udgivelse fra WHO, som refereres i artiklen, og det er ikke Sundhedsstyrelsens vurdering, at WHO anbefaler brugen af e-cigaretter.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”2603″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”6160″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][qk_post id=”7619″][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?