Fattige børn klarer sig bedst hvis far eller mor arbejder

Tænketanken Arbejderbevægelsen Erhvervsråd (finansieret af fagbevægelsen) excellerer i analyser af fattigdommen i Danmark.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fattige børn klarer sig bedst hvis far eller mor arbejder

Tænketanken Arbejderbevægelsen Erhvervsråd (finansieret af fagbevægelsen) excellerer i analyser af fattigdommen i Danmark.
Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net
Ud fra den såkaldte fattigdoms-grænse, der er defineret af Danmarks Statistik, er den nået frem til, at vi bare på et år har fået 12.000 flere fattige børn i Danmark, og at tallet nu er på 64.500. Ovenikøbet på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden er på 3,9. pct (nærmest fuld beskæftigelse) og hvor erhverslivet må sige nej til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft.
Baggrunden er, at der i 2016 blev indført et nyt og lavere kontanthjælpsloft. Formålet var at øge forskellen på indtægten ved at være i job og på kontanthjælp, og dermed give de offentligt forsørgede et incitament til at tage arbejde.
Hvad vil det så sige at ligge under fattigdomsgrænsen. En familie med en voksen og et barn har efter skat højest ca. 13.100 kr til rådighed om måneden . En husstand med to voksne og to børn har mindre end 21.200 kr. pr. måned efter skat. Kan man leve af det? For at vurdere det, skal man se den enkelte families budget. Mange husker måske, da Joachim B. Olsen (LA) afslørede, hvor mange penge “fattig-Carina” i virkeligheden havde til rådighed.
Over tid har det vist sig, at lavere kontanthjælp får flere ltil at søge arbejde – og det er godt for børnene. Det viser en undersøgelse, den liberale tænketank Cepos (finansieret af private bidrag) har lavet: Cepos har undersøgt, om der er forskel på, hvordan børn fra lavindkomst-familier med forældre i arbejde klarer sig i forhold til børn fra lavindkomst-familier på offentlig forsørgelse.
Det viser sig, at 26 % af børnene i lavindkomst-familier med arbejde selv ender med lave indkomster som voksne. 74% klarer sig bedre. I lavindkomst-familier uden arbejdende forældre ender 43% af børnene med at tilhøre lavindkomst-segmentet som voksne. 57% klarer sig bedre.
Endelig er det interessant at bemærke, at det ikke er de samme mennesker, som befinder sig i lavindkomst-gruppen i hele deres liv. Cepos har i en undersøgelse med tal fra Danmarks Statistik vist, at kun ca 33 pct. i lavindkomstgruppen stadig befinder sig i denne gruppe, når der er gået ni år. Nogle rykker op i andre indkomstgrupper, andre rykker ned.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[adning id="17957"]

Fik du læst?