Forløbet af værnepligt for kvinder i Israel

I Danmark debatteres kraftigt, om vi skal have tvungen værnepligt for kvinder. Der er mange emner på bordet. Hygiejniske forhold, uønsket seksuel opmærksomhed, om kvinder har den fornødne styrke, menstruation og meget andet. I Israel har kvinder haft værnepligt siden 1948 og været igennem de samme problemer - man kunne måske lære lidt der. Vi har også talt med Galit, der har aftjent sin værnepligt.
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Værnepligten i Israel omfatter kvinder i alderen 18 år, medmindre de er fritaget eller undtaget af religiøse, fysiske eller psykologiske grunde. Kvinder tjener normalt i knapt to år, sammenlignet med mænds tre år. Værnepligten kan indebære tjeneste i forskellige enheder inden for IDF (Israel Defense Forces), herunder kampstøtteenheder, tekniske enheder og efterretningsenheder. Værnepligten gælder jøder og drusere, men ikke kristne eller muslimer. IDF er det eneste militær i verden, der har en form for ligeberettigelse mellem kønnene, når det gælder værnepligt.

Kvinder har mulighed for at tjene i næsten alle roller i IDF, inklusive kamproller, som traditionelt har været forbeholdt mænd. Dette omfatter enheder som Caracal Bataljonen, hvor kvinder og mænd tjener side om side i direkte kamproller. Kvinder kan også tjene i luftvåbnet, flåden og i diverse kampstøttefunktioner.

Positive Forhold

Ligestilling: Værnepligten fremmer en kultur af ligestilling og integration, idet kvinder får adgang til næsten alle militære roller, hvilket har ændret den traditionelle opfattelse af kønsroller i samfundet.

Karrieremuligheder: Mange kvinder får unikke færdigheder og ledererfaring, som de kan bruge i deres civile karrierer. IDF tilbyder også avancerede uddannelsesmuligheder under tjenesten.

Social integration: Værnepligten fungerer som en smeltedigel, hvor israelere fra forskellige etniske, religiøse og socioøkonomiske baggrunde mødes og arbejder sammen, hvilket fremmer større social sammenhængskraft.

Negative Forhold

Sikkerhedsrisici: Kvinder, der tjener i kamproller i Israel Defense Forces (IDF), står over for de samme trusler og farer som deres mandlige kollegaer. Dette inkluderer direkte kamp, potentielle angreb under operationer, og generel eksponering for krigszoner. Disse risici er ikke begrænsede til fysiske skader; de omfatter også de psykologiske følger af at være i kamp, som kan resultere i langsigtede helbredsproblemer såsom PTSD (posttraumatisk stresslidelse). Kvinders integration i kamproller har været en positiv udvikling i ligestillingens tegn, men den øger også antallet af kvinder, der er udsat for disse højrisiko-miljøer.

Seksuel chikane: Seksuel chikane er et vedvarende problem i mange militære organisationer globalt, og IDF er ingen undtagelse. Trods omfattende interne politikker, uddannelsesprogrammer og støtteforanstaltninger for at bekæmpe seksuel chikane, er det fortsat en udfordring. Kvindelige soldater kan opleve uønsket opmærksomhed eller adfærd, der spænder fra upassende kommentarer til fysisk overgreb. Dette kan skabe et fjendtligt arbejdsmiljø og have alvorlige følgevirkninger for ofrenes mentale og fysiske velbefindende. Det kan også påvirke moralen og effektiviteten i de enheder, hvor det finder sted.

Personlige og familiemæssige omkostninger: Værnepligten falder i en alder, hvor mange unge mennesker lige har afsluttet deres skolegang og overvejer videre uddannelse eller starter deres karrierer. For kvinder kan dette også være en periode, hvor de begynder at tænke på familieplanlægning. Værnepligten kan forstyrre disse livsplaner, og den kan medføre udfordringer for personlige relationer såsom langdistanceforhold eller forsinkelser i uddannelse og karriereudvikling. Desuden, selv om der er visse støtteprogrammer til stede, kan det være særligt udfordrende for enlige mødre eller kvinder, der har større familiemæssige forpligtelser.

Disse udfordringer kræver fortsat opmærksomhed og indsats fra både militæret og samfundet for at sikre, at kvinder ikke kun integreres effektivt i militærtjenesten, men også støttes gennem deres udfordringer og beskyttes mod potentielle skader.

Andelen af kvinder i kamptropper

Kvinder udgør en signifikant del af IDF’s samlede personel, og deres repræsentation i direkte kamproller har været gradvist stigende, siden de første kvinder indgik i disse roller. Kvinder kan tjene i – blandt andet – følgende kamproller:

  • Caracal Bataljonen: En af de mest kendte blandet-køn bataljoner, hvor mænd og kvinder tjener side om side. Bataljonen er opkaldt efter karakalen, en lille kat, hvis køn ser ud til at være det samme
  • Lions of Jordan Battalion: En anden blandet-køn infanterienhed, der tjener langs grænserne.
  • Artilleri Korps, Ingeniørtropper og Søværnet: Kvinder tjener også i disse afdelinger, selvom de ikke altid er i direkte frontlinje-kamproller.

Statistisk set har IDF ikke offentliggjort præcise tal for, hvor stor en procentdel af kamptropperne der udgøres af kvinder. Men det antages, at antallet af kvinder i direkte kamproller vil stige som følge af en generel trend mod større integration og ligestilling i militæret. Dette understøttes af den israelske regerings politikker og IDF’s fortsatte bestræbelser på at åbne flere kamproller for kvinder.

Galit

Vi har talt med Galit, der har været soldat i IDF for nogle år siden. Dengang var det ikke så almindeligt med kvinder i kampbataljoner, som det er i dag. Galit fortæller:

“Det er ingen hemmelighed, at mænd og kvinder adskiller sig fra hinanden i deres kropsstruktur. I gennemsnit er mænd højere og mere muskuløse og i stand til at løbe hurtigere og bære tungere vægte. Det er sandsynligt, at kvinder, der melder sig til kamptjeneste, vil være de stærkeste af kvinderne og have en god fysisk form. Dog har det har vist sig, at disse kvinder vil have en større risiko for at blive såret sammenlignet med deres mandlige kolleger. Undersøgelser udført på kvindelige og mandlige soldater under rekruttering eller træning har vist, at kvindelige soldater faktisk kommer mere til skade og især udvikler flere stressfrakturer.”

“Selvfølgelig er køn ikke den eneste risikofaktor: Fysisk kondition, vægt og endda højde har også vist sig at påvirke risikoen for skader. Det er svært at vide, om kvinder kommer mere til skade på grund af nogle “feminine” egenskaber ved deres krop, eller blot fordi de i gennemsnit er lavere og har mindre fysisk styrke end mænd.”

“Der er undersøgelser, der viser, at Crossfit – et styrke og konditionsprogram bygget op omkring konstant varierende funktionelle bevægelser, som udføres under høj intensitet (såkaldt aerob konditionstræning) – reducerer risikoen for skader hos kvinderne. Det betyder, at risikoen for skader på kvindelige kombattanter kan reduceres med effektiv screening og den rigtige træning.”

“Der er et vist problem for kvinder i kampbataljoner under menstruation på grund af menstruationssmerter og blødninger. Derfor vælger mange kvindelige soldater – i operativ beskæftigelse – som regel at udskyde menstruationen ved løbende at bruge almindelige p-piller.  Midlertidig udsættelse af menstruation, ved brug af hormonelle midler, har ingen effekt på langvarig fertilitet efter ophør af hormonbehandlingen.”

“Selv når de blev sendt til tjeneste ved fjerne observationsposter, har soldaterkvinder altid haft rimelige forhold, herunder ordentlig hygiejne.”

“Seksuel opmærksomhed er uundgåelig, når man taler om blandede enheder, men behøver ikke at være et negativt fænomen og i IDF har det ikke været et alvorligt problem i min tid. Mobning og chikane har heller ikke haft betydning for vores militære personel. Der er særlige officerer, som kontrollerer kvinders rettigheder og forhindrer ethver form for overgreb.”

 

[adning id="17957"]

Fik du læst?