Hedebølge i Antarktis var skamløs klimapropaganda.

I marts 2022 indtraf der en periode med usædvanligt høje temperaturer ved østkysten af Antarktis. Temperaturerne i området kan godt svinge meget, men dette her var en stigning helt uden fortilfælde på ikke mindre end 39 grader celsius. Det blev så i Washington Post udråbt til at være en ”hedebølge”.
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Baggrunden var en videnskabelig artikel, der udkom i august i år. Artiklen analyserer hændelsen til bunds, med mange diagrammer, matematiske formler og andet godt. Man konkluderer, at temperaturstigningen var en følge af en varm luftmasse fra Australien, der af vinden blev bragt over Sydhavet og ned til Antarktis’ kyst. Forskerne forsøgte at simulere tilfældet med deres computermodeller men fandt, at det oversteg deres formåen. Man var nødt til at justere på modellernes gengivelse af vindforholdene, før man kunne opnå den observerede temperatur. Men forskerne kan alligevel til sidst konkludere, at klimaforandringerne har bevirket, at hedebølgen blev mindst 2 grader celsius varmere, end den ellers ville have været. Et åbent spørgsmål er imidlertid, om det også var de menneskelige CO2-udledninger, der var skyld i de usædvanlige vindforhold, der fremkaldte hedebølgen. Det vil man jo gerne tro.

Washington Post tog bolden op og skrev malerisk om forskere på Antarktis, der gik rundt i badebukser og bar overkrop under hedebølgen. Lidt længere nede i artiklen kan man dog læse, at den normale temperatur for årstiden er omkring minus 54 grader, så under ”hedebølgen” var temperaturen reelt omkring minus 15 grader, med en enkelt afstikker op til minus 10. Varigheden var kun ca. 4 døgn, så vendte temperaturen tilbage til det normale.

Der bliver i artiklen gjort meget ud af, at hedebølgen var ”rekord”. Ikke kun en rekord for Antarktis, men for hele Kloden. Aldrig har man målt en hedebølge, der var 39 grader celsius varmere end den ”normale” temperatur.  Hvor meget vi ved om hvorvidt, der er tale om en rekord for Antarktis, er nok ret tvivlsomt, da vi ikke har mange temperaturmålinger på kontinentet, der går særligt langt tilbage i tiden. Men til gengæld kan klimaforskerne fremføre, at med den kommende globale opvarmning på 5-6 grader kunne man komme tæt på isens smeltepunkt.

Anthony Watts har en kommentarClimaterealism.com. Han påpeger, at der slet ikke var tale om nogen hedebølge. Det var jo stadigvæk koldt som på de koldeste vinterdage i Danmark, minus 10-15 grader, hvor man absolut ikke render rundt i shorts. Det Amerikanske Meteorologiske Selskab har offentliggjort en definition på hedebølger, der siger at nat- og dagtemperaturer skal være over et ”stress-fremkaldende” niveau dvs. hhv. 27 og 40 grader celsius. WMO har også en definition, der siger, at en varm periode skal vare i mindst 5 døgn, før den kan karakteriseres som en hedebølge. Vores tildragelse på Antarktis opfylder ingen af de kriterier.

Der er ifølge Watts tale om skamløs klimapropaganda, både fra Washington Post-journalistens side, men også fra de forskere, der undersøger en begivenhed af meget begrænset videnskabelig interesse og så blæser den op til noget, der ikke har det mindste med virkeligheden at gøre.

Antarktis er koldt og det bliver det ved med at være.

[adning id="17957"]

Fik du læst?