Klimabenægterri er blasfemisk – mener EU-parlamentet…

Citat: "stigningen i benægtelse af klimaændringer kan knyttes sammen med en bredere tilslutning til konspirationsteorier i den offentlige diskurs, som er baseret på bevidst skabelse af modstridende virkelighed og afvisning af videnskaben, og som omfatter falske idéer om alt fra Ruslands angrebskrig mod Ukraine til covid-19-vacciner"
Hør artikel
Getting your Trinity Audio player ready...

Europa-Parlamentet vedtog 1. juni en lang og ordrig ”strategi” vedr. risikoen for at fremmede magter, læs Kina og Rusland, kunne finde på at infiltrere og påvirke den offentlige debat i Europa og søge at få indflydelse på både politik og valg, f.eks. det kommende i 2024 til parlamentet selv.

Europa-Parlamentets strategi kommer langt omkring, men undervejs når man frem til klimaet og dertil hørende ”misinformation” og her er det lige før, at Klimarealisme nævnes ved navn. En måske lidt tvivlsom ære! Her følger de relevante passager. Sproget er knudret til ukendelighed, men det er den officielle danske version på Europa-Parlamentets hjemmeside. Der er tilføjet lidt kommentarer og forklarende tekst:

Koordineret EU-strategi mod udenlandsk indblanding

……..

  1. understreger, at stigningen i benægtelse af klimaændringer kan knyttes sammen med en bredere tilslutning til konspirationsteorier i den offentlige diskurs, som er baseret på bevidst skabelse af modstridende virkelighed og afvisning af videnskaben, og som omfatter falske idéer om alt fra Ruslands angrebskrig mod Ukraine til covid-19-vacciner; understreger, at udenlandske aktørers rolle i udbredelsen af desinformation om klimaændringerne og EU’s klimapolitik, som undergraver støtten i offentligheden, og som også anvendes i hjemlige aktørers narrativer, som udnytter denne desinformation om klimaspørgsmålet til deres egne politiske formål;

Bemærk her den elegante sammenkædning mellem klimarealister og diverse sølvpapirshatte vedr. covid og Ukrainekrigen. Og grunden til, at vi er klimarealister, er tilsyneladende, at vi er blevet infiltreret af russerne eller kineserne. De har dog mig bekendt ikke sendt nogen penge.

  1. støtter den opfordring, som blev fremsat af førende klimaeksperter ved den 27. konference mellem parterne i FN’s rammekonvention om klimaændringer (COP27) til, at teknologiske virksomheder skal tage hånd om det stigende problem med desinformation og navnlig til at vedtage en universel definition af klimarelateret mis-/desinformation, som omfatter den vildledende fremlægning af videnskabelig evidens og fremme af falske løsninger; støtter endvidere, at de skal give tilsagn om målsætningen om ikke at indrykke reklamer, som omfatter klimarelateret mis-/desinformation; støtter slutteligt, at de skal dele intern forskning om udbredelsen af klimarelateret mis-/desinformation og greenwashing på deres platforme;

Her ”støtter” parlamentet at der skal gøres noget ved Facebook, Twitter, Google (YouTube), så de ikke medvirker til at sprede ”misinformationen”. Det var noget, man kunne blive enige om på COP27 mødet i Egypten i fjor, det forpligtede jo ikke rigtigt nogen til noget. Interessant nok vil Europa-Parlamentet også have ”vedtaget” en universel definition på hvad, der er rigtigt og forkert inden for klimavidenskaben. Det er sådan noget, teologer beskæftiger sig med inden for de store religioner, men videnskab? Vi må heller ikke ”fremme falske løsninger”. Er det kernekraft?

  1. opfordrer platforme til at træffe foranstaltninger for at forbedre gennemsigtigheden og forhindre og forbyde indrykning af reklamer, som promoverer benægtelse af klimaændringer og anvende dem på konspirationsteorier og desinformation; anerkender, at der er et akut behov for at demonetarisere økonomien, der har til formål at sprede desinformation om klimaændringer;

Her skal Klimarealisme demonetariseres, dvs. forhindres i at tjene penge på deres skadelige virksomhed. Europa-parlamentet tænker vel primært her på reklamekroner, men som Eric Worrall fra WUWT gør opmærksom på, så er der en mindre logisk brist her. Hvis vi, som hævdet er finansieret af Kina og Rusland, så har vi jo sikre indkomster, som EU ikke kan ”demonetarisere”. Og for Klimarealismes vedkommende kan tilføjes, at deres indtægter udelukkende er medlemskontingenter og gavebidrag fra privatpersoner, så er der ikke meget EU kan gøre.

  1. noterer med bekymring, at mange af de mest effektive udbredere af benægtelse af klimaændringer og angreb på klimaindsatser har “verificeret status” på forskellige sociale medieplatforme, herunder Twitter, som giver dem mulighed for at udbrede mis- og desinformation under denne privilegerede status til millioner af følgere, og at sådanne udbredere ofte har hjemsted uden for EU; opfordrer Twitter til at gennemføre strengere kontroller i forbindelse med salget af de “blå flueben”;

Twitter var lidt af et frirum for klima-alarmistiske forskere, da en masse rettroende medarbejdere konstant arbejdede på at blokere og censurere folk, der udtrykte afvigende meninger. Da Elon Musk overtog Twitter, fyrede han disse folk i hobetal, og gav grundlæggende mediet frit for alle. Det har mange klimaforskere begrædt efterfølgende. De føler, at de har det for hårdt nu, med al den seriøse modstand.

Europa-Parlamentets vedtagelse er i øvrigt et dokument på 44 sider, med et hav af indledende ”der henviser til” (engelsk: whereas), som baggrund og begrundelse først, og derefter 140 beslutningspunkter. Man gyser ved tanken om det kolossale bureaukrat-arbejde der ligger bag. Tid og kræfter, der kunne have været brugt til noget meget bedre.

Men der er ingen tvivl om, at der er mange mennesker nede i EU, der drømmer hedt om censur over for ”klimabenægtere” og alle andre, som de er uenige med. Det bliver spændende, om de lykkes med at realisere bare lidt af drømmerierne. Forhåbentligt ikke.

[adning id="17957"]

Fik du læst?