Mens regeringen varsler vidtgående forbud, åbner Europa-Parlamentet for at se på mindre skadelige alternativer til cigaretter

Foto: Shutterstock

Europa-Parlamentet åbner for, at mindre skadelige alternativer – f.eks. e-cigaretter og opvarmet tobak – kan blive taget i brug for at få færre til at ryge cigaretter.

Af Claes Kirkeby Theilgaard, claes@indblik.dk 

Den socialdemokratiske regering har, anført af sundhedsminister Magnus Heunicke (S), erklæret, at man vil tage vidtgående midler i brug for at skabe “en røgfri generation”. Helt konkret vil regeringen indføre et totalforbud mod salg af nikotinprodukter af enhver slags for personer født efter år 2010. 

Læs mere om det her.

Der lyder dog andre toner fra Europa-Parlamentet i Bruxelles, hvor et stort flertal for omtrent en måneds tid siden vedtog, at myndighederne i medlemslandene bør vurdere, om der findes mindre skadelige alternativer til rygning af cigaretter – f.eks. i form af nikotinprodukter som e-cigaretter og opvarmet tobak.

Tiltaget er del af en større kræftplan med titlen “Strengthening Europe in the Fight Against Cancer”, og med denne plan vil man altså forsøge at komme lungekræft og lignende som følge af cigaretrygning til livs ved at se på mindre skadelige alternativer i stedet for at indføre forbud.

En del af den nye plan er også, at EU-Kommissionen opfordres til at følge op på de videnskabelige evalueringer af sundhedsrisici i forbindelse med elektroniske cigaretter, opvarmede tobaksprodukter og nye tobaksprodukter, herunder at vurdere risici ved at bruge disse produkter sammenlignet med indtagelse af andre tobaksvarer. Det fremgår eksplicit af planen, at man skal anvende tanken om skadesreduktion, dvs. at man gør det lettere for borgere at skifte til mindre skadelige produkter.

E-cigaretter og opvarmet tobak er kommet på markedet gennem de senere år, og bliver af tilhængerne set om en måde at hjælpe rygere væk fra cigaretter.

Hos Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Peter Kofod, er der opbakning til at undersøge, om nye tobaksprodukter kan bringes i spil som mindre skadelige alternativer til cigaretrygning.

– Jeg synes, det er rigtig fornuftigt at underkaste nye nikotin-produkter mere forskning for at blive klogere på disse alternativer til tobaksrygning.

 – For mig er det klart vigtigste, at det bliver mindre skadeligt at være ryger. Og hvis eksempelvis opvarmet tobak eller e-cigaretter er mindre skadelige end egentlig tobaksrygning, så ser jeg meget positivt på det. Det væsentlige må være, at færre bliver syge af at ryge, siger han til Indblik og fortsætter: 

– Jeg mener, det må være op til forbrugerne selv at vurdere om de skal skifte, stoppe eller fortsætte med at ryge. Det er op til folks frie vilje. Hvis det viser sig, at e-cigaretter eller opvarmet tobak er markant mindre skadeligt end almindelige cigaretter, vil det naturligvis være fornuftigt, at dette også afspejles i afgifterne, så folk får et incitament til at skifte til et mindre skadeligt alternativ.

EU-kræftplanen, der skal bekæmpe kræft på europæisk plan blev vedtaget med 652 stemmer for, 15 imod og 27 hverken for eller imod. Planen rummer både forslag til, hvordan man kan begrænse rygning, alkoholisme, overvægt m.m. EU-Kommissionen skal afgive et svar indenfor de kommende måneder.

[adning id="17957"]

Fik du læst?